ضمایر مفعولی + توضیح و کاربرد و مثال

نفیسه سلیمانی

بروز رسانی شده در : 1401/12/21

ضمایر مفعولی

ضمایر مفعولی (Object Pronouns) در زبان انگلیسی

در این مقاله آموزشی به بررسی و آموزش ضمایر مفعولی میپردازیم. تا پایان این مقاله همراه یادگیری زبان انگلیسی با کامران باشید. ضمایر مفعولی ضمایری هستند که در نقش مفعول در جمله بکار برده می شوند .
به دلیل اینکه نقش مفعول را دارا می باشند پس در جمله , عملی توسط فاعل بر روی آنها صورت گرفته است.

در قسمت زیر شما می توانید ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی را مشاهده کنید.

ضمایر مفعولی
کاربرد ضمایر مفعولی

شناسایی مفعول ها:
این سوال ممکن است برای پیش بیاید که چطور این ضمایر را در جمله به کار ببریم, بنابراین در ابتدا می خواهیم این ضمایر را با هم مرور کنیم.
مفعول بدین معنی است که عملی توسط فاعل روی آنها صورت گرفته است که اگر به صورت مستقیم باشد مفعول مستقیم و اگر به صورت غیر مستقیم باشد آن را مفعول غیر مستقیم می گویند. برای مثال:

جان توپ را به سمت ماری ضربه زد.                                                                            .John hit the ball to Mary

 او گل را به پدرش داد.                                                                                  .She gave the flower to her father

در  جمله اول کلمه ball و در جمله ی دوم flower مفعول مستقیم هستند.
در جمله ی اول عملی توسط فاعل روی آن انجام شده است و کلمه Mary مفعول غیر مستقیم است. در جمله ی دوم نیز father  مفعول غیر مستقیم است.
این دو جمله را می توان به صورت زیر نوشت:

.John hit Mary the ball

.She gave her father the flower

چند مثال دیگر:

سگ دفتر تمرین خواهرم را خورد.                                                                  .The dog ate my sister’s workbook

کلمه workbook به عنوان مفعول مستقیم به کار رفته است به دلیل آنکه عمل مستقیمی توسط سگ بر روی آن انجام شده است. این جمله دارای مفعول غیر مستقیم نمی باشد.
حالا ما می توانیم ضمایر را به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم در جمله به کار ببریم.
شما می توانید چند مثال دیگر را در ادامه مشاهده کنید.

مهسا آهنگ را برای مادر مادر بزرگ خواند.                                                          .Mahsa sang it for grandmother

در این جمله it ضمیر مفعولی است بخاطر اینکه عملی را توسط Mahsa دریافت کرده است.

رضا خودکار را به او داد.                                                                                             .Reza gave it (pen) to her

این جمله هم دارای مفعول مستقیم it و هم مفعول غیر مستقیم her می باشد.

گردآوری شده توسط تیم تحریریه استاد کامران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *