ضرب المثل انگلیسی | کاربردی و همراه با ترجمه

بروز رسانی شده در 24 آبان1399

0 / 5. تعداد رای: 0

ضرب المثل انگلیسی

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

ضرب المثل در زبان انگلیسی بخشی است که با استفاده صحیح در موقعیت درست،سبب میشود تا مکالمه شما قوی تر و بهتر به نظر برسد.
در این مقاله آموزشی قصد داریم تا تعدادی از پرکاربردترین ضرب المثل های انگلیسی را همراه با ترجمه به شما آموزش دهیم.
تا پایان این مقاله با یادگیری زبان انگلیسی با کامران همراه باشید.ضرب المثل انگلیسی

.You’re only young once

آدم همیشه که جوان نمی ماند؛ قدر جوانی را بدان.

.if you cant stand the heat, get out of the kitchen

خر ما از کُرّه گی دم نداشت.

Sweet nothing

حرف های صد من یه غاز.

You can’t make an omelette/omelet without breaking eggs

تا خراب نشود، آباد نمی شود؛ بی مایه فطیر است.

You may end him but you’ll not mend him

توبه گرگ مرگ است.

To carry coals to Newcastle

زیره به کرمان بردن.

کاربردی ترین English adverbs با ترجمه

third time lucky

تا سه نشه بازی نشه.

easy come, easy go

باد آورده را باد می برد

Too many cooks spoil the broth

آشپز که دو تا شد آش یا شور میشود یا بی نمک.

You pay your money and you take your choice

هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.

You must grin and bear it

باید بسوزی و بسازی.

from the cradle to grave

ز گهواره تا گور دانش بجوی.

ضرب المثل های مهم و رایج در انگلیسی

you can’t put the clock back

گذشته ها گذشته است.

smell fishy

کاسه ای زیر نیم کاسه است.

Strike while the iron is hot

تا تنور داغه نون رو بچسبون.

You can’t keep a good man down

خواستن توانستن است.

To milk the ram

آب در هاون سائیدن

You are scraping the bottom of the barrel

ملاقه ات به ته دیگ خورده است.

آموزش زبان انگلیسی با بهترین متد تدریس _ رایگان