حال کامل (ماضی نقلی) | توضیح به زبان ساده

حال کامل انگلیسی

زمان حال کامل (present perfect)

گرامر زمان حال کامل present perfect که ما در زبان فارسی آن را حال کامل یا ماضی نقلی می‌نامیم یکی از پرکاربردترین زمان های گرامر انگلیسی است. زمان ماضی نقلی دارای یک ساختار منحصر به فرد است که در ادامه با یادگیری زبان با کامران با آن آشنا خواهیم شد. تا پایان این مقاله آموزشی با ما همراه باشید.

ساختار مثبت حال کامل (Present Perfect)

حال کامل به این شکل ساخته می شود:

  بقیه اجزای جمله + شکل سوم فعل + فعل have/ has + فاعل

Subject + Have/Has + Past Participle + Complement.

Nolan has called the police.                          .نولان به پلیس زنگ زده است

Habib hasn’t showed up yet.                                .حبیب هنوز نرسیده است

به عنوان معلم قبلا کار کرده ام.              .I have worked as a teacher before

انواع ساختار حال کامل انگلیسی

حال کامل انگلیسی

ساختار منفی حال کامل (Present Perfect)

حال کامل منفی به این شکل ساخته می شود:

   بقیه ی اجزا جمله+ شکل سوم فعل + have not/ has not +فاعل

Subject + Have/Has Not + Past Participle + Complement

Linda and I have not educated yet. (Haven’t)                                            .من و لیندا هنوز تحصیل نکرده ایم

Sonia has not met the boss yet. (Hasn’t)                                                     .سونیا هنوز رئیس را ندیده است

They have not been here for the past 10 years. (Haven’t)            .آنها در طی ده سال گذشته اینجا نبوده اند

ساختار سوالی (Present Perfect)

حال کامل سوالی با آوردن فعل Have به ابتدای جمله به این شکل ساخته می شود:

بقیه ی اجزا جمله + شکل سوم فعل + فاعل + فعل have/ has

Have (not) /Has (not) + Subject + Past Participle + Complement

Have they delivered the package yet?                                                                   آیا بسته را ارسال کرده اند؟

Has anyone been around recently?                                                         آیا اخیرا کسی این اطراف بوده است؟

Have you ever been to China?                                                 (تا به حال چین رفتی؟) تا به حال در چین بودی؟

پاسخ کوتاه به سوالات حال کامل:

پاسخ کوتاه در هر حالتی با استفاده از فعل کمکی آن انجام می شود.

 1: Have you ever been to China?

+ Answer: Yes, I have.

– Answer: No, I have not. (haven’t)

2: Have they delivered the package yet?

+ Answer: Yes, they have.

– Answer: No, have not. (haven’t)

3: Has Sarah gone to Paris?

+ Answer: Yes, she has.

_ Answer: No, she has not. (hasn’t)

گردآوری شده توسط تیم تحریریه کروژدهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *