آموزش جامع گذشته کامل (ماضی بعید) در انگلیسی

نفیسه سلیمانی

بروز رسانی شده در : 1401/12/22

گذشته کامل

گذشته کامل یا past perfect

زمان ها در زبان انگلیسی و همچنین مکالمه تاثیر به سزایی دارند. ما در این مطلب قصد داریم زمان past perfect (گذشته کامل یا ماضی بعید ) را به شما آموزش دهیم.
زبان آموزان و همراهان یادگیری زبان با کامران امروز راجع به گرامر زمان گذشته کامل (Past perfect) که در زبان فارسی به ماضی بعید شناخته می شود و کاربرد فراوان و مستمری در مکالمه روزمره در زبان انگلیسی دارد صحبت می کنیم.
خیلی از زبان آموز ها می پرسند گذشته کامل یا همان ماضی بعید چیست؟
چه کاربردی دارد؟
چطوری منفی می شود؟
چطوری سوالی می شود؟
چگونه معنی می شود؟ و …
تا پایان این مطلب با ما همراه باشید تا جواب همه سوالاتتان را دریافت کنید.

حالا قبل از اینکه ببینیم این گرامر در چه جملات و در چه شرایطی کاربرد دارد در مورد ساختار آن صحبت کنیم.

: (Affirmative) ساختار مثبت

Subject + had + past participle
من دو بار ازدواج کرده بودم.                    .I had gotten married twice

: (Negative) ساختار منفی

Subject + had not + P.P
او امتحانش را به پایان نبرده بود.            .She hadn’t finished her exam

:ساختار پرسشی

Had + subject + P.P
تو قبلا به اینجا سفر کرده بودی؟           ?Had you traveled here before

(Subject) که فاعل جمله است ؛مثل :
I :(من)                                            He : او (مذکر)                                            She : او ( مونث)

•(Had) در نقش فعل کمکی ، مشتق و گرفته شده از فعل have است.

•(Past participle) به اختصار P.P اسم مفعول یا همان شکل سوم فعل می باشد .

فراموش نکنید که P.P مختص به فعل های بی قاعده است. مثل:

eat : eaten
lose : lost

 think : thought

جمله هایی که فعل های با قاعده دارند به انتهای فعل ها فقط d یا ed اضافه می کنیم تا اسم مفعول بسازیم. مثل :

visit : visited

play : played

 work : worked

? Had you visited him before his wedding ceremony in 2002

آیا تو او را قبل از عروسی اش در سال ۲۰۰۲ هم دیده بودی؟

ساختار past perfect در انگلیسی

گذشته کامل

کاربرد های گذشته کامل:

• در زمان گذشته ی کامل به توصیف دو عمل یا رویدادی در گذشته می بپردازیم که یک عمل زود تر از عملی دیگر به پایان رسیده باشد. زمانی که زود تر به پایان رسیده باشد در فرم گذشته ی کامل نوشته می شود و عمل دیگر در حالت گذشته ی ساده.
• یا عملی که در گذشته قبل از زمان مشخص به پایان رسیده
برای مثال :

.I couldn’t get into the house , I had lost my keys

من نمیتوانستم وارد خانه بشوم زیرا کلید هایم را گم کرده بودم.

•هم چنین معمولا از اصطلاحات since و for با گرامر گذشته کامل استفاده می شود. برای مثال :

.I was sad when the factory closed. I had worked there for ten years

موقعی که کارخانه تعطیل شد من ناراحت بودم. من ده سال آنجا کار کرده بودم.

.I had been watching that program every week since it started, but I missed the last episode

آن برنامه را از زمانی که شروع شده بود, همش داشتم نگاه می کردم, ام اپیزود آخر را از دست دادم.

در انتهای این مطلب به مطالعه چندین مثال کاربردی می‌پردازیم:

 .I had done my homework before I left the house

من قبل از اینکه خانه را ترک کنم, تکالیفم را انجام داده بودم.

.She had just turned on the T.V when the electricity went off

قبل از اینکه برق قطع شود او تازه تلویزیون را روشن کرده بود.

.She hadn’t finished her class before I arrived

قبل از اینکه من برسم او کلاسش را تمام نکرده بود.

.The Government hadn’t done anything beneficial for people before they went on strike

قبل از اینکه مردم اعتصاب کنند, دولت هیچ کار مفیدی برایشان انجام نداده بود.

?Had you finished your education before you got married

قبل از اینکه ازدواج کنید, شما درس تان را تمام کرده بودید؟

?Had they drunk alcoholic drinks before they were arrested

قبل از اینکه دستگیر شوند آنها مشروبات الکلی خورده بودند؟

گردآوری شده توسط تیم تحریریه استاد کامران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *