5 حروف صدادار انگلیسی و آموزش هرکدام

تیم تحریریه

بروز رسانی شده در : 1402/12/05

حروف صدادار انگلیسی

حروف صدادار انگلیسی

تمامی حروف در زبان انگلیسی از نظر صدا دادن به 3 بخش تقسیم میشوند : حروف صدادار ، حروف نیمه صدادار و حروف بیصدا .
در ادامه به بررسی حروف صدادار در زبان انگلیسی میپردازیم و تلفظ و مثال هایی از آن را به شما آموزش میدهیم پس تا پایان مقاله همراه ما باشید .

حروف صدادار انگلیسی Vowels

حروف صدادار انگلیسی یا همان Vowels در زبان انگلیسی میتوانند در هر قسمت یک کلمه بیایند چه اول کلمه ، چه وسط و چه آخر ، کار این حروف ایجاد آوا و صدا در کلمه است . این حروف با ایجاد صدا تلفظ کلمه مورد نظر را امکان پذیر میکنند.
حروف صدادار انگلیسی شامل a ، e ، i ،u ، o هستند و اینها بعنوان اصلی ترین عناصر صدا در زبان انگلیسی شناخته میشوند .
در ادامه ، نحوه تلفظ حروف صدادار در کلمات معمولی انگلیسی آورده شده است:

حرف صدا دار a

کلمات نمونه : cat، bat، hat
تلفظ : /æ/ مانند ” کَت ” (cat)

حرف صدا دار e

کلمات نمونه : bed، red، set
تلفظ: /ɛ/ مانند “بِد” (bed)

حرف صدا I


کلمات نمونه : sit، hit، bit
تلفظ : /ɪ/ مانند “سیت” (sit)

حروف صدا دار O


کلمات نمونه : dog، log، hot
تلفظ : /ɒ/ یا /ɑː/ مانند “داگ” (dog) یا /ɔː/ مانند “هات” (hot)

حروف صدا دار u

کلمات نمونه : cup، sun، run
تلفظ /ʌ/ : مانند “کاپ” (cup) یا /ʊ/ مانند “ران (run) ”
حروف صدادار در کلمات به تلفظ و مفهوم کلمه اهمیت می‌دهند و در یادگیری تلفظ صحیح و تشخیص صداها مهم هستند.

حروف نیمه صدادار انگلیسی

حروف نیمه صدادار یا semivowels در زبان انگلیسی زمانی به کار می‌روند که تلفظ آنها به تلفظ یک حرف صدادار نزدیک است ، اما خود به تنهایی به عنوان یک حرف صدادار شناخته نمی‌شوند. در این حالت ، حروف نیمه صدادار می‌توانند به صورت نیمه صدا به عنوان پیشوندهای حروف صدادار در کلمات باشند ، این حروف شامل y و w هستند .

حرف نیمه صدا دار /j/ – “ی”

نمونه : “yes” (/jɛs/) – یِس
در اینجا ، /j/ به عنوان حرف نیمه صدادار در ابتدای کلمه “یِس” (yes) قرار گرفته است.

حرف نیمه صدا دار /w/ – “و”

نمونه : “wet” (/wɛt/) – وِت
حرف /w/ به عنوان حرف نیمه صدادار در ابتدای کلمه “وِت” (wet) استفاده شده است.

حروف نیمه صدادار در کلمات معمولاً با حروف صدادار همراه می‌شوند و به تلفظ کلمه کمک می‌کنند . تفاوت بین حروف نیمه صدادار و حروف صدادار در تلفظ و تشخیص معانی کلمات نقش مهمی دارد.

باقی حروف در زبان انگلیسی در دسته حروف بی صدا قرار میگیرند هرچند که استثنائاتی هم وجود داشته و همچنین ترکیب یک سری حروف بی صدا با حروف نیمه صدادار یا صدادار باعث به وجود آمدن آوا در ابتدای کلمه میشود .

تفاوت حروف صدادار و نیمه صدادار

تفاوت میان حروف صدادار و حروف نیمه صدادار در زبان انگلیسی به تلفظ و نحوه تولید صدا مربوط است. حروف صدادار (vowels) صدایی تولید می‌کنند که هوا بدون هیچ مانعی از دهان عبور می‌کند و به مفهوم کلمه اضافه می‌شود، در حالی که حروف نیمه صدادار (semivowels) صداهایی هستند که هوا به مرحله‌ای از مانع (مثلاً لب ها یا دندان ها) برخورد می‌کند.

در زبان انگلیسی، برخی از نکات گرامری مربوط به کلماتی که با حروف صدادار شروع می‌شوند وجود دارد. این نکات می‌توانند در تشخیص صحیح کلمات، ترکیب‌های جملات، و نوع افعال مورد استفاده قرار گیرند. در زیر، چند نکته گرامری ارتباطی به کلماتی با حروف صدادار آورده شده است:

حروف صدادار انگلیسی با an

برای شمارش کلماتی که با حروف صدادار شروع می شوند ، از “an” به جای “a” استفاده می‌شود.
مثال : ” an apple، “an hour

قاعده “A” و “An” بر اساس صدا

اگر کلمه با حروف صدادار (vowel sound) آغاز شود ، از “an” استفاده می‌شود.
مثال : “an honor” (استفاده از “an” به علت آغاز کلمه با حرف دارای صدا)

حروف صدادار و تصویر سازی :

در برخی از موارد، حروف صدادار در کلمات تصویر سازی بیشتری میکنند.
مثال: “azure sky” (آسمان آبی) یا “elegant elephant” (فیل شیک)

“An” و اسامی مشخص :

هنگامی که یک اسم خاص (Proper Noun) با حرف صدادار آغاز شود ، از “an” به جای “a” استفاده می‌شود.
مثال: “an American”, “an Airport”

حرف صدادار در تصویر سازی و شعر :

حروف صدادار معمولاً در تصویر سازی و شعر به تلطیف و زیبایی متن کمک می‌کنند.
مثال: “An apple a day keeps the doctor away.”
توجه داشته باشید که این نکات گرامری معمولاً در زبان انگلیسی برقرارند و در موارد خاص ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که این قوانین تغییر کنند اما به صورت کلی از این قوانین در تلفظ و استفاده از حروف صدادار استفاده میشود .

گرامر حروف صدادار انگلیسی

گرامر حروف صدادار در زبان انگلیسی به ترتیب و نحوه استفاده از حروف صدادار در کلمات و جملات اشاره دارد. حروف صدادار مهمترین قسمتهای تشکیل‌دهنده کلمات هستند و در تلفظ و نگارش کلمات اهمیت دارند. در زیر، توضیحاتی درباره گرامر حروف صدادار آورده شده است :

۱. دسته‌بندی حروف صدادار انگلیسی

حروف صدادار به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند : حروف صدادار بلند (long vowels) و حروف صدادار کوتاه (short vowels) . تفاوت اصلی میان این دو دسته در مدت زمان تلفظ حروف است.

حروف صدادار انگلیسی بلند (Long Vowels)
مدت زمان تلفظ آن‌ها بیشتر است.
مثال : /i:/ (پایان “ee” در “see”), /eɪ/ (ای پایان “ay” در “day”), /ɑ:/ (آ پایان “ah” در “car”).

حروف صدادار انگلیسی کوتاه (Short Vowels):
مدت زمان تلفظ آن‌ها کمتر است.
مثال : /ɪ/ (آغاز “i” در “sit”), /ɛ/ (آغاز “e” در “pet”), /ʌ/ (آغاز “u” در “cup”).

۲. تغییر حروف صدادار انگلیسی

در برخی از شرایط، حروف صدادار انگلیسی می‌توانند تغییر یا تلفظ متفاوتی داشته باشند. این تغییرات می‌توانند به صورت تلفظی (phonetic changes) یا به دلیل تغییرات گرامری و معنایی در کلمات رخ دهند.

تغییر تلفظی :
“bit” (/bɪt/) به “bite” (/baɪt/) تغییر می‌کند.
تغییر گرامری:
“run” (/rʌn/) به “ran” (/ræn/) در زمان گذشته تغییر می‌کند.

۳. الگوهای حروف صدادار

الگوهای حروف صدادار انگلیسی یکی از جنبه‌های مهم گرامر حروف صدادار در زبان انگلیسی هستند که می‌توانند در تلفظ و نگارش کلمات به شما کمک کنند. دو الگوی اصلی که معمولاً به کلمات انگلیسی اعمال می‌شوند :

الگوی CVC (Consonant-Vowel-Consonant):
در این الگو ، یک حرف ساکن (Consonant) به یک حرف صدادار (Vowel) و سپس دوباره یک حرف ساکن (Consonant) می‌پیوندد. این الگو بسیار شایع است و در بسیاری از کلمات استفاده می‌شود.

مثال:
“cat” (/kæt/): حرف ساکن “c” به حرف صدا “a” می‌پیوندد و سپس حرف ساکن “t” می‌آید.
“dog” (/dɔɡ/): حرف ساکن “d” به حرف صدا “o” می‌پیوندد و سپس حرف ساکن “g” می‌آید.
“sit” (/sɪt/): حرف ساکن “s” به حرف صدا “i” می‌پیوندد و سپس حرف ساکن “t” می‌آید.
الگوی VCC (Vowel-Consonant-Consonant):
در این الگو، یک حرف صدا (Vowel) به یک حرف ساکن (Consonant) و سپس دوباره دو حرف ساکن می‌پیوندد. این الگو نیز در بسیاری از کلمات مشاهده می‌شود.

مثال:
“ant” (/ænt/): حرف صدا “a” به حرف ساکن “n” می‌پیوندد و سپس دو حرف ساکن “t” می‌آید.
“end” (/ɛnd/): حرف صدا “e” به حرف ساکن “n” می‌پیوندد و سپس دو حرف ساکن “d” می‌آید.
“ask” (/æsk/): حرف صدا “a” به حرف ساکن “s” می‌پیوندد و سپس حرف ساکن “k” می‌آید.
این الگوها به شما کمک می‌کنند تا بهترین تلفظ را در کلمات داشته باشید و در زمان یادگیری زبان انگلیسی بهتر بفهمید چگونه حروف صدادار و ساکن با هم ترکیب می‌شوند.

۴. تأثیر حروف صدادار انگلیسی بر تلفظ کلمات

حروف صدادار در تلفظ کلمات واژگان تأثیرگذار هستند . مطالعه و گوش دادن به نمونه‌های صحیح تلفظ کلمات با حروف صدادار می‌تواند در یادگیری صحیح تلفظ کمک کند.

مثال:
“ship” (/ʃɪp/) و “sheep” (/ʃiːp/) تفاوت در حرکت لبها و مدت زمان حرکت حروف صدادار دارند.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم حروف صدادار انگلیسی و انواع آن را به شما آموزش دهیم ، در کل توجه به حروف صدادار و مدت زمان تلفظ آن‌ها ، به یادگیری صحیح تلفظ و درک بهتر از ساختار کلمات و جملات در زبان انگلیسی کمک می‌کند.

گردآوری شده توسط تیم تحریریه استاد کامران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *