لودویگ ون بتهوون و آموزش انگلیسی | صفات – زندگی نامه

بروز رسانی شده در 26 بهمن1402

5 / 5. تعداد رای: 1

BRTHOWEN

لودویگ ون بتهوون آهنگساز و پیانیست آلمانی بود. او یکی از محترم ترین چهره های تاریخ موسیقی غرب است. آثار او در ردیف پر اجراترین رپرتوارهای موسیقی کلاسیک قرار می گیرند و دوره گذار از دوره کلاسیک به دوران رمانتیک در موسیقی کلاسیک را در بر می گیرند. من کامران کروژدهی با استفاده از شخصیت بتهوون به شما انگلیسی میاموزم

اگر علاقه مند به قطعات موسیقی بتهوون هستید میتوانید در انتاهای صفحه آن ها را دانلود کنید

ویژگی های مثبت بتهوون

بتهوون
صفتمعنی انگلیسیمعنی فارسی
gifted having a natural ability to do one or more things extremely well   توانایی انجام کارها به صورت عالی  
energeticvery active, physically and mentally able پرانرژی بسیار فعال، از نظر جسمی و ذهنی تخیلی ق  
imaginative to think of new and interesting ideas  قادر به فکر کردن به ایده های جدید و جالب
passionateshowing a strong liking for something and being very dedicated to it   توانایی انجان کارها به صورت عالی  
صفتمعنی انگلیسیمعنی فارسی
eccentricbehaving in an unusual way or appearing different from most people  رفتار عجیب و غریب به روشی غیرمعمول یا متفاوت از اکثر مردم ظاهر می شود
difficultnever satisfied and hard to please  دشوار است هرگز راضی نیست و سخت راضی کردن  
moodybecoming quickly and easily annoyed or unhappy  بداخلاق به سرعت و به راحتی آزرده یا ناراضی می شود  
egotisticalbelieving oneself to be better or more important than other people  خودپسندی که خود را بهتر یا مهمتر از دیگران می داند

ویژگی های منفی بتهوون

Negative qualities

بتهوون

A Passionate Genius

Born in 1770 in Bonn, Germany, Ludwig van Beethoven started playing the piano before he was four years old. Clearly gifted, he had already composed his first piece of music by the time he was twelve. When Beethoven was just sixteen, he went to study in Vienna, Austria, then the center of European cultural life and home to the most brilliant musicians and composers of the period. Beethoven proved to be both a gifted pianist and an imaginative composer. He went on to create his own unique sound and melodies loved by millions.

یک نابغه پرشور( بتهوون)

کودکی بتهوون

لودویگ ون بتهوون در سال 1770 در بن آلمان به دنیا آمد و قبل از چهار سالگی نواختن پیانو را آغاز کرد. او که به وضوح استعداد داشت، اولین قطعه موسیقی خود را در دوازده سالگی ساخته بود. زمانی که بتهوون فقط شانزده سال داشت، برای تحصیل به وین، اتریش رفت، که در آن زمان مرکز زندگی فرهنگی اروپا و خانه درخشان ترین موسیقی دانان و آهنگسازان آن دوره بود. بتهوون ثابت کرد که هم پیانیستی با استعداد و هم آهنگساز تخیلی است. او در ادامه صدا و ملودی های منحصر به فرد خود را ساخت که میلیون ها نفر آن را دوست داشتند.

اخلاق های بد بتهوون

Beethoven is remembered not only for his great genius, but also for his strong and difficult personality. In one infamous incident, Beethoven became so annoyed with a waiter that he emptied a plate of food over the man’s head. He could also be quite egotistical, saying once, “There are and will be thousands of princes. There is only one Beethoven.

بتهوون را نه تنها به خاطر نبوغ بزرگ، بلکه به خاطر شخصیت قوی و دشوارش به یاد می آورند. در یک حادثه بدنام، بتهوون به قدری از یک پیشخدمت عصبانی شد که بشقاب غذا را روی سر آن مرد خالی کرد. او همچنین می تواند کاملاً خودخواه باشد و یک بار بگوید: “هزاران شاهزاده هستند و خواهند بود. فقط یک بتهوون وجود دارد.

” During concerts, if people talked while he was performing, he would stop and walk out. Despite this type of behavior, many in musical and aristocratic circles admired Beethoven, and music lovers were always Beethoven’s greatest supporters. This fact did not prevent him from losing his temper with one or another of them. However, because of his talent, Beethoven’s friends always forgave his insults and moody temperament.

” هنگام اجرای کنسرت، اگر مردم در حین اجرا صحبت می کردند، می ایستد و بیرون می رفت. با وجود این نوع رفتار، بسیاری از محافل موسیقی و اشراف بتهوون را تحسین می کردند و دوستداران موسیقی همیشه بزرگترین حامیان بتهوون بودند. این واقعیت مانع از آن نشد که او با این یا آن ها عصبانی شود. با این حال، دوستان بتهوون به دلیل استعداد او همیشه توهین ها و خلق و خوی بد خلق او را می بخشیدند.

In addition to being difficult, Beethoven was also well-known for his eccentric behavior. He had the odd habit of putting his head in cold water before he composed any music. He often walked through the streets of Vienna muttering to himself and

stamping his feet. He completely neglected his personal appearance; he had wild hair, and his clothes would get so dirty that his friends would come during the night and replace his old clothes with new ones. What amazed his friends was that he never noticed the difference.

اخلاق های عجیب بتهوون

بتهوون علاوه بر سخت بودن، به خاطر رفتار عجیب و غریبش نیز مشهور بود. او عادت عجیبی داشت که قبل از ساختن موسیقی، سرش را در آب سرد قرار می داد. او اغلب در خیابان های وین قدم می زد و با خود غر می زد و

کوبیدن پاهایش او ظاهر شخصی خود را کاملاً نادیده گرفت. او موهای وحشی داشت و لباس هایش آنقدر کثیف می شد که دوستانش در طول شب می آمدند و لباس های کهنه اش را با لباس های نو جایگزین می کردند. چیزی که دوستانش را شگفت زده کرد این بود که او هرگز تفاوت را متوجه نشد.

Beethoven wrote two famous works, Moonlight Sonata and Für Elise, for two different women he loved. He was almost always passionately in love, often with a woman who was already married or engaged. Although Beethoven asked several women to marry him, they all rejected him.

معشوقه های بتهوون

بتهوون دو اثر معروف به نام های سونات مهتاب و فور الیز را برای دو زن متفاوتی که دوست داشت نوشت. او تقریباً همیشه عاشقانه عاشق بود، اغلب با زنی که قبلاً ازدواج کرده یا نامزد کرده بود. اگرچه بتهوون از چند زن خواست تا با او ازدواج کنند، اما همه او را رد کردند.

The most tragic aspect of Beethoven’s life was his gradual loss of hearing, beginning in his late twenties until he became completely deaf in his forties. However, even as his hearing grew worse, Beethoven continued to be energetic and productive; his creative activity remained intense, and audiences were deeply touched by his music. In 1826, Beethoven held his last public performance of his famous Ninth Symphony. By this time, the composer was completely deaf. When he was turned around so he could see the roaring applause that he could not hear, Beethoven began to cry. Beethoven died in Vienna at age fifty-seven. One out of ten people who lived in Vienna came to his funeral. And millions of people all over the world have been enjoying his music ever since.

پایان غم انگیز ولی با افتخار

غم انگیزترین جنبه زندگی بتهوون از دست دادن تدریجی شنوایی او بود که از اواخر دهه بیست سالگی شروع شد تا اینکه در چهل سالگی کاملاً ناشنوا شد. با این حال، حتی با بدتر شدن شنوایی بتهوون، بتهوون همچنان پرانرژی و سازنده بود. فعالیت خلاقانه او همچنان شدید بود و مخاطبان عمیقاً تحت تأثیر موسیقی او قرار گرفتند. در سال 1826، بتهوون آخرین اجرای عمومی خود را از سمفونی نهم معروف خود برگزار کرد. در این زمان، آهنگساز کاملاً ناشنوا بود. وقتی او را برگرداندند تا بتواند تشویق های خروشان را ببیند که نمی شنید، بتهوون شروع به گریه کرد. بتهوون در سن پنجاه و هفت سالگی در وین درگذشت. از هر ده نفری که در وین زندگی می کردند، یک نفر به تشییع جنازه او آمد. و از آن زمان میلیون ها نفر در سراسر جهان از موسیقی او لذت می برند.

write examples from the Reading of Beethoven’s behavior that illustrate each personality trait. Use your own words. Explain your answers.

Ludwig van Beethoven composed his first piece of music by age 12.he was giftedلودویگ ون بتهوون اولین قطعه موسیقی خود را در سن 12 سالگی ساخت.
Ludwig van Beethoven continued to write many pieces of music.he was energeticلودویگ ون بتهوون به نوشتن بسیاری از قطعات موسیقی ادامه داد.
Ludwig van Beethoven wrote many unique compositions.he was imaginativeلودویگ ون بتهوون آهنگ های منحصر به فرد بسیاری نوشت.
Ludwig van Beethoven asked several women to marry him.he was passionateلودویگ ون بتهوون از چند زن خواست تا با او ازدواج کنند.
Ludwig van Beethoven rarely bathed.he was eccentricلودویگ ون بتهوون به ندرت حمام می کرد.
Ludwig van Beethoven emptied a plate of food on a waiter’s head.he was difficultلودویگ ون بتهوون یک بشقاب غذا را روی سر یک پیشخدمت خالی کرد.
Ludwig van Beethoven would walk through the streets talking to himself.he was moodyلودویگ ون بتهوون در خیابان ها قدم می زد و با خودش صحبت می کرد.
If anyone talked during a concert, Ludwig van Beethoven would stop playing and leave.he was egotisticalاگر کسی در طول کنسرت صحبت می کرد، لودویگ ون بتهوون نواختن را متوقف می کرد و می رفت.
برنامه آموزش گروهی چله زبان
این یک برنامه عمومی رایگان است که هدف آن آموزش گروهی زبان در ۴۰ روز است .

اگر علاقمند به شرکت در این برنامه رایگان هستید میتوانید با پر کردن فرم زیر در خبرنامه چله زبان شرکت کنید و هرروز ایمیل های درس های این برنامه را دریافت کنید .

آخرین دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید