با سوالات اسپیکینگ آیلتس بیشتر آشنا شویم

سؤالات اسپیکینگ آیلتس

آیلتس که آزمون معتبری برای بیشتر کشورها به‌حساب می‌آید به دو نوع جنرال و آکادمیک تقسیم می‌شود. داوطلب این آزمون باید برحسب اهداف خود یکی از این دو نوع را انتخاب کند. در لیسنینگ و اسپیکینگ آزمون جنرال و آکادمیک هیچ تفاوتی نیست، اما در مهارت‌های ریدینگ و رایتینگ تفاوت‌هایی وجود دارد. مهارت اسپیکینگ به سه پارت تقسیم می‌شود و نهایتا ۱۵ دقیقه زمان برای این سه پارت در نظر گرفته شده است. در این مقاله قصد داریم شما را با سوالات اسپیکینگ آیلتس آشنا کنیم.

سؤالات اسپیکینگ آیلتس

پارت‌های مختلف اسپیکینگ آیلتس

مهارت اسپیکینگ در آیلتس با توجه ‌به استفاده درست از گرامر و لغات، روان صحبت‌کردن و تلفظ صحیح سنجیده می‌شود. در این مهارت تاپیک‌های مختلفی وجود دارد که فرد باید از قبل ذهنش را برای آن‌ها آماده کرده باشد، چرا که نیازی نیست داوطلب آزمون حقایق را بیان کند، بلکه بهتر است ایده‌پردازی مناسبی انجام دهد و از دایره گسترده‌ای از لغات استفاده کند.

اسپیکینگ سه پارت دارد:

پارت اول: اگزمینر (شخصی که از داوطلب سؤال می‌کند) در مورد مطالب عمومی از شما سؤال‌هایی می‌کند. این موضوعات عمومی می‌تواند موضوعاتی مثل خانه، دوستان، خانواده، تحصیلات، شغل و غیره باشد. این پارت ۴ الی ۵ دقیقه زمان می‌برد.

پارت دوم: در این پارت کارتی به نام کیوکارد به شما داده می‌شود که در آن سؤال مشخصی نوشته شده است. شما باید در مورد موضوع خاص نوشته شده در کارت ۱ دقیقه فکر کنید و سپس ۲ دقیقه پاسخ دهید. در پارت بعد اگزمینر سؤال‌هایی از شما می‌کند که به موضوع نوشته شده در کیوکارد ارتباط دارد.

پارت سوم: شما می‌توانید در این پارت جزئیات بیشتر و اطلاعات بهتری در زمینه موضوعی که در پارت دوم پاسخ دادید اضافه کنید. اگزمینر در پارت سوم از شما سؤال‌هایی در مورد موضوع پارت قبل می‌کند و این گفتگو ۴ الی ۵ دقیقه زمان می‌برد

تاپیک‌های اسپیکینگ آیلتس

موضوع‌هایی که در اسپیکینگ آیلتس وجود دارند، همه‌گیر و مربوط به تمام ابعاد زندگی هستند. به همین دلیل باید در مورد آن‌ها از قبل فکر و سپس در جلسه آزمون برحسب سؤالات اسپیکینگ آیلتس از آن‌ها استفاده کرد. این تاپیک‌ها که در هر سه پارت ممکن است وجود داشته باشند، عبارت است از:• Work
• Study
• Hometown
• Home
• Art
• Birthdays
• Childhood
• Clothes
• Computers
• Daily routine
• Dictionaries
• Evenings
• Family & friends
• Flowers
• Flood
• Going out
• Happiness
• Hobbies
• Internet
• Leisure time
• Music
• Neighbours & neighbourhood
• Newspapers
• Pets
• Reading
• Shopping
• Sport
• Tv
• Transport
• Weather

اهمیت استفاده از گرامر در سؤالات اسپیکینگ آیلتس

نمونه سؤالات اسپیکینگ

در این مقاله به نمونه سؤالاتی که در این مهارت وجود دارد می‌پردازیم. لازم به ذکر است سؤالات اسپیکینگ آیلتس همیشه یکسان نیستند و داوطلب باید مطالعات گسترده‌ای در این زمینه انجام دهد. در مقاله ای دیگر درمورد جزوه لغات آیلتس صحبت کرده ایم که مطالعه ان نیز خالی از لطف نیست.

نمونه سؤالات آیلتس پارت اول


Ielts Speaking 1 Practice 1 (Accommodation & Hometown)
Let’s talk about your hometown. Where is your hometown?
What do you like about it?
What do you not like about it?
How important is your hometown to you?
Do you think you will continue to live in your hometown?
Let’s move on to talk about accommodation. Tell me about the kind of accommodation you live in?
Does the place you live in have many amenities?
Is there anything you would like to change about the place you live in?
Do you plan to live there for a long time?
Ielts Speaking 1 Practice 2 (Hometown & Weather)
What is your country famous for?
Where do you live in your country?
Is it a interesting place to live?
Are you planning to live there in the future?


How is the weather today?
What’s your favourite kind of weather?
Is there any type of weather you really don’t like?
What is the climate like in your country?
Does the weather affect people’s lives in your country?
Do people change in the summer?
Does bad weather ever affect transport in your country?
Ielts Speaking 1 Practice 3 (Work)
Do you have a job right now?
Do you enjoy your job?
What responsibilities do you have at work?
What is your typical day like at work?
What would you change about your job?
What job do you think you will be doing in five years?
What skills and qualifications are required for this job?
Ielts Speaking 1 Practice 4 (Volunteer Works)
Have you ever worked before?
What was your first day at work like?
What responsibilities did you have at work?


What was your typical day like at work?
Have you taken any volunteer works?
Why did you do the volunteer works?
Do you know any volunteers?
How do you define volunteer work?
Ielts Speaking 1 Practice 5 (Hometown)
Can you tell me about your hometown?
How has your hometown changed over the years?
Is there any way your hometown could be made better?
Are there good transportation links to your hometown?
What kind of jobs do the people in your hometown do?
Do you have a lot of friends?
Who is your best friend and why?
Who would you most like to be friends with and why?
What kind of person can you make friends with easily?
Which is more important to you, friends or family?

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه و آشنایی با سؤالات تاپیک‌های مختف می‌توانید از کتاب‌هایی مثل مکسیمایزر استفاده کنید.

نمونه سوالات آیلتس پارت دوم


Ielts Speaking 2 Practice 5 (Change)
Describe a positive change in your life. You should say:
what the change was about
when it happened
describe details of the change happened
and describe how it affected you later in life.
Ielts Speaking 2 Practice 6 (City)
Describe your favourite city or a city you have visited that you like very much. You should say:
What its name is and where it is
when you visited it


why you liked it
And the major attractions in this city are
Ielts Speaking 2 Practice 7 (Company)
Describe an organization or a company that you know. Please say
How big is it?
Do you find this company to be successful? Why?
What can you say about the working environment there?
Ielts Speaking 2 Practice 8 (Decision)
Describe an important decision you have made. You should say:
what the decision was
why you made that choice


who helped you make the choice
and explain why the decision was so important.
Ielts Speaking 2 Practice 9 (Electronic Devices)
Describe a useful electronic device you would like to own. You should say:
what it is
how it would help your life
if it would be expensive to buy
and explain why you would like it.
Ielts Speaking 2 Practice 10 (Environment)
Describe an environmental problem or event.You should say:
What it is
Where is it happening
What problems it causes


افزایش نمره با پاسخ کافی

نمونه سوالات آیلتس پارت سوم


Ielts Speaking 3 Practice 11 (Holiday)
First of all, why do people go on holiday?
How important is it for families to go on holiday together?
Why do some people go on holiday alone?
How have holidays changed over the past few decades?
What kind of holidays will be popular in the future?
Let’s move on to talk about taking holidays in foreign country. Do you think is it better to take a holiday in your own country or in a foreign country?
What problems can people have on holiday in a foreign country?
Ielts Speaking 3 Practice 12 (Influence)
What types of people influence the young in your country?
What type of people, such as parents, teachers, or friends, are best to influence young people’s behavior?
Why it is important for young people to have role models?


What do you think young people will be influenced by the most in the future?
Ielts Speaking 3 Practice 13 (Internet)
How do you think the Internet will change people’s buying habits in the future?
What are the pros and cons of shopping online?
Is the Internet important for education?
Do you think parents should supervise their children’s use of the Internet?
What’s the best age for children to use the Internet?
Why do children start using the Internet very early nowadays?
Let’s move on to what people do on the Internet. What do you think people do on the Internet?
What about elderly people? Do elderly people use the Internet very much?
Ielts Speaking 3 Practice 14 (Late)


What is the general attitude towards arriving somewhere late in your country?
What is an example of a time that it is very important for people to arrive on time in your country?
Can you suggest some ways to make sure you are not late for anything?
Let’s move on to how modern technology influences the way that people manage time. Do you think computers make it easier or more difficult to manage time?
How can modern technology help people arrive early?
Do you think it is easy to manage your time in the modern world?
Ielts Speaking 3 Practice 15(Machine)
What kinds of machines are used for housework in modern homes in your country?
How have these machines benefited people? Are there any negative effects of using them?
Do you think all new homes will be equipped with household machines in the future? Why?
Let’s move on to technology. Do you think people rely too much on technology?
Do you think men and women view technology differently?
Finally, let’s talk about the impact of technology on employment. How have developments in technology affected employment in your country?
Some people think that technology has brought more stress than benefits to employed people nowadays. Do you agree or disagree with this statement?

اهمیت ایده پردازی سؤالات اسپیکینگ آیلتس

منبع سوالات اسپیکینگ

سؤالات اسپیکینگ آیلتس یک منبع خاص ندارد و نمی‌توان برای آن یک کتاب در نظر گرفت. کتاب‌هایی که برای نمونه سؤالات اسپیکینگ موردتوجه هستند عبارت‌اند از:

Maximizer, speaking for ielts (Collins), actual, Cambridge tests, …
همچنین می‌توان از پادکست‌هایی که در این زمینه منتشر می‌شوند استفاده کرد. سایت‌هایی مثل british counsil نیز وجود دارد که داوطلب می‌تواند از آن‌ها بهره جوید. داشتن یک پارتنر زبان در بهبود مهارت اسپیکینگ بسیار مؤثر است، چرا که با تمرین‌های نوبتی افراد هم با سؤالات آشنا می‌شوند و هم پاسخ خود را ارائه می‌دهند. در این حالت هریک از افراد با ایده‌پردازی پارتنر خود آشنا می‌شود و همین امر تأثیر زیادی در افزایش نمره دارد.

امادگی برای سؤالات اسپیکینگ آیلتس با داشتن پارتنر

آمادگی برای آزمون با داشتن پارتنر

علاوه بر این داوطلب برای تمرین خود می‌تواند سؤالات اسپیکینگ آیلتس را برای خود بخواند و صدای خود را ضبط کند. در این صورت می‌تواند با شنیدن صدای خود به اشکالات موجود در آن‌ها پی ببرد و اگر پاسخ داده شده با سؤالی که طرح شده است همخوانی نداشته و یا فرد در بعضی از جملات از موضوع دور شده باشد، متوجه خواهد شد.

پیشرفت در سؤالات اسپیکینگ آیلتس با ضبط کردن صدا

نتیجه‌گیری

همان‌طور که می‌دانید آیلتس دارای چهار مهارت لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ و اسپیکینگ است. سنجیدن مهارت اسپیکینگ حدودا ۱۵ دقیقه وقت می‌برد و به سه پارت تقسیم می‌شود. هرکدام از این پارت‌ها سؤالات مجزایی دارد که فرد باید به آن‌ها پاسخ دهد. برای پاسخگویی به سؤالات اسپیکینگ آیلتس بهتر است با تمامی تاپیک‌ها آشنا بوده و درمورد آن‌ها از قبل ایده‌پردازی کرد. نمونه سؤالات هر سه پارت در این مقاله آورده شد، اما از کتاب‌هایی نیز می‌توان بهره جست و به ‌تمامی موضوعات و سؤالات مربوط دست ‌یافت.

گردآوری شده توسط تیم تحریریه کروژدهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *