اشتباهات رایج زبان انگلیسی | رایج ترین مشکلات زبان آموزان

بروز رسانی شده در 5 آبان1399

0 / 5. تعداد رای: 0

اشتباهات رایج زبان انگلیسی

اشتباهات رایج زبان انگلیسی کدام است؟

در این مقاله آموزشی ما به بخشی از اشتباهات و مشکلات رایج در زبان انگلیسی اشاره میکنیم که دیده شده زبان اموزان زیادی در مکالمات و رایتینگ های خود این اشتباهات رو انجام میدهند با مثال هایی که در قسمت پایین به آن اشاره کردیم مطمئن شوید که جملات درست را آموخته اید.تا پایان این مقاله کاربردی با یادگیری زبان با کامران همراه باشید.

اشتباهات مربوط به تطابق دادن فعل و فاعل (Subject-Verb Agreement)

این نکته را توجه داشته باشید که فعل و فاعل یک جمله باید از نظر مفرد یا جمع بودن با یکدیگر مطابقت داشته باشند.
این همان Subject-Verb Agreement است.
اگر فاعل یک جمله، مفرد باشد ، فعل آن نیز باید مفرد باشد؛ و اگر فاعل جمع باشد ،
فعل آن نیز باید جمع باشد اما بسیاری از زبان آموزان سهوا این نکته را رعایت نمی کنند.
به مثال های زیر توجه کنید:

An important part of my life have been the people who stood by me. → جمله نادرست
An important part of my life has been the people who stood by me. → جمله درست

 The two best things about the party was the food and the music. → جمله نادرست
The two best things about the party were the food and the music. → جمله درست

اشتباهات مربوط به جمله ناقص ( Sentence Fragments )

Sentence Fragments یک جمله ناقص است که از لحاظ دستوری کامل نیست و عبارت مستقلی در آن وجود ندارد .
(dependent clause ). این جمله می تواند فاقد فاعل، یک فعل کامل و یا اینکه هر دو باشد.
جملات ناقص به جمله مکمل یا بعدی خود نیازمند هستند تا معنی پیدا کنند.مشکلات رایج زبان انگلیسی
به مثال های زیر دقت کنید:

He gave his mother an extravagant gift after the argument. In spite of everything.→ جمله نادرست
In spite of everything, he gave his mother an extravagant gift after the argument.→ جمله درست

اشتباهات رایج زبان انگلیسی زبان آموزان

همانطور که در مثال بالا مشاهده می کنید In spite of everything یک جمله ناقص و وابسته محسوب می شود.
بنابراین باید بعد از آن حتما یک جمله مستقل (Inependent clause) قرار بگیرد تا معنای آن کامل شود.

اشتباهات رایج زبان انگلیسی
مشکلات و اشتباهات رایج زبان انگلیسی

جا انداختن علامت ویرگول بعد از بخش معرفی جمله

ویرگول باید دقیقا بعد از کلمه یا عبارتی که نقش معرفی کردن در آن جمله را دارد استفاده شود.
قرار دادن ویرگول باعث می شود که خواننده بعد ازخواندن آن بخش، مکثی کوتاهی کند
و دچار سردرگمی و یا عدم درک موضوع نشود. بنابراین نهایت دقت را در قرار دادن ویرگول در جملات داشته باشید.
به مثال های زیر دقت کنید:

In case you haven’t noticed my real name doesn’t appear in the article.→ جمله نادرست
In case you haven’t noticed, my real name doesn’t appear in the article.→ جمله درست

Before she had time to think about it Sharon jumped into the icy pool.→ جمله نادرست
Before she had time to think about it, Sharon jumped into the icy pool.→جمله درست

همچنین توجه داشته باشید که ویرگول دو عبارت مستقل را در یک جمله مرکب از یکدیگر جدا می کند.
ویرگول بعد از اولین عبارت و قبل از حرف ربط همپایه (Coordinating conjunction) قرار می گیرد.مشکلات رایج زبان انگلیسی

The man jumped into a black sedan and he drove away before being noticed.→ جمله نادرست
The man jumped into a black sedan, and he drove away before being noticed.→ جمله درست

She was beautiful and she was happy and she was full of life. → جمله نادرست
She was beautiful, and she was happy, and she was full of life. → جمله درست

رایج ترین مشکلات و اشتباهات زبان آموزان

جا انداختن آپاستوروف در کلمه “Its“

توجه داشته باشید که شما از کلمه it’s همراه با آپاستوروف، هنگامی استفاده می کنید که it’s به معنی it is یا it has باشد.
بدون آپاستروف این کلمه معنی مالکیت داشتن خواهد داشت.
به مثال های زیر دقت کنید:

I don’t believe its finally Friday. → جمله نادرست
I don’t believe it’s (it is) finally Friday.→ جمله درست

The cat was licking it’s tail.→ جمله نادرست
The cat was licking its tail.→ جمله درست

کاربرد نادرست کلمات در جمله (Wrong Word Usage)

کلمات و اصطلاحات متنوعی وجود دارند که ممکن است توسط زبان آموزان در جملات اشتباه گرفته می شوند
و استفاده نادرست از آنها می تواند به راحتی معنای جمله را تغییر دهد.
کاربرد نادرست کلمات در جمله می تواند شامل: استفاده نادرست فعل در جمله، استفاده کلمات شبیه هم به جای یکدیگر و …باشد.
در زیر مثال های این خطای رایج را مشاهده می فرمایید:

She excepted his offer to drive her home.→ جمله نادرست
She accepted his offer to drive her home.→ جمله درست

It was a breathe of fresh air to meet someone so genuine.→ جمله نادرست
Correct: It was a breath of fresh air to meet someone so genuine. → جمله درست

There were less people.→ جمله نادرست
There were fewer people.→ جمله درست

یکی دیگر از اشتباهات رایج گرامری زبان آموزان Run-on Sentence است

به این معنی که دو یا چند جمله مستقل به نادرستی و از طریق یک punctuation نادرست به یکدیگر وصل شده باشند.

She tried to sneak out of the house her mother saw her leaving.→ نادرست
She tried to sneak out of the house, but her mother saw her leaving.→ درست

مشکلات دردسر ساز در زبان انگلیسی

استفاده کردن از ویرگول های اضافی در جمله (Superfluous Commas)

بسیار دیده شده است که زبان آموزان از ویرگول اشتباها در قسمت هایی که اصلا نیازی به ویرگول ندارد استفاده می کنند.
به جمله های زیر دقت کنید:

The woman never went into the city, because she didn’t feel comfortable driving in traffic.→ جمله نادرست
The woman never went into the city because she didn’t feel comfortable driving in traffic.→ جمله درست

 He wants to get a degree in engineering, or medicine.→ جمله نادرست
He wants to get a degree in engineering or medicine.→ جمله درست

 Old cars, that have been left in a junkyard, are an eyesore.→ جمله نادرست
Old cars that have been left in a junkyard are an eyesore.→ جمله درست

اشتباهات رایج زبان انگلیسی
اشتباهات رایج مکالمه زبان انگلیسی

مبهم بودن مرجع ضمیر برای خواننده در جمله (Vague Pronoun Reference)

ضمیر کلمه‌ای است که به‌جای اسم قرار می‌گیرد و هدف از به کار بردن آن جلوگیری از تکرار اسم است.
استفاده کردن از مرجع ضمیر مبهم (از جمله کلماتی مانند آن ، آن ، این ، و آن) باعث می شود
که خواننده متوجه نشود که ضمیر به چه چه کس یا چه چیزی اشاره می کند و بیشتر گیج شود.
بنابراین در جملات خود از ضمایر مبهم به هیچ عنوان استفاده نکنید.مشکلات رایج زبان انگلیسی
به مثال های زیر توجه کنید:

(When Jonathan finally found his dog, he was so happy. (The dog or Jonathan? → جمله نادرست
Jonathan was so happy when he finally found his dog. → جمله درست

اشتباهات مربوط به قرار دادن علامت دو نقطه (Colon Mistakes)

از علامت دو نقطه ، پس از یک جمله کامل برای معرفی کلمه ، عبارت ، بند ، لیست یا نقل قول استفاده می شود.

People move to Florida for: the warmer weather, the beach, and the theme parks.→ جمله نادرست
People move to Florida for three reasons: the warmer weather, the beach, and the theme parks.→ جمله درست

مشکلات و اشتباهات رایج گرامری

استفاده نادرست از حرف اضافه در جمله

یکی دیگر از رایج ترین اشتباهات گرامر زبان انگلیسی استفاده نادرست از حروف اضافه است.
دلیل اصلی این اشتباه این است که زبان آموزان اقدام به ترجمه مستقیم فارسی به انگلیسی می کنند
بنابراین تعداد زیادی از حروف اضافه غیرضروری یا اشتباه در نوشتار و گفتارشان بوجود می آید.
توجه داشته باشید از حرف اضافه ی at برای مکان، آدرس، زمان ساعت
و …و از حرف اضافه in برای مکان، زمان، ماه، سال، فصل و … استفاده می شود. استفاده می شود.مشکلات رایج زبان انگلیسی
به مثال های زیر توجه کنید:

When we arrived to the stadium, the game had already started.→ جمله نادرست
When we arrived at the stadium, the game had already started.→ جمله درست

 My birthday is on July!→ جمله نادرست
My birthday is in July!→ جمله درست

 It depends of when you’d like it to be done.→ جمله نادرست
It depends on when you’d like it to be done.→ جمله درست

Wrong •I have visited Niagara Falls last weekend.
Right •I visited Niagara Falls last weekend.

Wrong •The woman which works here is from Japan.
Right •The woman who works here is from Japan.

Wrong •She’s married with a dentist.
Right •She’s married to a dentist.

Wrong •She was boring in the class.
Right •She was bored in the class.

Wrong •I must to call him immediately.
Right •I must call him immediately.

Wrong •Every students like the teacher.
Right •Every student likes the teacher.

اشتباهات بدیهی در زبان انگلیسی

Wrong •Although it was raining, but we had the picnic.
Right •Although it was raining, we had the picnic.

Wrong •I enjoyed from the movie.
Right •I enjoyed the movie.

Wrong •I look forward to meet you.
Right •I look forward to meeting you.

Wrong •I like very much ice cream.
Right •I like ice cream very much.

Wrong •She can to drive.
Right •She can drive.

Wrong •Where I can find a bank?
Right •Where can I find a bank?

Wrong •I live in United States.
Right •I live in the United States.

Wrong •When I will arrive, I will call you.
Right •When I arrive, I will call you.

Wrong •I’ve been here since three months.
Right •I’ve been here for three months.

Wrong •My boyfriend has got a new work.
(Right •My boyfriend has got a new job. (or just “has a new job”

مشکلات رایج در یادگیری زبان انگلیسی

Wrong •She doesn’t listen me.
Right •She doesn’t listen to me.

Wrong •You speak English good.
Right •You speak English well.

Wrong •The police is coming.
Right •The police are coming.

Wrong •The house isn’t enough big.
Right •The house isn’t big enough.

Wrong •You should not to smoke.
Right •You should not smoke.

Wrong •Do you like a glass of wine?
Right •Would you like a glass of wine?

Wrong •There is seven girls in the class.
Right •There are seven girls in the class.

Wrong •I didn’t meet nobody.
Right •I didn’t meet anybody.

Wrong •My flight departs in 5:00 am.
Right •My flight departs at 5:00 am.

Wrong •I promise I call you next week.
Right •I promise I’ll call you next week.

اشتباهات زبان آموزان حین مکالمه

Wrong •Where is post office?
Right •Where is the post office?

Wrong •Please explain me how improve my English.
Right •Please explain to me how to improve my English.

Wrong •We studied during four hours.
Right •We studied for four hours.

Wrong •Is ready my passport?
Right •Is my passport ready?

Wrong •You cannot buy all what you like!
Right •You cannot buy all that you like!

Wrong •She is success.
Right •She is successful.

Wrong •My mother wanted that I be doctor.
Right •My mother wanted me to be a doctor.

Wrong •The life is hard!
Right •Life is hard.

Wrong •How many childrens you have?
Right •How many children do you have?

Wrong •My brother has 10 years.
Right •My brother is 10 (years old).

رفع مشکلات گرامری در زبان انگلیسی

Wrong •I want eat now.
Right •I want to eat now.

Wrong •You are very nice, as your mother.
Right •You are very nice, like your mother.

Wrong •She said me that she liked you.
Right •She told me that she liked you.

Wrong •My husband engineer.
Right •My husband is an engineer.

Wrong •I came Australia to study English.
Right •I came to Australia to study English.

Wrong •It is more hot now.
Right •It’s hotter now.

Wrong •You can give me an information?
Right •Can you give me some information?

Wrong •They cooked the dinner themself.
Right •They cooked the dinner themselves.

جلوگیری از اشتباهات رایج زبان انگلیسی

Wrong •Me and Johnny live here.
Right •Johnny and I live here.

Wrong •I closed very quietly the door.
Right •I closed the door very quietly.

Wrong •You like dance with me?
Right •Would you like to dance with me?

Wrong •I go always to school by subway.
Right •I always go to school by subway.

Wrong •If I will be in London, I will contact to you.
Right •If I am in London, I will contact you.

Wrong •We drive usually to home.
Right •We usually drive home.

منبع: مجله دیاکو

برنامه آموزش گروهی چله زبان
این یک برنامه عمومی رایگان است که هدف آن آموزش گروهی زبان در ۴۰ روز است .

اگر علاقمند به شرکت در این برنامه رایگان هستید میتوانید با پر کردن فرم زیر در خبرنامه چله زبان شرکت کنید و هرروز ایمیل های درس های این برنامه را دریافت کنید .

آخرین دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید