زمان آینده استمراری انگلیسی | همراه با مثال

زمان آینده استمراری

زمان آینده استمراری و جایگاه آن

در این مقاله آموزشی قصد داریم زمان آینده استمراری که یکی از گرامرهای مهم زبان انگلیسی را شامل میشودبه همراه ساختار، شکل های مختلف و مثال به شما عزیزان توضیح دهیم. تا پایان این مقاله کاربردی و مهم همراه یادگیری زبان انگلیسی با کامران باشید.
از زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی برای تاکید کردن بر عملی ادامه‌دار در زمان آینده استفاده می‌کنیم.
در این بخش با این زمان آشنا می‌شویم. ابتدا با ساختار زمان آینده استمراری آشنا شویم.

ساختار آینده استمراری
ما برای ساخت این زمان باید از فعل کمکی will به علاوه be و حالت ing دار فعل اصلی استفاده می کنیم.

استثناء ها در اضافه کردن ing
1. اگر حرف آخر فعل e باشد، موقع تبدیل به gerund حذف می‌شود، به غیر از فعل‌هایی که آخرشان ee و oe و ye باشد.

come – coming

agree – agreeing

2. برای افعالی که قبل از آخرین حرف بی‌صدا یک حرف صدادار همراه با استرس دارند، آن حرف بی‌صدا دوبار تکرار می‌شود، به غیر از افعالی که آخرشان w و x و y باشد. به مثال های زیر توجه کنید:

sit – sitting

fix – fixing

3. در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد دوبار تکرار می‌شود، اما در انگلیسی آمریکایی L فقط یکبار می‌آید. به مثال های زیر توجه کنید:

travel – travelling (انگلیسی بریتانیایی)

travel – traveling  (انگلیسی آمریکایی)

 cancel – cancelling (انگلیسی بریتانیایی)

  cancel – canceling  (انگلیسی امریکایی)

4. اگر آخر یک فعل ie باشد تبدیل به y می‌شود.

lie – lying

die – dying

 

 

نحوه سوالی کردن زمان آینده استمراری

آینده استمراری
زمان آینده استمراری انگلیسی

سوالی کردن
برای سوالی کردن زمان آینده استمراری تنها کافیست جای فاعل و فعل کمکی (will) را با هم عوض کنیم.

منفی کردن

برای منفی کردن زمان آینده استمراری تنها کافیست بعد از فعل کمکی (will) و قبل از be کلمه not را اضافه کنیم.

  با شما صحبت خواهم کرد.       جمله مثبت               .I will be speaking

 با شما صحبت نخواهم کرد.      جمله منفی        .I will not be speaking

صحبت خواهم کرد؟                 جمله پرسشی          ?Will I be speaking

 او با من بازی خواهد کرد.       جمله مثبت          .She will be playing with me

او با من بازی نخواهد کرد.     جمله منفی    .She will not be playing with me

 او با من بازی خواهد کرد؟     جمله پرسشی       ?Will she be playing with me

در زبان انگلیسی محاوره‌ای و در گفت‌وگوهای صمیمانه ضمایر فاعلی با فعل will تلفیق می‌شوند تا روان‌تر و سریع‌تر بیان شوند. به این عمل مخفف کردن یا contraction می‌گویند.

 I will… : I’ll

  I will not… : I won’t

they will : they’ll
… They will not … :  They won’t

کاربردهای آینده استمراری

1. برای بیان کارهایی ادامه‌دار و پروسه‌ای در زمان آینده از زمان آینده استمراری استفاده می‌کنیم.
به مثال زیر توجه کنید:

. In an hour she will be sitting at her table with her friends. They will be talking. They will be playing chess

تا یک ساعت دیگر او با دوستانش پشت میز خواهند نشست. آنها با هم صحبت خواهند کرد. آنها شطرنج بازی خواهند کرد.

2. برای بیان کارهایی که گوینده از وقوع آن اطمینان دارد و وقوع آن آن کار را منطقی می‌داند.
به مثال زیر توجه کنید:

.She will be seeing Charles, a good-looking man she met there last week

او با “چارلز” ملاقات خواهد کرد، مرد خوش تیپی که هفته پیش با او آنجا آشنا شد.

گردآوری شده توسط تیم تحریریه کروژدهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *