آموزش زمان های انگلیسی | گرامر زمانها در زبان انگلیسی

kamran koroozhdehi

بروز رسانی شده در : 1399/07/27

آموزش زمان های انگلیسی

در این آموزش از وب سایت آموزش زبان با کامران به سراغ زمان های انگلیسی می رویم و به موارد استفاده و تفاوت آن ها در جملات انگلیسی می پردازیم تا با دیدن چندین مثال از هر کدام، آن ها را راحت تر به خاطر بسپارید و احتمال ازیاد بردن آن ها برای شما کاهش یابد.

زمان های انگلیسی

زمان های انگلیسی
توضیح کامل انواع زمان های انگلیسی

حال ساده در انگلیسی

از حال ساده برای صحبت دربارۀ کارهایی استفاده می‌کنیم که از نظر ما، بلندمدت یا دائمی هستند.
حال ساده، صیغۀ بسیار رایج و بسیار مهمی در زبان انگلیسی است.

در این مثال‌ها، می‌بینید که دربارۀ فعالیت‌ها یا رویدادهای همیشگی یا منظم صحبت می‌شود.

They drive to the office every day.

She doesn’t come here very often.

The news usually starts at 6.00 every evening.

Do you usually have bacon and eggs for breakfast?

در این مثال‌ها، دربارۀ واقعیت‌های موجود حرف می‌زنیم.

We have two children.

Water freezes at 0° C or 32° F.

What does this expression mean?

The Thames flows through London.

در این مثال‌ها، دربارۀ واقعیت‌های آینده حرف می‌زنیم. این واقعیت‌ها را در تقویم‌ها، سررسیدها، نمودارها و امثالهم زیاد می‌بینید.

Christmas Day falls on a Monday this year.

The plane leaves at 5.00 tomorrow morning.

Ramadan doesn’t start for another 3 weeks.

Does the class begin at 10 or 11 this week?

در این مثال‌ها، دربارۀ افکار و احساساتمان در زمان حال، حرف می‌زنیم.
گرچه ممکن است این احساسات زودگذر و کوتاه‌مدت باشند، اما برای حرف‌زدن از آن‌ها از حال ساده استفاده می‌کنیم، نه حال استمراری.

They don’t ever agree with us.

I think you are right.

She doesn’t want you to do it.

Do you understand what I am trying to say?

حال استمراری در انگلیسی (am/is/are+…ing)

حال استمراری یکی دیگر از زمان های انگلیسی می باشد. اگر بخواهیم دربارۀ موقعیتی در حال حاضر حرف بزنیم
که فکر می‌کنیم موقتی یا کوتاه‌مدت است، از حال استمراری استفاده می‌کنیم.
یادتان باشد وقتی بخواهیم راجع به موقعیتی در حال حاضر حرف بزنیم که فکر می‌کنیم دائمی یا بلندمدت است، از حال ساده استفاده می‌کنیم.
در این مثال‌ها، اتفاق یا فعالیت در همین زمانی که داریم حرف می‌زنیم، در حال انجام است.

It’s raining.

Who is Kate talking to on the phone?

Look, somebody is trying to steal that man’s wallet.

I’m not looking. My eyes are closed tightly.

در این مثال‌ها، عمل در حال حاضر واقعیت یا وجود دارد، اما فکر نمی‌کنیم در بلندمدت هم واقعیت یا وجود داشته باشد.

I’m looking for a new apartment.

He’s thinking about leaving his job.

They’re considering making an appeal against the judgment.

Are you getting enough sleep?

در این مثال‌ها، عمل در یک زمان خاص در آینده انجام می‌شود، اما در حال حاضر برای آن برنامه‌ریزی شده است.

I’m meeting her at 6.30.

They aren’t arriving until Tuesday.

We are having a special dinner at a top restaurant for all the senior managers.

Isn’t he coming to the dinner?

ما از حال ساده برای حرف‌زدن دربارۀ کارها یا رویدادهای منظم، معمولی یا همیشگی استفاده می‌کنیم.

 

ادامه گرامر زمان های انگلیسی

.I watch TV most evenings

همینطور برای حقایق و واقعیت‌های موجود.

The sun rises in the east

همینطور برای وقایعی که الان می‌دانیم که به‌طور معمول در آینده اتفاق می‌افتند.

The plane leaves at 5.00 in the morning

همینطور برای حرف‌زدن از احساسات و افکار در لحظه‌ای که داریم دربارۀ‌شان حرف می‌زنیم.

I don’t understand.

از حال استمراری برای صحبت‌کردن فقط دربارۀ حال، استفاده می‌کنیم. برای حرف‌زدن دربارۀ چیزهایی که همین حالا که داریم حرف می‌زنیم وجود یا حقیقت دارند، نه همیشه.

I’m looking for a new job.

و برای برنامه‌های حال حاضر برای آینده.

I’m taking my husband to New York for his birthday.

این مثال‌ها را هم ببینید. در این مثال‌ها از حال استمراری برای صحبت‌کردن دربارۀ رویدادهای موقت و محدود در زمان استفاده شده، در حالی که از حال ساده برای رویدادهای همیشگی یا عادت‌ها استفاده شده است.

I’m thinking about dying my hair blonde but I don’t think my wife will be very happy about it.

I usually don’t drink coffee but I’m having one this morning because there is nothing else.
I often drive to work but I’m taking the train this morning because my car is in for repair.

My parents live in New York but I’m just visiting.

ماضی ساده در انگلیسی

از دیگر زمان های انگلیسی می توان به ماضی ساده اشاره کرد. از گذشتۀ ساده برای حرف‌زدن راجع به کارها و وضعیت‌هایی که فکر می‌کنیم در گذشته کامل شده‌اند، استفاده می‌کنیم.

از گذشتۀ ساده می‌توانیم برای حرف‌زدن راجع به یک زمان خاص هم استفاده کنیم.

She came back last Friday.

I saw her in the street.

They didn’t agree to the deal.

از گذشتۀ ساده می‌توانیم برای حرف‌زدن راجع به یک بازۀ زمانی هم استفاده کنیم.

She lived in Tokyo for seven years.

They were in London from Monday to Thursday of last week.

When I was living in New York, I went to all the art exhibitions I could.

معمولا می‌بینید که همراه با گذشتۀ ساده، از عبارت‌های زمانی خاصی استفاده می‌شود، مثل:

Yesterday

three weeks ago

last year

in 2002

from March to June

for a long time

for 6 weeks

in the 1980s

in the last century

in the past

زمان های انگلیسی
زمان های انگلیسی همراه با مثال

ماضی استمراری در انگلیسی (was/were+…ing)

از گذشتۀ استمراری زمانی استفاده می‌کنیم که اتفاقی در یک بازۀ زمانی در گذشته در جریان بوده است. وقتی می‌خواهیم روی استمرار یک فرایند یا بازۀ زمانی یک فرایند یا عمل تأکید کنیم از گذشتۀ استمراری استفاده می‌کنیم. توجه کنید که اگر فقط قصدمان این باشد که دربارۀ یک رویداد گذشته به عنوان یک واقعه یا حقیقت حرف بزنیم، از گذشتۀ ساده استفاده می‌کنیم.

While I was driving home, Peter was trying desperately to contact me.

Were you expecting any visitors?

Sorry, were you sleeping?

I was just making some coffee.

I was thinking about him last night.

In the 1990s few people were using mobile phones.

وقتی رویداد الف اتفاق افتاده در حالی که رویداد ب در زمینه در جریان بوده، برای حرف‌زدن دربارۀ رویداد ب از گذشتۀ استمراری استفاده می‌کنیم.

I was walking in the street when I suddenly fell over.

She was talking to me on the phone and it suddenly went dead.

They were still waiting for the plane when I spoke to them.

The company was declining rapidly before he took charge.

We were just talking about it before you arrived.

I was making a presentation in front of 500 people when the microphone stopped working.

بالاخره استفاده از ماضی استمراری یا ساده در زمان های انگلیسی؟

هر دو صیغۀ گذشته، برای اشاره به عملی که در گذشته انجام و تمام‌شده به کار می‌روند.
اغلب مواقع برای اشاره به چنین عملی، گذشتۀ ساده به کار می‌بریم.
در واقع، برای حرف‌زدن راجع به گذشته، ماضی ساده خیلی بیشتر از ماضی استمراری به کار می‌رود.

I lived there for 6 years.

I only found out a few moments ago.

I asked her but she didn’t know anything.

The company made 100 people redundant last year.

فقط وقتی که بخواهیم روی استمرار و جریان عملی یا اتفاقی در گذشته تأکید کنیم، سراغ گذشتۀ استمراری می‌رویم.

Everybody was talking about it all evening.

They were really trying hard but couldn’t do it.

I was thinking about you the other day.

Were you expecting that to happen?

اگر هر دو صیغه را در یک جمله به کار ببریم، از صیغۀ استمراری برای اشاره به عمل یا اتفاقی که در زمینه در جریان بوده استفاده می‌کنیم و از صیغۀ ساده برای اشاره به عمل یا اتفاقی که کوتاه‌تر بوده و کامل شده استفاده می‌کنیم.

It was raining hard when we left the building.

I was reading the report when you rang.

He was going out to lunch when I saw him.

مطلب پیشنهادی: آمادگی آزمون GRE

حال کامل در انگلیسی (ماضی نقلی) (have/has+pp)

توجه کنید که قواعد استفاده از حال کامل، در انگلیسی بریتانیایی با انگلیسی امریکایی فرق دارد.
توضیحات و مثال‌های اینجا مربوط به انگلیسی بریتانیایی است.
در بعضی از این مثال‌ها، در انگلیسی امریکایی، مشکلی نیست که از ماضی ساده استفاده شود.
وقتی می‌خواهیم از منظر زمان حال به زمان گذشته نگاه کنیم، از حال کامل استفاده می‌کنیم.
همینطور وقتی می‌خواهیم به گذشتۀ اخیر نگاه کنیم، از حال کامل استفاده می‌کنیم.

I’ve broken my watch so I don’t know what time it is.

They have cancelled the meeting.

She’s taken my copy. I don’t have one.

The sales team has doubled its turnover.

وقتی راجع به گذشتۀ اخیر حرف می‌زنیم، معمولا کلماتی مثل just، already و yet (فقط در جملات منفی و سوالی) را هم می‌آوریم.

We’ve already talked about that.

She hasn’t arrived yet.

I’ve just done it.

They’ve already met.

They don’t know yet.

Have you spoken to him yet?

Have they got back to you yet?

از حال کامل می‌توانیم برای اشاره به گذشتۀ دور هم استفاده کنیم.

We’ve been to Singapore a lot over the last few years.

She’s done this type of project many times before.

We’ve mentioned it to them on several occasions over the last six months.

They’ve often talked about it in the past.

وقتی از حال کامل برای حرف‌زدن دربارۀ گذشتۀ دورتر استفاده می‌کنیم، معمولا کلمۀ ever (در جملات سوالی) و never را هم می‌آوریم.

Have you ever been to Argentina?

Has he ever talked to you about the problem?

I’ve never met Jim and Sally.

We’ve never considered investing in Mexico.

زمان های انگلیسی
توضیح مختصر زمان های انگلیسی

حال کامل استمراری در انگلیسی (have/has+been+…ing)

این صیغۀ فعل برای عملی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده و تا گذشتۀ اخیر ادامه داشته یا تا آینده ادامه خواهد داشت.

می توانیم از این صیغه برای عملی که الان تمام شده اما شواهدی از آن را هنوز هم می‌بینیم، استفاده کنیم.

Oh, the kitchen is a mess. Who has been cooking?

You look tired. Have you been sleeping properly?

I’ve got a stiff neck. I’ve been working too long on computer.

می توانیم برای عملی که هنوز تمام نشده هم از این صیغه استفاده کنیم.

I’ve been learning Spanish for 20 years and I still don’t know very much.

I’ve been waiting for him for 30 minutes and he still hasn’t arrived.

He’s been telling me about it for days. I wish he would stop.

زمان ها در زبان انگلیسی

همینطور برای مجموعه‌ای متوالی از کارها یا کاری که چندین بار در گذشته به‌صورت پشت سر هم انجام شده.

She’s been writing to her regularly for a couple of years.

He’s been phoning me all week for an answer.

The university has been sending students here for over twenty years to do work experience.

معمولا حال کامل استمراری با کلماتی مثل since، for، all week، for days، Lately، recently، Over the last few months و … همراه می‌شود.

I’ve been wanting to do that for ten years.

You haven’t been getting good results over the last few months.

They haven’t been working all week. They’re on strike

He hasn’t been talking to me for weeks.

We’ve been working hard on it for ages.

I’ve been looking at other options recently.

He’s been working here since 2001.

حال کامل ساده یا حال کامل استمراری؟

در زمان های انگلیسی ، معمولا بین حال کامل ساده و حال کامل استمراری تفاوت خیلی کوچکی وجود دارد و بسیاری مواقع هر دو را می‌توان به کار برد.

They’ve been working here for a long time but Andy has worked here for even longer.

I’ve lived here for 10 years and she has been living here for 12 years.

اگر بخواهیم روی خودِ عمل تأکید کنیم از حالت استمراری استفاده می‌کنیم.

We’ve been working really hard for a couple of months.

She’s been having a hard time.

اگر بخواهیم روی نتیجۀ عمل تأکید کنیم از حالت ساده استفاده می‌کنیم.

I’ve made fifteen phone calls this morning.

He’s written a very good report.

به تفاوت این دو مثال دقت کنید:

I’ve been reading this book for two months but I’ve only read half of it. It’s very difficult to read.

She’s been trying to convince him for 20 minutes but she hasn’t managed to yet.

They’ve been talking about this for month and they still haven’t found a solution.

وقتی عملی تمام شده باشد و شما نتیجه را می‌بینید، از حالت استمراری استفاده کنید.

The phone bill is enormous. You’ve been calling your boyfriend in Australia, haven’t you?

You’re red in the face. Have you been running?

اگر از کلماتی مثل ever یا never استفاده می‌کنید، حالت ساده را به کار ببرید.

I don’t know them. I’ve never met them.

Have you ever heard anything so strange in your life?

ماضی ساده یا ماضی نقلی (حال کامل)؟

توجه کنید که قواعد استفاده از زمان های انگلیسی بخصوص ماضی نقلی (حال کامل)، در انگلیسی بریتانیایی با انگلیسی امریکایی فرق دارد. توضیحات و مثال‌های اینجا مربوط به انگلیسی بریتانیایی است. در بعضی از این مثال‌ها، در انگلیسی امریکایی، مشکلی نیست که از ماضی ساده استفاده شود.

ماضی ساده برای اشاره به عملی به کار می‌رود که در گذشته تمام شده است. پس در واقع با ماضی ساده، راجع به «قبلا» حرف می‌زنیم و اثری از «حالا» در آن نیست.

ماضی نقلی (حال کامل) یعنی از نظر حالا، به گذشته نگاه کنیم. پس ماضی نقلی «حالا» را هم شامل می‌شود.

این جمله‌ها را ببیند؛ همگی در گذشته اتفاق افتاده‌اند و ربطی به حال ندارند.

I first got to know him 10 years ago.

I started work here in 1989.

I had too much to eat at lunchtime.

حالا این جمله‌ها را ببینید؛ به همان اتفاقات در مثال‌های قبلی از نظر زمان حال نگاه کنید.

I’ve known him for 10 years.

I’ve worked here since 1987.

My stomach hurts. I’ve eaten too much.

از عبارت‌های زمانی مثل yesterday، ago، last year، in 1999 و … همراه با حال ساده استفاده می‌شود.

We spoke to him yesterday.

He came in a few moments ago.

We made our last purchase from them over a year ago.

She joined the company in 1999.

از عبارت‌های زمانی مثل ever، never، since و … همراه با حال کامل استفاده می‌شود.

زمان های انگلیسی+توضیح و مثال

I’ve never seen so many people here before.

Have you ever been more surprised?

I’ve done a lot since we last talked about it.

چند عبارت زمانیِ معروف که در انگلیسی بریتانیایی با حال کامل می‌آیند، اما در انگلیسی امریکایی با گذشتۀ ساده، already، just و yet هستند.

I haven’t done it yet. (UK)

I didn’t do it yet. (US)

I’ve just done it. (UK)

I just did it. (US)I’ve already done it. (UK)

I already did it. (US)

برای هر دو صیغه می‌توانیم از for استفاده کنیم، اما معنای جمله متفاوت خواهد بود.

I lived in Paris for a couple of years before I moved here.

I’ve lived in Paris for a couple of years and still love it

ماضی بعید در انگلیسی (گذشتۀ کامل ساده) (had+pp)

از گذشتۀ کامل ساده برای حرف‌زدن راجع به عملی که در گذشته قبل از یک زمان خاص اتفاق افتاده،در زمان های انگلیسی کاربرد دارد. یعنی در گذشته راجع به گذشتۀ دورتری حرف می‌زنیم.

I hadn’t known the bad news when I spoke to him.

I checked with the supplier and they still hadn’t received the contract.

She had already told him before I got a chance to give him my version.

The company has started the year well but was badly hit by the postal strike.

از گذشتۀ کامل ساده معمولا برای گزارش و نقل قول از دیگران هم استفاده می‌کنیم.

He told me they had already paid the bill.

He said he believed that John had moved to Italy.

I thought we had already decided on a name for this product.

گذشتۀ کامل استمراری در انگلیسی (had+been+…ing)

و آخرین مورد از زمان های انگلیسی گذشتۀ کامل استمراری می باشد. از گذشتۀ کامل استمراری وقتی استفاده می‌کنیم که از نظر گذشته، می‌خواهیم راجع به اتفاق یا عملی که در گذشتۀ دورتری در جریان بوده، حرف بزنیم.

It was a good time to invest. Inflation had been falling for several months.

Before I changed jobs, I had been working on a plan to reduce production costs.

We had been thinking about buying a new house but then we decided to stay here.

It looked like a good time to invest. Inflation had been falling for several months.

Before I changed jobs, I had been working on a plan to reduce production costs.

We had been thinking about doing that but then decided against it.

وقتی در گذشته، عمل الف اتفاق افتاد و قبل از آن عمل ب داشت اتفاق می‌افتاد، برای حرف‌زدن از عمل ب از گذشتۀ کامل استمراری استفاده می‌کنیم.

It had been snowing for a while before we left.

We had been playing tennis for only a few minutes when it started raining.

He was out of breath when he arrived because he had been running.

برای گزارش یا نقل چیزی که در گذشته اتفاق افتاده یا گفته شده، از این صیغه استفاده می‌کنیم.

She said she had been trying to call me all day.

They said they had been shopping.

I told you I had been looking for some new clothes.

از شما عزیزان ممنونیم که بار دیگر وقت گذاشتید و مقاله ” آموزش زمان های انگلیسی ” را مطالعه فرمودید. برای آموزش های بیشتر با ما همراه باشید.

گردآوری شده توسط تیم تحریریه استاد کامران