اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش در زبان انگلیسی

نفیسه سلیمانی

بروز رسانی شده در : 1401/12/22

Countable and uncountable nouns

تفاوت اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

در این مقاله آموزشی قصد داریم تا یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین گرامر ها را به شما آموزش دهیم.
تا پایان این مقاله با یادگیری زبان انگلیسی با کامران همراه باشید.

همانطور که می‌دانید اسم در زبان‌شناسی، معرف آدم‌ها، مکان‌ها و چیزهاست. در انگلیسی زمانی می‌توانیم کلمه‌ای را جمع بنامیم که بتوانیم برای آن عدد در‌نظر بگیریم. و همان‌طور که می‌دانید، در انگلیسی اسم‌های جمع با حرف s در انتهای کلمه ساخته می‌شوند.اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش.

گروهی از این اسم‌ها هر دو حالت مفرد و جمع دارند که نشانگر قابل شمارش بودن آن‌هاست ولی بعضی دیگر از اسم‌ها فقط حالت مفرد دارند که چون نمی‌توانیم عددی برای شمارش آنها در نظر بگیریم حالت جمع ندارند و درنتیجه آن‌ها را غیرقابل شمارش می‌نامیم. برای مثال کلمه smile (لبخند) که قابل شمارش است، می‌توانیم به شکل smiles بنویسیم که مفهوم جمع خنده‌ها را تداعی می‌کند. و کلمه happiness (خوشحالی) که چون خوشحالی‌ها مفهوم گنگی را از نگاه زبان‌انگلیسی به مخاطب می‌رساند، غیرقابل شمارش بوده و درنتیجه کلمه happinesses نداریم.

اسامی قابل شمارش  (Countable Nouns): 
این اسامی را در ترکیب‌هایی که قبل از آن عدد می‌آید می‌بینیم. یعنی هر اسمی که بتوانیم بشماریم و بگوییم برای مثال پنج عدد از آن، قابل شمارش است. برای همین هم این کلمات را می‌توان به شکل جمع با s دید. البته چند کلمه وجود دارند که به طورکلی حالت مفرد ندارند مثل clothes، jeans و…

Countable and uncountable nouns
تفاوت اسم‌های قابل شمارش و غیرقابل شمارش:

برای بیان تعداد به‌غیر از اعداد می‌توانیم از قید کمیت استفاده کنیم.

(چندتا)      a few
(تعدادی/بعضی)      some
(خیلی)      many
(زیاد)  a lot o f
(خیلی زیاد) too many
(تعداد زیاد)   several

(کمتر)     fewer

این اسامی را درصورتی می‌بینیم که مقدار مدنظر باشد نه تعداد یا شرایطی که بتوانیم تک تک شمارش کنیم، برای مثال تعداد دانه‌های شکر برای شیرین کردن چای کاری عبث و بیهوده است، چون تعداد ناشماری دانه باید شمرده شود.

این اسامی در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند:

(مفاهیم انتزاعی) Abstractions
(فعالیت‌ها) Activities
(غذا) Food
(گروه‌هایی با اقسام مشابه) Groups of similar Items
(مایعات و گازها) Liquids and Gases
(اتفاقات طبیعی) Natural Events
(مواد) Materials
(ذرات یا دانه‌های ریز) Particles or Grains

اسامی غیر‌قابل شمارش انگلیسی

Countable and uncountable nouns

برای ترکیب هم می‌توان از موارد زیر استفاده کرد:

(کمی)   A little
(مقداری)     Some
(زیاد)     Much
(خیلی زیاد) Too Much
(زیاد)    A lot of

بعضی اسامی هر دو حالت را دارند. بعضی از اسم‌ها به دلیل وجود دو معنی و مفهوم مجزا یا نزدیک به هم می‌توانند
هم غیرقابل شمارش باشند و هم قابل شمارش. برای مثال کلمه time هم به معنای دفعه و هم به معنای زمان بکار می‌رود که اولی قابل شمارش و دومی غیرقابل شمارش است.

بعضی از اسم‌های غیرقابل شمارش هم کمی با تغییر می‌توانند قابل شمارش شوند. برای مثال bread به معنای نان وقتی با عبارت slices of ترکیب شود می‌شود slices of bread (برشی از نان) که حالا چون می‌توان تعداد برش‌ها را شمرد، قابل شمارش شده است. از کلمات دیگر می‌توان به مثال‌های زیر اشاره کرد:

Non-count Noun Countable Version

advice : pieces of advice
homework :  homework assignments
bread : loaves of bread, slices of bread
smoke : puffs of smoke, plumes of smoke
software : software applications
wine : bottles of wine, glasses of wine
snow : snow storms, snowflakes, snow drifts
dirt : piles of dirt, truckloads of dirt

گردآوری شده توسط تیم تحریریه استاد کامران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *