ضمایر ملکی و تفاوت آن با صفات ملکی

ضمایر ملکی

توضیح گرامر ضمایر ملکی

ما در این مقاله آموزشی قصد داریم تا به شما زبان آموزان عزیز یکی از پرکاربردترین و ساده ترین گرامر های زبان انگلیسی یعنی ضمایر ملکی و تفاوت آن با صفات ملکی  را آموزش دهیم. تا پایان این مقاله جامع و کامل با یادگیری زبان با کامران همراه باشید.
در زبان انگلیسی ضمایر ملکی ضمایری هستند که مالکیت را نشان می‌دهند.
تفاوت ضمایر ملکی با صفات ملکی در این است که صفت، همیشه قبل از اسم می‌آید ولی ضمیر ملکی به تنهایی جانشین اسم می‌شود و دیگر لازم نیست بعد از آن یک اسم بیاید.

Possession مالکیت

برای نشان دادن مالکیت می‌توانیم به اسامی مفرد ‘s اضافه کنیم. به‌‎طور مثال:

(کتاب معلم)    The teacher’s book
(بال های پرنده)     The bird’s wings

برای نشان دادن مالکیت در اسامی جمع که به s ختم می‌شوند، کافی است به انتهای کلمه تنها ‘ (آپستروف) اضافه کنیم.

the teachers’ room
بال‌های پرندگان the birds’ wings

توجه کنید که برای اسامی خاص که به s ختم می‌شوند، می‌توان هم از ‘s و یا ‘ استفاده کرد.

Chris’s book
Chris’ book

البته ساختار دوم، Chris’ book، سبک قدیمی به حساب می‌آید.

اگر دو نفر هر دو مالک یک شیء باشند، تنها پس از اسم دوم از ‘s استفاده می‌کنیم.

Bob and Mary’s car

خودرو متعلق به هر دو نفر است.

اگر دو نفر هر کدام به طور جداگانه مالک چیزی باشند، به هر دو ‘s اضافه می کنیم.

Bob’s and Mary’s books

هر نفر کتاب‌های خودش را دارد.

ضمایر ملکی
توضیح گرامر صفات زبان انگلیسی

صفات ملکی (Possessives adjectives)
صفت ملکی کلمه ای است که قبل از اسم می آید و مالکیت را بیان می کند.
برای نشان دادن مالکیت همچنین می توان از صفات ملکی my، your، his، her، its، our و their استفاده کرد.
توجه داشته باشید این کلمات صفت هستند یعنی باید همواره در کنار اسم به کار روند.

صفات ملکی همواره در کنار اسم به کار می روند.

                                                                                                                                                              Singular                                     Plural

my                                              your

your                                            our

                                              his                                               their

                                          her

its

به مثال های زیر توجه کنید:

.This is my bag

.This is your pen

.My brother broke his arm

.That man is her father

 .(Computer’s speakers ) I love its speakers

   .Your bags are over there

.That’s our car

                                                                                                                              .Their children go to school

ضمایر ملکی
کاربرد ضمایر ملکی

.

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی (Possessives pronouns)

برای جلوگیری از تکرار اسم می توان عبارت ملکی را (صفت ملکی و اسم همراهش) با ضمایر ملکی mine، yours، his، hers، its، ours و theirs جایگزین کرد.

   Singular                              Plural
mine                                       ours
yours                                       yours
his, hers, its                                theirs

.Is that Bob’s book? No, it’s mine

تفاوت‌های ضمایر ملکی با صفات ملکی

صفات ملکی به همراه اسم می‌آیند، ضمایر ملکی جایگزین اسم می‌شوند.

.That is my coat
.That coat is mine

ضمایر ملکی
ضمایر ملکی و تفاوت آن با صفات ملکی

تفاوت صفت ملکی و ضمیر ملکی:
تعریف صفت ملکی نیز مشابه ضمایر ملکی می باشد. علت این که در نامگذاری آن ها به جای ضمیر از صفت استفاده شده است این است که قبل از اسم قرار می گیرند و لذا نقش صفت دارند. باید توجه داشت ضمایر ملکی به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرند در حالی که صفات ملکی به همراه اسم بکار می روند.

با توجه به مطالبی که مطالعه کردید به سوالات زیر جواب دهید.
در جملات زیر، جای خالی را با حالت ملکی اسم داخل پرانتز پر کنید.

.Sarah is ____ aunt
(Emily)

.These are our ____ cats
(friends)

.My ____ dad is my uncle
(cousin)

.Our grandparents live in an old ____ home
(people)

.That sandwich would not be to ____ taste
(everyone)

?Where is the ____ shower
(ladies)

در جملات زیر، جای خالی را با صفت ملکی مناسب پر کنید.

.I don’t know the time because I can’t find ____ watch

.What’s the boy’s name? ____ name is Ben Scott

.Debbie has got a cat. ____ cat is very lively

.The dog is very cute. ____ name is Ben

.We are at school. ____ school is very nice

.I have a new laptop. ____ laptop is white

.I’m from Seattle. Most of ____ friends are from Seattle, too

پاسخ هایتان را به آی دی پشتیبانی تیم پشتیبان ما ارسال کنید تا برای شما به صورت رایگان چک شود.

گردآوری شده توسط تیم تحریریه کروژدهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *