انواع قید در زبان انگلیسی و 58 مثال برای تمام قیدها

بروز رسانی شده در 28 اسفند1402

0 / 5. تعداد رای: 0

قید در زبان انگلیسی

قید در زبان انگلیسی به کلمه ای گفته می شود که به صفت ، فعل و قید دیگری اضافه می شود تا بتوانند در مورد کلمه اطلاعات بیشتری به ما بدهند ما در ادامه برای شما انواع قید در زبان انگلیسی را با مثال برای شما توضیح می دهیم. تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

انواع قید در زبان انگلیسی چیست ؟

قید در زبان انگلیسی انواع مختلف و ساختاری گوناگون دارند این قیود عبارتند از :

۱. قید در زبان انگلیسی ، زمان حال :

این قید در زبان انگلیسی به کلمه ای گفته می شود که به فعل اضافه می شود تا زمان انجام کار را در حال حاضر بیان کند در اینجا انواع قید در زبان انگلیسی زمان حال را با مثال های مربوطه می آوریم .

امروز روی یک پروژه کار می کنم. I am working on a project today          امروز Today
الان هوا خوب است The weather is nice now          هم اکنون ، الان Now
فیلم به زودی شروع می شود.The movie will start soon به زودی Soon 
   او در حال حاضر کتاب می خواند He is at the moment reading a book  در حال حاضر at the moment
او در حال حاضر شام می پزد She is presently cooking dinner     در حال حاضر Presently 
من در حال حاضر روی یک پروژه کار می کنم I am currently working on a project             در حال حاضر Currently
من همین الان دارم به موسیقی گوش می دهم I am right now listening to music    همین الان right now 
او همین الان دارد لباس می‌پوشد .She is this minute getting dressed    همین الان this minute
آنها همین الان دارند شروع به کار می‌کنند They are this instant starting to work          همین الان this instant

تمام این قیودی که نام بردیم برای زمان حال کاربرد دارد و نکاتی که باید در استفاده آن ها توجه کنید این است که انتخاب قید مناسب به لحن و سبک نگارش شما بستگی دارد و قیدهای this minute ، right now ، this instant لحن فوری و قاطع تری دارند .

۲.قید در زبان انگلیسی ، زمان گذشته :

این قیود کلمه یا عباراتی است که زمان کاری که در گذشته انجام شده را به ما نشان می دهد قید زمان گذشته می تواند قبل یا بعد از فعل بیاید مانند :

من دیروز به سینما رفتم I went to the cinema yesterday    امروز Yesterday
او هفته گذشته مریض بود He was sick last week  هفته گذشته Last week
They saw a doctor two days ago
آن ها دو روز پیش به دکتر مراجعه کردند
  دو روز پیش Two days ago
I found a new job a month ago
من یک ماه پیش شغل جدیدی پیدا کردم
   یک ماه پیش a month ago
They got married a year ago
آن ها یک سال پیش ازدواج کردند
  یک سال پیش a year ago
He went to work early in the morning
او صبح زود به سرکار رفت
  صبح زود early in the morning
They went to see a movie at night
آن ها شب هنگام به دیدن یک فیلم رفتند
    شب هنگام at night
I went to the library on Monday
من در روز دوشنبه به دکتر رفتم
   در روز دوشنبه on Monday
He got sick in the beginning of the month
او در اوایل ماه مریض شد
در اوایل ماهin the beginning of the month
They got married on their birthday
آن ها در روز تولدشان ازدواج کردند
  در روز تولدشان on their birthday 

نکته : این قید در زبان انگلیسی می‌تواند به همراه یک قید دیگر مانند “صبح زود” یا “در روز دوشنبه” یا به تنهایی استفاده شود به طور مثال .

قید زمان گذشته به تنهایی مانند :
او هفته گذشته مریض بود. He was sick last week
قید زمان گذشته به همراه یک قید دیگر مانند :
او هفته گذشته، در روز دوشنبه مریض بود.He was sick last week, on Monday

۳.قید در زبان انگلیسی ، زمان آینده :

کلمه ای است که زمان وقوع کاری را با اطلاعات بیشتری در آینده به ما نشان می دهد چند نمونه از این قید ها عبارتند از :

.He will call me tomorrow
او فردا با من تماس خواهد گرفت
tomorrow
.I will go to the library next week
من هفته آینده به کتابخانه می روم
next week
.They will see a doctor two days from now
آن ها دو روز دیگر به دکتر مراجعه خواهند کرد
two days from now
I will find a new job a month from now
من یک ماه دیگر شغل جدیدی پیدا خواهم کرد
a month from now
They will get married a year from now
آن ها یک سال دیگر ازدواج خواهند کرد
a year from now

به غیر از این قید هایی که نام بردیم قید Later را هم داریم که به طور مشخصی نیست و می تواند معانی متفاوتی داشته باشد
● وقتی می دانید در آینده نزدیک و پس از زمان کوتاهی اتفاق می افتد مانند :

من کمی بعد برمی‌گردم I’ll be back a little later

● وقتی زمان دقیق و مشخصی را نمی دانید مانند :


ما بعدا صحبت می‌کنیم. (We’ll talk later )

● برای مشخص کردن زمان دقیق میتوانید همراه با Later از قید های دیگری نیز استفاده کنید به طور مثال :

آن ها بعداً، در هفته آینده به ما سر می‌زنند. (They will visit us later, next week)

۴. قید در زبان انگلیسی ، قید مکان :

این قید کلمه ای است که محل وقوع کاری که انجام شده است را به ما نشان می دهد مانند :

من اینجا هستم I am here    اینجا Here
او آنجا است He is there    آنجا There
آنها هر جا هستند They are everywhere     هرجا Everywhere
من کتاب را داخل گذاشتم I put the book inside   داخل Inside 
او بیرون منتظر است He is waiting outside  خارج ، بیرون outside
توپ پایین تپه است The ball is down the hill     پایین Down
گربه بالای درخت استThe cat is up the tree      بالا Up 
مغازه جلوی پارک است The store is in front of the park   جلوی In front of
خانه پشت مدرسه است The house is behind the school   پشت Behind
او کنار من نشست He sat next to me  کنار Next to
من دور از اینجا زندگی می کنم I live far from here      دور از Far from
او نزدیک ساحل زندگی می کند. He lives near the beach   نزدیک Near 

نکته ای که در مورد قید مکان می توانیم بگوییم این است که مانند قید زمان آینده با قید دیگری هم به کار می رود و می توانند با حروف اضافه هم مانند : در At ، از From ، با With ، به To هم استفاده شوند.

۵. قید در زبان انگلیسی ، قید حالت :

این قید در زبان انگلیسی کلمه ای است که چگونگی کاری را با اطلاعات دقیق به ما نشان میدهد چند نمونه از قیود حالت را در جدول زیر آورده ایم

او سریع دوید He ran quickly                                                         سریع     ( quickly)
او به طور ناگهانی ظاهر شد She appeared suddenly                                   به طور ناگهانی   (suddenly)
من با دقت کارم را انجام می دهم I do my work carefully                                                 با دقت        (carefully)
علی با عصبانیت فریاد زد Ali shouted angrily                                              با عصبانیت    (angrily)
I told him the news happily
من با خوشحالی خبر را به او دادم
                                             با خوشحالی    (happily)
آنها با صدای بلند می خندیدند They laughed loudly                                              با صدای بلند     (loudly)
او به آرامی صحبت کرد He spoke quietly                                                     به آرامی    (quietly)
آن ها بد رفتار کردند They behaved badly                                                                   بد     (badly)
او خوب آواز می خواند He sings well                                                                خوب      (well)
آن ها آهسته راه می رفتند They walked slowly                                                        آهسته     (slowly)

قید حالت می تواند با قید های دیگری مانند( Very خیلی) ،( a little کم )هم استفاده شوند.
به طور مثال :
● او خیلی سریع دوید. (He ran very quickly)
● آنها کمی آهسته راه می‌رفتند. (They walked a little slowly)

۶. قید در زبان انگلیسی ، قید تکرار :

این قید در زبان انگلیسی ، تکرار شدن یک کار را به ما نشان می دهد.
انواع قید تکرار عبارتند از :

من اغلب به سینما می روم I go to the cinema oftenاغلب (often)
طاها گاهی اوقات ورزش می کند Taha exercises sometimesگاهی اوقات (sometimes)
آن ها همیشه به موقع می رسند They always arrive on timeهمیشه (always)
من هرگز دروغ نمی گویم .I never lieهرگز (never)
او به ندرت اشتباه می کند He rarely makes mistakesبه ندرت (rarely)
آنها معمولا در خانه شام می خورند They usually have dinner at homeمعمولاً (usually)
من به طور مرتب کتاب می خوانم. I regularly read booksبه طور مرتب (regularly)
مینا گاه به گاه به ما سر می زند. Mina occasionally visits usگاه به گاه (occasionally)
آنها هر روز صبحانه می خورند They eat breakfast every dayهر روز (every day)
من هر هفته به خرید می روم.I go shopping every weekهر هفته (every week)
سینا هر ماه به دکتر مراجعه می کند Sina sees a doctor every monthهر ماه (every month)
آنها هر سال به مسافرت می روند They go on vacation every yearهر سال (every year)

جمع بندی

شما در این مقاله آموزشی با قید در زبان انگلیسی ، انواع قید ها با مثال و جایگاه آن ها در جمله آشنا شدید با تمرین بیشتر می توانید تسلط لازم بر قید ، که جزو گرامر زبان انگلیسی است را پیدا کنید . امیدواریم که از مطالب ، استفاده لازم را برده باشید.

برنامه آموزش گروهی چله زبان
این یک برنامه عمومی رایگان است که هدف آن آموزش گروهی زبان در ۴۰ روز است .

اگر علاقمند به شرکت در این برنامه رایگان هستید میتوانید با پر کردن فرم زیر در خبرنامه چله زبان شرکت کنید و هرروز ایمیل های درس های این برنامه را دریافت کنید .

آخرین دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید