فعل be در زمان حال ساده | انواع اشکال با مثال

نفیسه سلیمانی

بروز رسانی شده در : 1401/12/24

فعل be در زمان حال ساده

فعل be در زمان حال ساده انگلیسی

در این مقاله آموزشی قصد داریم تا به شما زبان آموزان عزیز کاربرد صحیح افعال to be را در زمان حال ساده آموزش دهیم. تا پایان این مقاله آموزشی پرکاربرد همراه یادگیری زبان انگلیسی با کامران باشید.

ترکیبهای فعل be در زمان حال ساده


فعل be (به معنی بودن) یکی از پرکاربردترین افعال در زبان انگیسی می باشد. در این درس زمان حال ساده این فعل را بصورت am/is/are ملاحظه می نمایید:

                                                  : Am

من یک معلم هستم. 

                                                                 .I am a teacher

 من بیست ساله هستم.   

                                                       .I am 20 years old

:(مفرد) You

تو دانش آموزان خوبی هستی

                                        .You are a good student

تو در رانندگی خیلی خوب هستی

.                           .You are very good at driving

: He

او آقای جکسون است. 

                                                             .He is Mr. Jackson

 او خلبان است. 

                                                                               .He is a pilot

: She

 او مری است.   

                                                                               .She is Mary

 او هجده ساله است.   

                                                          .She is 18 years old

(برای اشاره به اشیا و حیوانات) :It

 آن سگ من است. 

                                                                          .It is my dog

  آن یک ربات بزرگ است.   

                                                           .It is a big robot

: (جمع) You

 شماها واقعا باهوش هستید. 

                                              .You are really clever

 شماها توی یک کلاس انگلیسی یکسان هستید.

   .You are in the same English class

:We

ما توی کلاسهای مختلفی هستیم. 

 

                           .We are in different classes

ما دوستان رضا هستیم.   

                                                 .We are Reza’s friends

:They

آنها برادر های من هستند.

                                                 .They are my brothers

 آنها کارمندان خوبی هستند. 

                                     .They are good employees

ترکیب های سوالی to be در زمان حال ساده:


جهت بیان جملات پرسشی با فعلto be در زمان حال ساده کافیست جای فعلto be و فاعل را با هم عوض نماییم.
(در این حالت معمولا I به you و you به I/we تبدیل می شود.) مثال :

 

 من یک معلم هستم؟     

                                           ?Am I a teacher

 تو دانش آموز خوبی هستی؟ 

            (مفرد) ?Are you a good student

او آقای جکسون است؟         

                                  ?Is he Mr. Jackson

او مری است؟             

                                                   ?Is she Mary

آن سگ شما است؟     

                                                ?Is it your dog

 شماها باهوش هستید؟ 

                                    (جمع) ?Are you clever

 ما توی کلاسهای مختلفی هستیم؟ 

           ?Are we in different classes

ساختن جملات منفی با فعل  to be

برای ساختن جملات منفی با فعل  to be در زمان حال ساده کافیست واژه not را به فعل be اضافه نماییم. مثال های زیر را ملاحظه کنید:

 من معلم نیستم.   

                                                      .I am not a teacher

 تو دانش آموز نیستی. 

                                           .You are not a student

او اقای جکسون نیست. 

                                        .He is not Mr. Jackson

او مری نیست.     

                                                         .She is not Mary

آن ربات نیست.   

                                                          .It is not a robot

 شماها توی کلاس یکسانی نیستید. 

           .You are not in the same class

ما در کلاسهای مختلف نیستیم.     

           .We are not in different classes

آنها برادرهای من نیستند.     

                           .They are not my brothers

افعال to be

پاسخ کوتاه به جملات پرسشی با فعل be :
برای پاسخ دادن کوتاه به جملات پرسشی با فعل to be در زمان حال ساده میتوان از ترکیب های زیر استفاده نمود:

نکته: در هنگام پاسخ دادن کوتاه در حالت منفی میتوانیم از مخفف های am/is/are که در پرانتز امده انداستفاده کنیم.

?Are you Ali

.Yes, I am
.No, I am not

?Is he Ali

Yes, he is

 .(No, he isn’t) یا .No, he is not

?Are we in the same class

.Yes, We are

. (No, we aren’t) یا .No, We are not

?Is it a robot

.Yes, it is

 .(No it isn’t) .No, it is not

?Are they in the same English class

 .Yes, they are

 .(No, they aren’t) .No, they are not

 

گردآوری شده توسط تیم تحریریه استاد کامران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *