یادگیری هوشمندانه لغات اسپیکینگ آیلتس

بروز رسانی شده در 13 شهریور1400

0 / 5. تعداد رای: 0

لغات اسپیکینگ آیلتس

آیلتس آزمونی است که از آن برای پذیرش در دانشگاه‌های خارجی و پیداکردن شغل‌های خاص استفاده می‌شود. همان‌طور که می‌دانید این آزمون نمره‌های گوناگون دارد و مهارت‌های مختلف را در برمی‌گیرد. این مهارت‌ها عبارت‌اند از: لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ و اسپیکینگ. هرکدام از مهارت‌های گفته شده نیاز به یادگیری لغت‌های خاص خود را دارد. مثلا نمی‌توان کلمات غیررسمی که در اسپیکینگ به کار می‌رود را در رایتینگ نیز استفاده کرد و نحوه به کار بردنشان باید هوشمندانه باشد. در ادامه به مبحث لغات اسپیکینگ آیلتس بیشتر می‌پردازیم.

آشنایی با اسپیکینگ آیلتس

آزمون آیلتس دارای دو نوع آکادمیک و جنرال است که فرد با توجه ‌به اهداف خود یکی از این دو را انتخاب می‌کند. در این مقاله به طور خاص به اسپیکینگ آزمون آکادمیک آیلتس پرداخته می‌شود. مهارت اسپیکینگ ممکن است چند روز یا چند ساعت بعد از آزمون سنجیده شود و زمان آن بین ۱۱ تا ۱۴ دقیقه طول می‌کشد. در این زمان اگزمینر از داوطلب آزمون سؤال‌هایی در قالب معرفی شخص می‌کند و دارای سه پارت است. برای پاسخگویی به این سه پارت با آگاهی کامل نیاز است که داوطلب با دامنه وسیعی از لغات اسپیکینگ آیلتس آشنا باشد

در پارت اول اگزمینر درباره موضوعات عمومی از اگزمینر سؤال می‌کند. موضوعاتی مثل خانه، خانواده، شغل، تحصیلات و علاقه‌مندی‌ها. این پارت نهایتا ۵ دقیقه زمان می‌برد.
در پارت دوم کارتی در اختیار داوطلب گذاشته می‌شود که به آن کیوکارد می‌گویند. در این کارت یک یا دو سؤال نوشته شده است که فرد باید یک دقیقه به آن فکر کرده و سپس در حد ۴ دقیقه توضیح دهد.
در پارت سوم یا آخر نیز اگزمینر در مورد مطالبی که داوطلب در پارت قبل بیان کرده بود از او سؤال می‌کند و به او فرصت می‌دهد جزئی‌تر در مورد مطالب گفته شده صحبت کند.
گفتنی است در مهارت اسپیکینگ تلفظ، روان صحبت‌کردن، استفاده درست از گرامر و لغات برای نمره‌دهی بسیار حائز اهمیت هستند.

تاپیک‌های اسپیکینگ آیلتس

اسپیکینگ آیلتس تاپیک‌های مختلفی دارد که حتما باید پیش از آزمون درمورد آن‌ها ایده‌پردازی کرد و سپس به تمرین مکرر پرداخت. نیازی نیست که داوطلبان پاسخ‌های واقعی به سؤالات بدهند، بلکه بهتر است پیش از آزمون در مورد تاپیک‌های مختلف فکر کنند و با لغات مربوط به هر تاپیک آشنا شوند. در این صورت می‌توانند نمره خود را بسیار بالا ببرند. به همین منظور در این مقاله تاپیک‌های مختلف و لغات مخصوص آن آورده می‌شود تا دایره لغات اسپیکینگ آیلتس گسترده‌تر شود.

 1. Friends and family
  یکی از تاپیک‌های اسپیکینگ درمورد خانواده و دوستان است که ممکن است در پارت‌های مختلف در خصوص آن از داوطلب سؤال شود. ۲۰ لغتی که در زیر می‌آید لغات اختصاصی همین تاپیک است.
  A lifelong friend – A friend that you have had for most of your life
  A relationship of trust – a connection with another in which you have faith and confidence
  Arrange a dinner date – Plan to share an evening meal
  A shoulder to cry on – Someone to sympathize with you
  Close knit family – A close family with common interests
  Dear to my heart – Someone that I care about
  Distant cousins – People who share a common ancestor but are not closely related
  Extend the hand of friendship – Reach out to someone in a friendly manner
  Extended family – Uncles, aunts and cousins form part of the extended family
  Face to face – In person
  Get to know one another – Learning different aspects of each other
  Get together – Meet up
  Immediate family – Spouse, parents, children, grandparents
  Long lost friend – A friend that you have lost contact with
  Long-term relationships – A committed relationship between partners
  Nurture our friendships – Looking after our relationships with friends
  Professional relationships – The relationships that we have in the workplace
  Relationship problems – Difficulties with people with whom we interact regularly
  Share a common background – The share a similar heritage or culture
  Share the same ideas – To have similar opinions and views
  با تمرین و جای‌گذاری کلمات در جمله‌های گوناگون می‌توان این کلمات را در ذهن فعال و در آزمون آیلتس استفاده کرد. لازم به ذکر است بسیاری از لغات اسپیکینگ آیلتس غیررسمی هستند و حالتی صمیمی و عامیانه دارند، در نتیجه نباید از آن‌ها در رایتینگ آیلتس استفاده کرد.

سؤال‌های مربوط به تاپیک خانواده و دوستان

 1. Technology
  تکنولوژی یکی از تاپیک‌های بسیار مهم در مهارت‌های مختلف آیلتس است که بعضی از کلمات مخصوص اسپیکینگ آن در زیر می‌آید.
  Access to the Internet – Able to connect to the Internet
  Advances in technology – Progressive forward movement in technology
  Back up your files – To save your data to another device
  Become rapidly obsolete – Quickly become out of date
  Computer literate – Adequate knowledge of a computer
  Control remotely – To control technology from a distance
  Downloading from the Internet – Take data off one computer to another via the Internet
  Electronic Funds Transfer – EFT Payment via the Internet
  Emerging technology – Brand new machines and software
  Glued to the screen – Unable or unwilling to leave the digital device
  Hacking into the network – To gain illegal access to the computer
  Internet access – The ability to enter the Internet
  Internet of Things – A network connecting machines in a location so that they can be remotely controlled
  Internet-enabled – Machines or appliances that have Internet access
  Keep a hard copy – Keep a paper copy
  Labour saving device – An appliance that saves work
  Not rocket science – It is not very difficult
  Online piracy – The downloading of licenced media without payment
  Re-install the programs – To put computer programs back onto the computer
  به دلیل استفاده زیاد این تاپیک در مهارت‌های مختلف بهتر است کلمات رسمی و غیررسمی را به ‌خوبی یاد بگیرید.

Food
A balanced diet – A diet that has the right amount of nutrients
A bottle of bubbly – Sparkling wine
A decadent chocolate pudding – Luxurious or self-indulgent chocolate pudding
A doggy bag – The leftovers of a meal in a restaurant taken home
A scrumptious meal – A delicious meal
A sweet tooth – An enjoyment of sweet food
An English breakfast – A large cooked breakfast that includes egg and bacon
Calm the hunger pangs – To reduce the discomfort caused by hunger
Candle lit dinner – A romantic dinner by candlelight
Covered in a rich sauce – Covered in a creamy gravy
Cut down on – To reduce consumption
Daily consumption – The amount that you eat everyday
Dying of hunger – Very hungry
Exotic meals – Meals that originate in other countries
Fine dining – Food catering to expensive tastes in a formal setting
Food preparation – Preparing food
Food production – Producing food
Fussy eater – Someone dislikes many foods


غذا در هر کشوری فرهنگ متناسب با خود را دارد. پیشنهاد می‌شود داوطلب پیش از آزمون درمورد فرهنگ‌های مختلف نیز مطالعه کند تا بتواند ایده‌پردازی بهتری انجام دهد.

Travel

Affordable destinations – Places within a reasonable price range

Affordable travel – Travel which is within your price range

Around the world – In all corners of the globe

Arts and culture – The art, music and other cultural aspects of an area

Craft markets – Stalls where goods made by the local people are sold

Do as the locals do – Enjoy the activities as the local people do

Efficient public transport – A functioning transport system intended for the use of residents and visitors

Exotic destinations – Unusual or strange holiday destinations

Get around – Get from place to place

Guided tours – Walking, hiking or driving visits led by a guide who knows the area

Holiday brochures – Pamphlets advertising holiday destinations

Holiday destination – Place to which you leave on holiday

Long haul flights – Long distance flights

Lush rainforests – Luxuriant equatorial forests

Magnificent landscapes – Impressive scenery

Make advance reservations – Booking ahead of time

Memorable experiences – Activities that you will remember for years

Off the beaten track – A place that is not on the main thoroughfare

Out of season – Outside the most popular holiday period

Packaged deals – Travel deals that are put together by an agency and sold as a package

Quaint villages – Old fashioned or charming small towns

همان‌طور که گفته شد ایده‌پردازی مناسب برای استفاده مطلوب از لغات اسپیکینگ آیلتس نیاز است. به همین دلیل اگر اگزمینر درمورد سفر از داوطلب سؤال کرد، لزومی ندارد که داوطلب حقایق زندگی‌اش را تعریف کند بلکه بهتر است در مورد آن فکر کند و با توجه ‌به لغات مربوطه پاسخ داد.

Climate and weather

The ravages of something: destruction of something
Hybrid car: a car that uses both petrol and electricity
Carbon footprint: how much carbon dioxide is released as a result of one’s activities
Recycle: breaking down products to create new products from the materials
Growing season: the time of the year when plants grow
Yields: amount of a crop produced
Crops: a plant grown in large amounts
Eco-conscious: describes someone who shows concern for the environment
Natural fertilizer: fertilizers that come from animal waste, animal matter or plant matter
Chemical fertilizer: fertilizers that are made from synthetic materials
Contaminate: to make something impure, poisonous or polluted
Groundwater: water that is below the earth’s surface
Vegetable scraps: bits of vegetables that are discarded
Non-chemical compost: decaying matter such as food, leaves or manure used to fertilize soil


Organic: describes something that does not use chemical fertilizers
Commute: travel to and from work
Solar panels: panels that collect rays from the sun to be used as energy for electricity or heating
Household cleaning products: products that are used to clean one’s home
Time-consuming: describes something that takes a lot of time
Environmentally conscious: when a person or business is aware of their effect on the environment and attempts to minimize this affect
Green lifestyle: a way of living that attempts to reduce usage of water & power, waste and toxic substances
Sustainable: describes something that causes minimal damage to the environment

یادگیری لغات با استفاده از کتاب

از آنجا که کلمات بسیار زیاد هستند و در نوشتن آن‌ها با محدودیت مواجه هستیم، به داوطلبان آیلتس توصیه می‌شود برای یادگیری لغات اسپیکینگ آیلتس از کتاب‌ها استفاده کنند. کتاب‌هایی که در این حوزه دارای طرفداران زیادی هستند عبارت‌اند از:

oxford word skills, focus on vocabulary, vocabulary for ielts, idoms and phrasal verbs, speaking for ielts Collins, maximizer, actual and …

یادگیری لغات با استفاده از پادکست

پادکست‌ها به طور شگفت‌انگیزی در حال گسترش هستند و پادکست‌های زیادی در زمینه آیلتس نیز منتشر می‌شوند. با گوش‌ کردن روزمره به این پادکست‌ها در هر زمان که می‌توانید، گستره لغات اسپیکینگ آیلتس شما افزایش می‌یابد و با روانی بهتری صحبت خواهید کرد. همچنین پادکست‌ها مهارت داوطلبان را برای لیسنینگ نیز بالا می‌برند. پادکست‌ها را می‌توان حتی در زمان ورزش و به‌ طور کلی زمانی که در حال انجام کار دیگری هستید، گوش کنید تا ذهنتان به زبان انگلیسی عادت کند.

کلام آخر

با توجه‌ به آنچه گفته شد برای یادگیری لغات اسپیکینگ آیلتس باید با پارت‌های مختلف آزمون و تاپیک‌های اسپیکینگ آشنا شد. در این صورت می‌توان در خصوص هر موضوع از قبل فکر و تمرین کرد و سپس در آزمون به ‌صورت روان صحبت کرد. داوطلبان باید اهمیت بسیار بالایی به استفاده درست از واژگان، گرامر، تلفظ درست کلمات و روان حرف‌ زدن بدهند. به ‌این ‌ترتیب می‌توانند نمره خود را یک الی یک و نیم نمره افزایش دهند. لغات مربوطه را می‎‌توان به ‌راحتی در کتاب‌های مختلف نیز پیدا کرد و همچنین با استفاده از پادکست‌های مخصوص دایره لغات را وسیع‌تر کرد.

برنامه آموزش گروهی چله زبان
این یک برنامه عمومی رایگان است که هدف آن آموزش گروهی زبان در ۴۰ روز است .

اگر علاقمند به شرکت در این برنامه رایگان هستید میتوانید با پر کردن فرم زیر در خبرنامه چله زبان شرکت کنید و هرروز ایمیل های درس های این برنامه را دریافت کنید .

آخرین دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید