ضمایر انگلیسی + توضیح و مثال

ضمایر انگلیسی

انواع ضمایر انگلیسی همراه با توضیح

دوباره در خدمتتون هستیم با توضیح ضمایر مختلف در زبان انگلیسی که از این ضمایر با توجه به کاربرد آنها در موقعیت های مختلف میشه استفاده کرد بنابراین به خاطر سپردن این ضمایر خیلی مهم هستند. تا پایان این مقاله آموزشی با یادگیری زبان با کامران همراه باشید.
ضمیر در جمله کلمه یا عبارتی هست که به جای اسم یا عبارت اسمی به کار میره که شامل :

• ضمایر شخصی (personal pronounce ):
1. ضمایر فاعلی (subject pronouns)
2. ضمایر مفعولی (object pronouns)

• ضمایر ملکی (possessive pronouns)
• ضمایر انعکاسی (reflexive pronouns)
• ضمایر موصولی (relative pronouns)

ضمایر شخصی : ضمایری هستند که در درجه اول در مفهوم گرامری به یک شخص معین مربوط میشوند .
ضمایر شخصی به دو دسته ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی تقسیم میشود.

  1. ضمایر فاعلی : ضمایر فاعلی به عنوان فاعل در جمله قرار می گیرند. که شامل :

اول شخص        I                   We
دوم شخص       You                You
سوم شخص    He/She/It          They

    2. ضمایر مفعولی : ضمایری که در جایگاه مفعول قرار میگیرند. که شامل :

Me           من را ، به من                            Us       ما را ، به ما
You          تو را ، به تو                              You     شما را ، به شما
Him          او را ، به او                              Them   آنها را ، به آنها
Her           او را ، به او
It              او را ، به او

توضیح انواع ضمایر انگلیسی

ضمایر انگلیسی

ضمایر ملکی (possessive pronouns):
Mine مال من                           Ours مال ما
Yours مال تو                          Yours مال شما
His مال او (مذکر)                    Theirs مال آنها
Hers مال او (مونث)
Itsمال آن

ضمایر انعکاسی (reflexive pronouns):
Myself مال من                        Ourselves مال ما
Yourself مال تو                       Yourselves مال شما
Himself مال او (مذکر)               Themselves مال آنها
Herself مال او (مونث)
Itself مال آن

ضمایر انعکاسی دو کاربرد اصلی دارند . زمانی که فاعل و مفعول جمله یکسان باشد ضمیر انعکاسی جایگزین ضمیر مفعولی میشود .

      .I go there by me
.I go there by myself

جمله دوم در اینجا صحیح هست و کاربرد دوم جهت تاکید بر اینکه عملی توسط فاعل جمله صورت گرفته است.
ضمایر انعکاسی در این حالت ضمایر تاکیدی نامیده می شوند برای مثال :

 من خودم آن پسر را از آتش نجات دادم.     .I myself saved the boy from fire

ضمایر موصولی (Relative Pronouns):

این ضمایر معمولا به معنای (که) هستند و برای موصول کردن دو جمله به یکدیگر

 (انسان) Who
(انسان) Whom
( اشیاء /حیوانات) Which
( انسان/اشیاء/حیوانات) Whose

برای مثال :

.The man who lives next door is a well-known lawyer

مردی که در واحد کناری زندگی می کند یک وکیل سرشناس است.

به جای ضمیر who, whom, which میتوان ازthat استفاده کرد.
ضمیر That هیچگاه جایگزین whose نمیشود .
ضمایر موصولی در نقش مفعول قابلیت حذف از جمله هم دارند بدون اینکه جمله از لحاظ معنی نادرست شود .

استفاده از one/ones در نقش ضمیر:
گاهی اوقات one ویا ones(حالت جمع) به جای ضمیر استفاده میشوند. معمولا هم یا بعد از which یا بعد از یک صفت به کار می روند. برای مثال:

 من پیراهن بزرگه را نمی خواهم.                 .I don’t want the large shirt
خب, کدام یک را می خواهی؟                   ?So which one do you want
آیا تو آن لباس سفید را می خواهی؟      ?Do you want the white dress
نه, من آن سبزه را نمی خواهم.                  .No, I want the green ones

گردآوری شده توسط تیم تحریریه کروژدهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *