افعال to be در زبان انگلیسی

افعال to be در زبان انگلیسی

توضیح افعال to be در زبان انگلیسی

سایت یادگیری با کامران تصمیم دارد تا با ارائه یک آموزش گرامر زبان انگلیسی به زبان فارسی بتواند
کمکی کوچک به علاقه مندان به یادگیری گرامر زبان انگلیسی کرده باشد.
در طول آموزش ها سعی می شود تا مطالب به صورت کاملا ساده و همراه با مثال های گوناگون بیان شود.
همچنین از بیان مطالب اضافه خودداری می کنیم و سعی می کنیم گرامر لازم برای یک مکالمه خوب را بیان کنیم.

درس اول این دوره را با آموزش افعال to be شروع می کنیم.
در ابتدا به صرف افعال to be به همراه مثال در زمان حال می پردازیم.
صرف افعال to be در زمان حال :

من آنجا هستم.                         .I am there

تو آنجا هستی.                     .You are there

او (مذکر) آنجا هست.               .He is there

او (مونث) آنجا هست.            .She is there

آن (اشیا و حیوانات) آنجا هست.   .It is there

ما آنجا هستیم.                     .We are there

شما آنجا هستید.                  .You are there

آنها آنجا هستند.                 .They are there

نکات افعال to be در زبان انگلیسی

نکته۱: همانطور که می دانید is برای مفرد و are برای جمع بکار می رود.

نکته ۲: مخفف افعال to be در زمان حال به شکل زیر است:

 I am   :   I’m

 You are   :   You’re

He is   :   He’s

 She is  :  She’s

 She is  :  She’s

It is  :  It’s

We are     :  We’re

You are    :  You’re

They are  :  They’re

افعال to be همراه با مثال

افعال to be در زبان انگلیسی

نکته۳: برای منفی کردن افعال to be در زمان حال، بعد از am/is/are کلمه not را اضافه می کنیم.

من معلم نیستم.               .I am not a teacher

او کشاورز نیست.               .He is not a farmer

ما دکتر نیستیم.              .We are not doctors

نحوه سوالی کردن افعال to be در زمان حال:

جای فاعل و فعل را عوض می کنیم.

آیا من دانش آموز هستم؟    ?Am I a student

بله، من هستم.                              Yes, I am

 نه، من نیستم.                          No, I am not

 آیا آن پرتقال است؟               Is it an orange

بله، آن است.                                  .Yes, it is

نه، آن نیست.                  No, it is not (isn’t)

 آیا آنها معلم هستند؟      ?Are they teachers

 بله انها هستند.                      .Yes, they are

 نه، آنها نیستند.    .No, they are not (aren’t)

نکته۱: سوالاتی که از طریق جابجایی فاعل و فعل ساخته شده و با بلی و خیر پاسخ داده می شوند Yes/No Question نام دارند.

نکته۲: در ترجمه Yes/No Question همیشه در ابتدا از “آیا” استفاده می کنیم.

نکته۳: am not شکل مخفف ندارد.

نکته۴: زمانی که اولین حرف اسم ما در جمله حروف صدا دار باشد(a, e, i, o, u) برای سهولت خواندن بجای a از an استفاده می کنیم. ( It is an Orange )

نحوه ساخت جملات پرسشی با to be:

برای پرسش منفی دو راه وجود دارد:

الف) محاوره ای:

 آیا آنها دوست شما نیستند؟              ?Aren’t they your friend

آیا او دانش آموز شما نیست؟             ?Isn’t she your student

ب) رسمی و اداری:

آیا آنها دوست شما نیستند؟        ?Are they not your friend

آیا او دانش آموز شما نیست؟       ?Is she not your student

حال به صرف افعال to be در زمان گذشته می پردازیم.

من دیروز آنجا بودم.      .I was there yesterday

تو دیروز آنجا بودی.   .You were there yesterday

او (مذکر) دیروز آنجا بود.   .He was there yesterday

او (مونث) دیروز آنجا بود.   .She was there yesterday

آن (اشیا و حیوانات) دیروز آنجا بود.  .It was there yesterday

ما دیروز آنجا بودیم.  .We were there yesterday

شما دیروز آنجا بودید.   .You were there yesterday

آنها دیروز آنجا بودند..   They were there yesterday

افعال to be در زبان انگلیسی
منفی سازی افعال to be در زبان انگلیسی

نکات مهم در مورد افعال to be

نکته۱: همانطور که می دانید was برای مفرد و were برای جمع بکار می رود.

نکته۲: برای منفی کردن افعال to be در زمان گذشته، بعد از was/were کلمه not را اضافه می کنیم.

من دیشب خانه نبودم.                    .I was not (wasn’t) at home last night

آنها دیشب خانه نبودند.         .They were not(weren’t) at home last night

نحوه سوالی کردن افعال to be در زمان گذشته:

جای فاعل و فعل را عوض می کنیم.

 آیا من دیشب خانه بودم؟                ?Was I at home last night

آیا آنها دیشب خانه بودند؟        ?Were they at home last night

پرسش منفی:

کافیست فرم مخفف افعال را قبل از فاعل بکار ببریم.

 آیا من دشب خانه نبودم؟                ?Wasn’t I at home last night

 آیا آنها دیشب خانه نبودند؟    ?Weren’t they at home last night

و در آخر به صرف افعال to be در آینده می پردازیم.

من آنجا خواهم بود.                              .I will be there

تو آنجا خواهی بود.                         .You will be there

او (مذکر) آنجا خواهد بود.                   .He will be there

او (مونث) آنجا خواهد بود.                .She will be there

آن (اشیا و حیوانات) آنجا خواهد بود.      .It will be there

ما آنجا خواهیم بود.                          .We will be there

شما آنجا خواهید بود.                       .You will be there

آنها آنجا خواهند بود.                     .They will be there

نحوه سوالی کردن افعال to be

نکته: در گذشته برای افعال to be در آینده از will/shall استفاده می کردند،
به طوری که برای اول شخص مفرد از shall و برای سایر ضمایر از will استفاده می کردند.
اما امروزه برای اول شخص مفرد هم از will استفاده می کنند.

برای منفی کردن افعال to be در آینده، بعد از will کلمه not را اضافه می کنیم که مخففش می شود Won’t.

 من سال بعد آنجا نخواهم بود.                 .I won’t be there next year

نحوه سوالی کردن افعال to be درآینده:

جای will را با ضمایر فاعلی عوض می کنیم:

 آیا هفته بعد آنجا خواهی بود؟              ?Will you be there next week

پرسش منفی:

برای پرسش منفی Won’t را قبل از فاعل قرار می دهیم.

 آیا هفته بعد آنجا نخواهی بود؟          ?Won’t you be there next week

گردآوری شده توسط تیم تحریریه کروژدهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *