جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی + روش

جمع بستن اسامی

روش جمع بستن اسامی

در این مقاله آموزشی قصد داریم تا به شما عزیزان روش جمع بستن اسم ها در زبان انگلیسی را آموزش دهیم. تا پایان این مقاله کاربردی و مهم با یادگیری زبان با کامران همراه باشید.
اسامی از نظر تعداد در زبان انگلیسی دارای دو حالت هستند.

حالت مفرد یا Singular: برای یک فرد، محل، چیز یا ایده

حالت جمع یا Plural : برای بیش از یک فرد، محل، چیز یا ایده

قاعده کلی جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی بسیار ساده است.
کافیست به انتهای اسم پسوند S را اضافه کنید و اسم جمع خواهد شد. برای مثال:

(کتاب) book  – (کتاب ها) books

(ماشین) Car – (ماشین ها) Cars

قواعد اضافه
برای اضافه کردن پسوند s- به اسامی قواعد خاصی وجود دارد که در جدول زیر به آنها اشاره می کنیم:
برای بیشتر اسامی فقط پسوند S اضافه می کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

cat ⇒ cats

truck ⇒ trucks

home ⇒ homes

bus ⇒ buses

اسامی ای که به یکی از حروف s, sh, x, ch یا z ختم می شوند برای جمع بستن شان کافیست پسوند es اضافه کنید.

نحوه جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

جمع بستن اسامی

brush ⇒ brushes

fox ⇒ foxes

 church – churches

برخی از اسامی که به f یا fe ختم می شوند به صورت معمول با پسوند s- جمع می شوند ولی در برخی موارد f به v تغییر داده می شود.
در صورتی که در مورد اسمی مطمئن نبودید به دیکشنری مراجعه کنید.

roof ⇒ roofs

safe ⇒ safes

shelf ⇒ shelves

wife ⇒ wives

leaf – leaves

اسامی که به حرف صدادار y ختم می شوند, برای جمع بستن آنها پسوند S را اضافه کنید. مثال:

donkey ⇒ donkeys
monkey ⇒ monkeys

اسامی که به حرف صدادارO ختم می شوند, برای جمع بستن آنها پسوند S را اضافه کنید. مثال:

Oreo ⇒ Oreos

psycho- psychos

اسامی که به حرف بی صدا + y ختم می شوند.
y را به i تغییر داده و با اضافه کردن پسوند es- جمع می شوند.family ⇒ families
trophy ⇒ trophiesاسامی که به حرف بی صدا + o ختم می شوند.معمولا با اضافه کردن پسوند es- جمع می شوند.

نکته: اسامی مرتبط با موسیقی، اسامی خاص و برخی اسامی خارجی اضافه شده به زبان انگلیسی با پسوند s- جمع می شوند.

ساختار جمع بستن اسم ها در زبان انگلیسی

potato ⇒ potatoes

tomato ⇒ tomatoes

piano ⇒ pianos

soprano ⇒ sopranos

Picasso ⇒ Picassos

Eskimo ⇒ Eskimos

نکته: اصلا در مورد قواعد جمع بستن نگران نباشید. بیشتر اسامی با دو قاعده اول جمع بسته می شوند و در طول زمان و با تمرین با بقیه قواعد هم آشنا خواهید شد.

اسامی بی قاعده (Irregular nouns)
تعداد اسامی بی قاعده در حالت جمع در زبان انگلیسی بسیار کم است و به سادگی می توانید آنها را یاد بگیرید.
واژه نامه های انگلیسی به حالت جمع این اسامی اشاره می کنند پس در صورت تردید داشتن به واژه نامه مراجعه کنید.
برخی از اسامی بی قاعده دچار تغییر شکل بی قاعده می شوند و برخی بدون پسوند S جمع بسته می شوند.  به مثال های زیر توجه کنید:

 (دو ماهی … یک ماهی)  one fish … two fish
(دو گوسفند … یک گوسفند)  one sheep … two sheep
(دو گوزن … یک گوزن)  one deer … two deer

 (دو بچه… یک بچه)  one child … two children
(دو پا … یک پا)  one foot … two feet
(دو دندان … یک دندان) one tooth … two teeth
(دو مرد … یک مرد)  one man … two men

جمع بستن اسم های انگلیسی

جمع بستن اسامی
در زبان انگلیسی در صورت استفاده از اعداد بیش از یک در کنار اسم, از حالت جمع آن استفاده می شود در حالی که در زبان فارسی از اسم مفرد استفاده می شود. 

(یک کتاب) one book

(دو کتاب) two books

(اشتباه است! ) two book

واژه های لاتین و یونانی

اسامی که به طور مستقیم از زبان لاتین یا یونانی گرفته شده اند معمولا به طور عجیبی جمع بسته می شوند.
بسیاری از انگلیسی زبان ها هم با اضافه کردن پسوند S آنها را جمع می کنند اما در صورتی که به حالت های جمع عجیب برخوردید تعجب نکنید. به مثال های زیر توجه کنید:

analysis ⇒ analyses

axis ⇒ axes

cactus ⇒ cacti

hypothesis ⇒ hypotheses

phenomenon ⇒ phenomena

اسامی جمع (Collective nouns)

اسامی جمع اسم هایی هستند که به صورت مفرد نوشته می شوند ولی به یک مجموعه یا گروه اشاره می کنند.
به مثال های زیر توجه کنید:

(تیم) team
(گروه آواز) choir

(هیئت منصفه، هیئت ژوری) jury
(کمیته) committee
(گله) herd 

نکته مهم: اسامی که به صورت جمع نوشته می شوند و اشاره به یک گروه دارند, به عنوان اسم جمع لحاظ نمی شوند. برای مثال واژه students (دانش آموزان) یک اسم جمع (collective noun) نیست.
اهمیت شناسایی اسامی جمع را بیشتر در بخش افعال بررسی می کنیم.

گردآوری شده توسط تیم تحریریه کروژدهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *