قید‌‌های زمان در زبان انگلیسی | جایگاه آن

انواع قید‌‌های زمان در زبان انگلیسی

در این مقاله آموزشی قصد داریم تا انواع قید‌های زمان در زبان انگلیسی را به شما آموزش دهیم. همراه یادگیری زبان انگلیسی با کامران همراه باشید. قید زمان همانطور که از اسمش پیداست زمان انجام فعل را نشان می‌دهد. یعنی به ما میگوید که کاری در چه زمانی انجام شده است.
برای مثال وقتی میگوییم “ساعت هشت صبح به مدرسه رفتم. عبارت “ساعت هشت”  قید زمان این جمله است. قید های زمان به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  1.  دسته اول: قیدهای زمانی که زمان انجام کار را نشان می‌دهند
  2. دسته دوم: قیدهای زمانی که نشان می‌دهند انجام یک فعل چه مدت طول می‌کشد
  3.  دسته سوم: قید های زمانی که تکرار یک فعل را نشان می‌دهند که معادل قید های تکرار هستند که در درس مربوطه توضیح داده شده است.

قیدهای زمان در انگلیسی دسته اول :

این دسته از قیدهای زمان در زبان انگلیسی برای نشان دادن زمان انجام کاری به کار میروند. این قید ها معمولا در انتهای جمله به کار میروند.
برای سوال پرسیدن درباره این نوع قید ها از کلمه پرسشی “when” به معنی “کِی؟” استفاده می‌شود.
به مثالهای زیر دقت کنید. قیدهای زمان بصورت پررنگ مشخص شده اند:

.I’m going to tidy my room tomorrow

من قصد دارم فردا اتاقم را مرتب کنم.

.I saw Sally today

امروز سالی را دیدم.

.I will call you later

بعدا با شما تماس خواهم گرفت.

.I have to leave here now

مجبورم الان اینجا را ترک کنم.

.I saw that movie last year

من آن فیلم را پارسال دیدم.

نکات درمورد قید ‌‌های زمان

نکته: در صورتی که تاکید بر روی زمان باشد، یعنی زمان انجام فعل از خود فعل مهمتر باشد، در این حالت میتوان قید زمان را در ابتدای جمله به کار برد.

قیدهای زمان در انگلیسی دسته دوم

این دسته از قیدها نشان میدهند که انجام شدن یک فعل یا کاری چقدر طول میکشد.
برای سوال کردن درباره این قیدها و جملات از کلمه پرسشی “How long” به معنای “چه مدت؟” استفاده میشود.
این قید ها نیز معمولا در آخر جمله به کار میروند:

.Mina stayed at her sister’s house all day

مینا تمام روز را در خانه خواهرش ماند.

.My friend lived in Paris for a year

دوست من به مدت یک سال در پاریس زندگی کرد.

.I have been going to this school since 1996

از سال 1996 به این مدرسه میروم.

نکته: در این دسته از قیدها که مدت طول کشیدن کاری را نشان میدهند، بعد از کلمه “for” همیشه از “طول زمان” استفاده میشود.
همچنین بعد از کلمه “since” همیشه از “مبدا زمان” استفاده میشود.
به مثالهای زیر دقت کنید:

.We stayed in Shiraz for two days

ما به مدت دو روز در شیراز ماندیم.

.My brother is going on vacation for a week

برادرم به مدت یک هفته دارد به تعطیلات میرود.

.I have not seen my mother since Friday

مادرم را از روز جمعه ندیده ام.

.Hooman has been working here since 1980

هومن از سال 1980 در اینجا کار میکند.

انواع قید های زمان در زبان انگلیسی

قید های زمان تکرار

قید های زمان انگلیسی دسته سوم

این دسته از قیدها تکرار یک کاری را نشان میدهند که خود به دو دسته تقسیم میشوند:

قیدهای تکرار که در درس مربوطه توضیح داده شده است و عبارتهای زمانی که نشان دهنده ی تکرار کار می باشند.این عبارت ها معمولا در آخر جملات به کار میروند و به طور دقیق نشان میدهند که فعل جمله هر چند وقت یک بار تکرار میشود.

برای سوال کردن درباره این جملات از “How often” معنای “چند وقت یکبار؟” استفاده میشود.

به مثالهای زیر دقت کنید:

.This magazine is published monthly

این مجله بصورت ماهانه چاپ میشود.

.She visits parents once a week

او هفته ای یک بار والدینش را میبیند.

.My father works five days a week

پدرم پنج روز در هفته کار میکند.

.I saw the movie three times

آن فیلم را سه بار دیدم.

استفاده از قید yet

قید yet د ر جملات منفی و سوالی به کار میرود و نشان میدهد که کاری هنوز انجام نشده و انتظار میرفته که اتفاق افتاده باشد.
قید yet در آخر جمله و یا بعد از not استفاده میشود و در فارسی به معنی “هنوز” است.

.Haven’t you finished your work yet? No, not yet

هنوز کارت را تمام نکرده ای؟ هنوز نه.

.They haven’t come yet

آنها هنوز نیامده اند.

.Nima hasn’t finished the book yet

نیما هنوز کتاب را تمام نکرده است.

استفاده از قید still

قید still نشان دهنده استمرار کار میباشد. یعنی نشان میدهد که کاری هنوز در حال انجام است و تمام نشده است.
این قید در جملات مثبت قبل از فعل اصلی و بعد از افعال کمکی مانند have, has, may و… به کار میرود.
اگر فعل to be در جمله فعل اصلی باشد، still را بعد از آن قرار میدهیم. در جملات سوالی قید still قبل از فعل اصلی قرار میگیرد.
still در زبان فارسی به معنی “هنوز” و یا “همچنان” ترجمه میشود.
مثال:

.He is still waiting for you

او هنوز هم منتظر توست.

?Do you still work for that car company

آیا هنوز هم برای آن شرکت کار میکنی.

.I am still hungry

من همچنان گرسنه ام.

.They are still playing

آنها همچنان مشغول بازی هستند.

1- ابتدا قیدهای دسته دوم (How long)
2- سپس قیدهای دسته سوم (How often)
3- در آخر هم قیدهای دسته اول (When)

ترتیب قیدهای زمان در جملات انگلیسی

تا اینجا با انواع قیدهای زمان و جای آنها در جملات زبان انگلیسی آشنا شدیم.
حالا این سوال برای ما پیش می آید که اگر در جمله ای بیش از یک قید زمان داشته باشیم، ترتیب آنها چگونه باید باشد؟
ترتیب این قید ها به شکل زیر است

I work for eight hours every day (دسته سوم + دسته دوم)

من هر روز به مدت هشت ساعت کار میکنم.

The magazine was published weekly last year (دسته اول + دسته سوم)

مجله سال قبل بصورت هفتگی چاپ میشد.

I was abroad for two months last year (دسته اول + دسته دوم)

من سال قبل به مدت دو ماه خارج از کشور بودم.

My mother worked in a hospital for two days every week last year (دسته اول + دسته سوم + دسته دوم)

مادرم سال قبل هر هفته به مدت دو روز در بیمارستان کار میکرد.

گردآوری شده توسط تیم تحریریه کروژدهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *