گرامر gerund در زبان – مثال ها ، فعل ها ،اصطلاحات + تمرین در ده دقیقه

استاد کامران

بروز رسانی شده در : 1402/11/11

گرامر gerund

یک سری اسم ها در زبان انگلیسی ساخته شده از افعال هستند که آخرشون ing قرار میگیره . به این اسم ها gerund ( جراند) میگیم . یه بار دیگه تعریفش میکنم : اگر در زبان انگلیسی به فعلی ING بدیم اون ساختارش شبیه به اسم میشه و معروف هست به gerund . اما یاد نداشتن و یا دونستن این تعریف اصلا مهم نیست و در ساختار جمله کامل بهتون آموزش میدمشون.

مثال در رابطه با گرامر gerund :


In the sentence “Kamran  enjoyed Kambiz`s singing”, the word “singing” is a gerund.

در مثال بالا singing که به معنای آواز هم هست gerund تعریف میشه . تا اینجا که مطالعه کردی فقط باید بدونی هر فعلی که آخرش ing میگیره gerund بهش میگیم.

این gerund هم میتونه subject یعنی فاعل بیادش هم میتونه در جایگاه مفعول object بیاد

singing is fun’ or ‘I enjoy singing

singing در مثال اول در جایگاه فاعل اومده و در جایگاه دوم مفعول شده.

تمامی این توضیحات از نظر مخاطب عموم بی ارزش هستند چون ثمری نداره وقتی نتونیم کاربرد اصلی این اسم مصدر رو تو جمله بدونیم اما کاربرد اصلی gerund :

تفاوت گرامر gerund با infinitive :

با یک مثال میفهیم که ما کلا چرا این گرامر رو یاد میگیریم.

I forgot paying my gas bill. غلط
I forgot to pay my gas bill.صحیح

دقیقا همینجاس که کاربرد جراند(gerund) به کمک ما میاد. این که تشخیص بدیم کجا باید to بیاریم و کجا ing دقیقا کاربرد مهم همین گرامر هست.

از کجا باید تشخیص بدیم ؟

دو تا راه حل ارایه میکنم به سبک خودم : کامران کروژدهی

فعل هایی که برای گرامر gerund باید بشناسید :

اولی یه سری فعل ها رو باید بشناسیم که وقتی این ها رو در جمله دیدیم مطمین میشیم که بعد این فعل ها لفتی که قرار میگیره باید ING بگیره و تبدیل به جراند gerund میشه. لیست این فعل رو در پایین میبینی :

لیست افعالی که بعد از آن‌ها از گرامر Gerund استفاده میکنیم
be used toadviseadmit
عادت داشتن به کاری یا چیزینصحیت کردناعتراف کردن
feel likeenjoycan’t help
خواستنلذت بردندست خود آدم نبودن
give upget used toforget
ترک کردنبه چیزی عادت کردنفراموش کردن
imaginehave difficultygo on
تصور کردنبا چیزی مشکل داشتنادامه دادن
keepIt’s worthwhileIt’s no use
ادامه دادنارزش داردفایده ندارد
mindmentionlook forward to
مشکلی با انجام کاری داشتناشاره کردنبی‌صبرانه منتظر بودن
rememberrecommendmiss
به یاد داشتنتوصیه کردندلتنگ شدن برای کسی/چیزی
spend timequitsuggest
وقت گذراندندست کشیدنپیشنهاد دادن
understandpreventstop
کسی را درک کردنجلوگیری کردناز انجام کاری دست کشیدن
enjoyappreciatepermit
لذت بردنقدردانی کردناجازه دادن

لیست فعل ها + defenition + جمله + ترجمه اختصاصی برای گرامر gerund

فعل هایی که میشناختم رو با مثال براتون اوردم خوب دقت کنید که این فعل ها که حدود 60 تایی میشن ولی ما اگه بتونیم ده تاشون که از معروف ها هستند رو حفظ کنیم این گرامر رو بخوبی یاد میگیریم. قبلش این صفحه رو بخون و اشنا شو با لیست فعل هایی که با گرامر gerund غزیبه نیستن و باید یادشون بگیرید.

گرامر gerund
گرامر gerund
 Example SentenceDefinitionVerb
جان متنفره که بیرون کار کنهJohn abhors working outdoors.to hateabhor
او تلاش‌های سخت او را در این پروژه تصدیق می‌کند.She acknowledges his working hard on the project.to recognize what someone has doneacknowledge
پیتر اعتراف می‌کند که وقت و پول را تلف کرده است.Peter admits wasting time and money.to say that you have doneadmit
توصیه می کنم هر ماه کمی پول پس انداز کنید.I advise saving a little money every month.to give adviceadvise
او اجازه استفاده از تلفن‌های هوشمند را در کلاس می‌دهد.She allows using smartphones in class.to permitallow
من پیش بینی می کنم ماه آینده از نیویورک بازدید کنم.I anticipate visiting New York next month.to expectanticipate
جک از کمک شما برای انجام پروژه قدردانی می کند.Jack appreciates your helping him out with the project.to be grateful forappreciate
او از ملاقات عاشقانه  با مردان بالای 30 سال اجتناب می کند.She avoids dating men over 30.to try not to doavoid
ارزش این را دارد که مدتی را روی دستور زبان صرف کنید.It’s worth spending some time on the grammar.to be a good idea to spend the time onbe worth
تام نمی تواند از گرما شکایت کند.Tom can’t help complaining about the heat.to be able to not docan’t help
ما بیش از 50 سال کار با هم را جشن خواهیم گرفت.We’ll celebrate working together for over 50 years.to party aboutcelebrate
آلیس به سرقت پول از خواهرش اعتراف کرد.Alice confessed stealing the money from her sister.to admit that you didconfess
ما در حال بررسی خرید خانه جدید هستیم.We’re considering buying a new house.to think aboutconsider
آنها از خرید ماشین جدید دفاع می کنند زیرا دو شغل دارند.They defend purchasing the new car because they have two jobs.to give reasons why you diddefend
ما جلسه را تا هفته آینده به تعویق می اندازیم.We’re going to delay meeting until next week.to postpone, put offdelay
جک از یادگیری واژگان جدید متنفر است.Jack detests learning new vocabulary.to hate, despisedetest
فروشگاه ارائه خدمات به مشتریان در صورت تقاضا را متوقف کردThe store discontinued providing customer service on demand.to stop doing, providingdiscontinue
ما دوست داریم در مورد تکنیک‌های یادگیری بحث کنیم.We like to discuss learning techniques.to talk aboutdiscuss
باب دوست ندارد خیلی سخت کار کند.Bob dislikes having to work so hard.to not likedislike
آنها با دزدی کالا مخالفت می کنند.They dispute stealing the merchandise.to say you didn’t dodispute
من از شرکت در آزمون می ترسم.I dread taking tests.to fear doing or experiencingdread
ما سه ساعت گوش دادن به او را تحمل کردیم.We endured listening to him for three hours.to go throughendure
سارا از پختن شام‌های خوب لذت می‌برد.Sarah enjoys cooking fine dinners.to have a good time doingenjoy
دانش‌آموزان از شرکت در آزمون فرار کردند زیرا زنگ خطر آتش‌سوزی به صدا درآمد.The students escaped taking the test because the fire alarm rang.to get away fromescape
او از انجام کارهای حیاط در روزهای شنبه طفره می رود.He evades doing yard work on Saturdays.to avoidevade
او هفته آینده خرید آنلاین را توضیح خواهد داد.He’ll explain purchasing online next week.to give details aboutexplain
آنها دوست دارند دونات بخورند.They fancy eating donuts.to like very muchfancy
من از پرواز در هواپیما می ترسم.I fear flying in airplanes.to be afraid offear
مری وانمود می‌کند که از چیزی نمی‌داند.Mary feigns not knowing anything.to pretend to dofeign
خرید را تمام کردیم و به خانه رفتیم.We finished shopping and went home.to stop doingfinish
آنها دزدیدن آب نبات را بخشیدند زیرا بچه ها نمی دانستند این کار اشتباه است.They forgave stealing the candy as the children didn’t know it was wrong.to not be angry at someone anymoreforgive
ما هر هفته همان دستور زبان را مطالعه می‌کنیم.We keep studying the same grammar every week.to continue doingkeep
آنها به خرید یک خودروی جدید در هفته گذشته اشاره کردند.They mentioned buying a new car last week.to say in passingmention
من از سیگار کشیدن مهم نیستم.I don’t mind smoking.to object tomind
دلم برای وقت آزاد بیشتر تنگ شده است.I miss having more free time.to want something you don’t havemiss
این کار به بلند کردن اجسام سنگین نیاز دارد.The job necessitates lifting heavy objects.to require to donecessitate
در طول جلسه از بحث درباره حساب اسمیت جدید صرفنظر کردیم.We omitted discussing the new Smith account during the meeting.to leave out, deleteomit
ما به ماهیگیری در روزهای شنبه اجازه می دهیم.We’ll permit fishing on Saturdays.to allowpermit
تصاویر داگ در حال بازنشستگی به برزیل.Doug pictures retiring to Brazil.to imaginepicture
ما سفر به شیکاگو را یک هفته به تعویق انداختیم.We postponed traveling to Chicago for a week.to put off, delaypostpone
هر روز 30 دقیقه ترازو را تمرین کنید.Practice playing scales for 30 minutes every day.to do over and over againpractice
بله، خریدن آن کتاب را به خاطر می‌آورم.Yes, I recall buying that book.to rememberrecall
تام بازی بیسبال را در کودکی به یاد می آورد.Tom recollects playing baseball as a child.to rememberrecollect
آنها خرید بیمه با این محصول را توصیه می‌کنند.They recommend purchasing insurance with this product.to tell someone they should do somethingrecommend
تیم گزارش داد که دوازده ساعت را صرف کار کرده است.Tim reported spending twelve hours on the job.to tell aboutreport
سوزان از اینکه مجبور است خیلی سخت کار کند ناراحت است.Susan resents having to work so hard.to not like that something that someone doesresent
بسیاری از دانش‌آموزان بیش از دو ساعت در روز در برابر مطالعه مقاومت می‌کنند.Many students resist studying more than two hours a day.to try to avoid doingresist
ما صحبت کردن درباره مشکل را در جلسه از سر گرفتیم.We resumed speaking about the problem at the meeting.to start doing againresume
جک خطر می‌کند با اظهارات احمقانه‌اش همه را عصبانی کند.Jack risks making everyone angry with his stupid statements.to take a chance onrisk
دن از پرداخت هزینه غذای بچه ها اجتناب کرد.Dan shirked paying for the children’s meal.to not do something you should doshirk
از گذراندن وقت با کسانی که به خوبی نمی‌شناسید اجتناب نکنید.Don’t shun spending time with those you don’t know very well.to avoid contact withshun
پیشنهاد می‌کنم یک دوربین جدید بخرید.I suggest buying a new camera.to say someone should do somethingsuggest
آنها از رفتن ما برای کمک به دکتر حمایت کردند.They supported our going to the doctor for help.to help someone with words, thoughts or moneysupport
او سرمایه گذاری در بازار سهام را درک می کند.He understands investing in the stock market.to comprehendunderstand
توصیه می‌کنم مدتی را برای یادگیری برنامه صرف کنید.I urge spending some time learning the program.to suggest stronglyurge
این وضعیت مستلزم تحقیق درباره آقای تاد است.The situation warrants investigating Mr. Todd.to provide the reasons for doingwarrant

نیازی نیست که همه ی این فعل ها رو حفظ باشیم ولی من این صفحه رو برای گرامر gerund ساختم که هر وقت بهش نیاز داشتی مراجعه بکنی بهش

چه فعل هایی ing میگیرند
protect as a gerund

لیست ده تا فعلی که همین الان باید حفظ باشی رو در زیر قرار میدم ، اگر خواستی حفظ کنی این ده تا فعل رو از بر کن.

gerund

imagine

Imagine functions like consider. It must be followed by a noun, that-clause, or gerund. It cannot be followed by any other verb form.

 1. complete
 2. imagine
 3. consider
 4. keep
 5. suggest
 6. understand
 7. avoid
 8. explain
 9. finish
 10. don’t mind

  دومین روش تشخیص برای استفاده از گرامر gerund :

  یک سری expression ها هست که بعد از اون هم باید از گرامر gerund استفاده کنیم لیست اون ها رو هم تقدیمتون میکنم در پایین:

  be excited aboutbe worried about
  be responsible forbe interested in
  be accused ofbe capable of
  be incapable ofbe tired of
  be accustomed tobe committed to
  be opposed tobe used to

  تمامی افعال بالا رو براتون به صورت جمله هم میارم تا گرامر gerund رو به خوبی درک کنید

  She is excited about going to the party.

  I am not worried about losing my job.

  We are not responsible for dealing with customer complaints.

  She is interested in joining our company.

  He was accused of stealing the watch.

  We will be capable of handling twice as much data after the new system is implemented.

  She is incapable of feeling sorry.

  I am tired of working here.

  I am not accustomed to working at a large corporation.

  I was always committed to doing my best.     

  She is opposed to allowing people to own guns.

  He is used to waking up early.

  تمرین:

  She likes (paint).

  I can’t bear (listen) to loud music.

  She is crazy about (read) romantic poems.

  I can’t imagine (be) anywhere else but here.

  جملات بالا رو کامل کنید و در کامنت بنویسید.

  ارادتمند شما کامران کروژدهی

  گردآوری شده توسط تیم تحریریه استاد کامران

  12 پاسخ

  1. Sh likes painting.
   I can’t bear listening to loud music.
   She is crazy about reading romantic poems.
   I can’t imagine being enywhere else but here

  2. She likes painting.
   I can’t bear listening to loud music.
   She is crazy about reading romantic poem.
   I can’t imagine being anywhere else but here.

  3. She likes to painting.
   I can’t bear listening to loud music.
   She is crazy about reading romantic poems.
   I can’t imagine being anywhere else but here.

  4. 1-She likes painting./She likes to paint. (I think either sentences are possible?)
   2-l can’t bear listening to loud music.
   3- She is crazy about reading romantic poems.
   4-I can’t imagine being anywhere else but there?

  5. 1- she likes painting
   2- I cant bear listening to loud music
   3- she is crazy about reading romantic poems
   4- I cant imagine being anywhere else but here

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *