گذشته استمراری | past continuous

گذشته استمراری

گذشته استمراری در زبان انگلیسی

امروزه یادگیری زبان انگلیسی طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده است اما همچنان یکی از پرچالش ترین قسمت های یادگیری آن گرامر و به خصوص زمان هاست. ما در این مقاله آموزشی در یادگیری زبان انگلیسی با کامران قصد داریم به شما زمان past countinuous  را به صورت جامع و کامل آموزش دهیم.تا پایان این مطلب همراه ما باشید.گذشته استمراری

زمان گذشته استمراری بیشتر برای بیان کارهایی استفاده می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده اند
و مدتی ادامه داشته اند ولی زمان آنها به طور دقیق مشخص یا مهم نیست استفاده می‌شود.
به مثال های زیر توجه کنید:

دیروز او داشت تلوزیون تماشا می‌کرد.
تو هفته قبل داشتی نامه مینوشتی که من رسیدم.
علی دیشب داشت ناهار می‌خورد.
هنگامی که منتظر بودم،داشتم خاطراتم را می‌خواندم.

از گرامر past continuous وقتی استفاده می‌کنیم که:

1. بخواهیم در مورد عملی که در گذشته در برهه زمانی خاصی در حال انجام بوده صحبت کنیم.

.I was watching TV at 6 pm yesterday
من دیروز ساعت 6 بعد ‌از‌ ظهر تلویزیون تماشا می‌کردم.

.She was shopping
او خرید می‌کرد.

2. بخواهیم در مورد عملی که در حال انجام بوده اما به وسیله‌ی عملی دیگر قطع شده صحبت کنیم.
(در این گرامر فعل دوم به صورت گذشته ساده می آید)
برای یادگیری بهتر به این مثال‌ها توجه کنید.

.I was reading a book, when you called
من در حال کتاب خواندن بودم که تو زنگ زدی.
(یعنی عمل کتاب خواندن در حال انجام بوده که به وسیله‌ی زنگ زدن تلفن قطع شده.)

.They were playing, when it rained
آن‌ها در حال بازی کردن بودند که باران شروع به باریدن کرد.

.She was waiting for a taxi, when I saw her
او منتظر تاکسی بود وقتی که من دیدمش.

.I was making dinner when she arrived
وقتی که در حال درست کردن شام بودم اون رسید.

نحوه ساخت past continuous در زبان انگلیسی

گذشته استمراری
ساختار گذشته استمراری در زبان انگلیسی

نحوه ساخت:

Subject + was/were + verb + ing + the rest of the sentence

 

.At 12 pm we were having lunch
ساعت 12 ظهر ما ناهار می‌خوردیم.

.They were playing volleyball
آن‎ها والیبال بازی می‌کردند.

.The children were growing up quickly
بچه‌ها سریع بزرگ می‌شدن.

I was practicing every day, three times a day
من هر‌روز، روزی سه بار تمرین می‌کردم.

نحوه منفی کردن :

برای منفی کردن کافی است که به were یا was منفی کننده‎ی not رو اضافه کنیم.

.I wasn’t listening to her
من به او گوش نمی‌دادم.

.They weren’t playing basketball
آن ها بسکتبال بازی نمی‌کردند.

نحوه سوالی کردن :

برای سوالی کردن به نحوه ساخت جمله توجه کنید.

Was/were + subject + verb + ing
?Were they playing
آیا آن‌ها بازی می‌کردند؟

?Were you listening
آیا تو گوش می‌دادی؟

?Was she waiting for a taxi
آیا او منتظر تاکسی بود؟

 

گردآوری شده توسط تیم تحریریه کروژدهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *