کاربرد modal ها و شکل گذشته آن‌ها

نفیسه سلیمانی

بروز رسانی شده در : 1401/12/18

کاربرد modal ها

کاربرد modal ها و نکات دقیق آن

هدف از یادگیری زبان های خارجی بیان درخواست ها و افکاری است که در ذهنمان شکل گرفته است. حالا اگر بخواهیم برای مخاطبمان توانایی انجام کاری،احتمال روی دادن اتفاقی و ضرورت انجام شدن کاری را بیان کنیم با افعال کمکی(Modal) و کاربرد modal ها روبه رو خواهیم شد . در این قسمت از آموزش امروز قصد داریم به آموزش یکی از پرکاربرد ترین این دسته از افعال و کاربرد modal ها بپردازیم. تا پایان این آموزش و یادگیری کامل زبان انگلیسی  همراه ما باشید.

افعال مدال “Modal” عبارتند از :

 • can
 • may
 • might
 • could 
 • should
 • would
 • will
 • must

همان طور که در بالا مشاهده می کنید، 8 فعل modal  لیست شده اند که در این آموزش به فعل “Can” و “Could” و “Would” پرداخته خواهد شد و کابرد آن را بررسی خواهیم کرد

  • فعل “Can” به معنای توانستن است که در جملات بسته به کاربرد و محتوای جمله معانی مختلفی خواهد داشت.

این کاربرد ها عبارتند از:

 1. بیان کردن توانایی انجام کاری:(Talk about ability)
 2.  درخواست کردن (make requests)
 3. اجازه گرفتن (ask for or give permission)
  • بیان کردن توانایی انجام کاری:(Talk about ability): ما از “Can” برای صحبت در مورد آنچه ممکن است، آنچه که قادریم یا آزادیم انجام دهیم استفاده می کنیم. 

 من می توانم انگلیسی صحبت کنم.                                                                                  .I can speak English

ما می توانیم سریع بدویم.                                                                                                   .We can run fast

  • درخواست کردن (make requests): ما اغلب از can در یک سوال استفاده می کنیم تا از کسی بخواهیم کاری انجام دهد.

(1): Can you make a cup of coffee, please?                                       میشه لطفا یک فنجان قهوه درست کنید؟

(2): Can you put the TV on?                                                                             میشه تلویزیون رو روشن کنی؟

(3): Can you come here a minute?                                                                          میشه یه دقیقه بیای اینجا؟

  • اجازه گرفتن (ask for or give permission): ما گاهی اوقات از can برای درخواست یا اجازه دادن به چیزی استفاده می کنیم.

A: Can I smoke in this room?                                                                 آیا می توانم در این اتاق سیگار بکشم؟ :A
B: You can’t smoke in here, but you can smoke in the garden.

B:اینجا نمی توانید سیگار بکشید، اما می توانید در باغ سیگار بکشید.

 • توجه :  can’t حالت مخفف can not می باشد; مثال :

(1): I can’t speak Russian.

(2):

A:آ یا می توانیم اسکیت کنیم؟                                                                                                    ?A: Can we skate

B: نه نمیتوانید.                                                                                                                           .B: No, you cant

 • توجه : “Could” حالت گذشته “Can “بوده و برای بیان توانستن در زمان گذشته بکار می رود. مثال:

(1): I could swim.                                                                                                          .من میتونستم شنا کنم
(2): We couldn’t swim.                                                                                            .ما نمی توانستیم شنا کنیم
(3): Could he swim?                                                                                              آیا او می توانست شنا کند؟

همچنین “Could”برای بیان امکان داشتن در زمان حال ساده نیز بکار می رود. مثال:

(1):We could go to the cinema tonight.                                                            .امشب میتونستیم بریم سینما
(2):We could play tennis.                                                                                   .می توانستیم تنیس بازی کنیم

  • Be able to :اگرچه ما در اینجا به افعال کمکی و کاربرد modal ها می پردازیم اما اینجا به نکاتی در رابطه با ساختار “be able” توجه خوهیم کرد. این ساختار صرفاً فعل be به اضافه یک صفت یعنی “able” است که بعد از آن  مصدر است. ما در اینجا به “be able to” نگاه می کنیم زیرا گاهی اوقات به جای can  و could از آن استفاده می کنیم. ما از این ساختار برای صحبت کردن در مورد توانایی خودمان و … استفاده می کنیم.

(1): I am able to drive.                                                                                           .من قادر به رانندگی هستم

(2): I am not able to give you that information.                             .من نمی توانم آن اطلاعات را به شما بده

 • فعل “Would” به معنای تمایل است  و اگر در جایگاه فعل باشد “خواهد شد” معنا میشود که در جملات بسته به کاربرد و محتوای جمله معانی مختلفی خواهد داشت.
  • Would یک فعل کمکی است ما عمدتاً برای موارد زیر استفاده می کنیم:
 1. برای صحبت در مورد گذشته
 2. برای بیان حالت مشروط
 3. همچنین برای ابراز تمایل، درخواست و پرسش مودبانه، نظر یا امید، آرزو و پشیمانی

ساختار جمله با استفاده از “Would”

subject + auxiliary verb(Would) + Main verb

 • کابرد های “Would”
  • ما اغلب از Would به عنوان نوعی زمان گذشته برای will استفاده می کنیم:

EX(1):Even as a boy, he knew that he would succeed in life.

حتی در کودکی می دانست که در زندگی موفق خواهد شد.

EX(2):I thought it would rain so I brought my umbrella.

فکر کردم بارون میاد پس چترمو آوردم.

  • ما گاهی اوقات هنگام صحبت کردن در مورد رفتار معمول گذشته از “Would” استفاده می کنیم:

EX(1):Every weekday my father would come home from work at 6 p.m and watch TV.

پدرم هر روز هفته ساعت 6 بعد از ظهر از سر کار به خانه می آمد و تلویزیون تماشا می کرد.

EX(2):Every summer we’d go to the seaside.

هر تابستان به ساحل می رفتیم.

  • ما اغلب برای بیان جملات شرط های دوم و سوم استفاده می کنیم:

EX(1):If he lost his job he would have no money.

اگر کارش را از دست می داد، پولی نداشت.

EX(2)If I had won the lottery I would have bought a car.

 اگر در لاتاری برنده شده بودم، یک ماشین می خریدم.

  • برای بیان میل یا تمایل

EX(1):I’d love to live here.

من دوست دارم اینجا زندگی کنم.

EX(2):Would you like some coffee?

آیا قهوه میل دارید؟

EX(3):What I’d really like is some tea.

چیزی که من واقعاً دوست دارم چای است.

  • برای درخواست ها و سوالات مودبانه

EX(1):Would you open the door, please? (more polite than: Open the door, please.)

میشه لطفا در را باز کنید؟

EX(2):Would you go with me? (more polite than: Will you go with me?)

با من میای؟

EX(3):Would you know the answer? (more polite than: Do you know the answer?)

آیا پاسخ را می دانید؟

EX(4):What would the capital of Nigeria be? (more polite than: What is the capital of Nigeria?)

پایتخت نیجریه چه خواهد بود؟

  • برای نظر دادن یا امید دادن

I would imagine that they’ll buy a new one.

من تصور می کنم که آنها یک چیز جدید بخرند.

I suppose some people would call it torture.

گمان می‌کنم بعضی‌ها اسمش را شکنجه بگذارند.

I would have to agree.

من باید موافقت کنم.

I would expect him to come.

من انتظار دارم او بیاید.

Since you ask me I’d say the blue one is best.

از آنجایی که از من می پرسید، من می گویم آبی بهترین است.

  • برای بیان آرزو

EX(1):I wish you would stay.

.کاش می ماندی

EX(2):They don’t like me. I’m sure they wish I’d resign.

آنها من را دوست ندارند. مطمئنم که آرزو میکنند ای کاش  استعفا می دادم.

گردآوری شده توسط تیم تحریریه استاد کامران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *