صفات عالی یا برترین انگلیسی | superlative adjectives

صفات عالی

ساختار و کاربرد صفات عالی یا برترین

در مقاله آموزشی قبل گرامر صفات برتر یا تفضیلی را به شما آموزش دادیم. در این مقاله آموزشی مفیدی که برای شما فراهم کردیم، قصد داریم تا کاربردها، نکات و ساختار گرامر صفات عالی یا برترین را به شما به صورت جامع و کامل آموزش دهیم. تا پایان این مقاله آموزشی با یادگیری زبان با کامران همراه باشید.
وقتی بخواهیم بگوییم یک شخص، مکان یا شی بالاتر، بهتر، قوی تر و … از اعضای یک گروه است از صفت عالی استفاده می‌کنیم. برای ساختن این صفت به آن پسوند est- یا most اضافه می‌کنیم.
زمانی که صفت تک سیلابی باشد به انتهای آن est- و اگر دو یا چند سیلابی باشد, قبل از آن most می‌آوریم.

این نکته را هم در نظر داشته باشید که قبل از صفت عالی حتما باید حرف تعریف the بیاوریم.

آن روز ناراحت‌کننده‌ترین روز زندگی من بود.                                                     .It was the saddest day of my life

اورست مرتفع ترین کوه جهان است.                                           .Everest is the highest mountain in the world

واژه های sad و high تک سیلابی هستند بنابراین به آنها پسوند est اضافه کردیم و در ابتدای آن حرف تعریف the قرار دادیم.

توجه: صفاتی که انتهای آن به y ختم شود بدون توجه به چند سیلابی بودن آن همیشه y به iest- تبدیل می‌شود.

آن روز خوش‌ترین روز زندگی من بود.                                                            .It was the happiest day of my life

چند نکته مهم در مورد ساخت صفات عالی:

صفات عالی
صفات بی قاعده

برخی از صفات در حالت تفضیلی و عالی کاملا عوض می‌شوند و از قاعده کلی سایر صفات پیروی نمی‌کنند.
در زیر می‌توانید این صفات را ببینید:

good خوب → the best بهترین
bad بد → the worst بدترین
little کم → the least کمترین
much / many زیاد → the most بیشترین
far دور → the farthest / the furthest دورترین

هنگام اضافه کردن “est” آن حرف بی صدا دو تا می شود:

big → biggest
fat → fattest
hot → hottest

اما اگر صفت یک بخشی به w ختم شود، w دو تا نمیشود:

new → newest
few → fewest

نکته دوم: اگر در آخر یک صفت دو بخشی y باشد و قبل از y یک حرف بیصدا باشد،
هنگام اضافه کردن “est“، حرف y به i تبدیل میشود:

early (زود) → earliest (زودتر)
happy (خوشحال) → happiest (خوشحال تر)
easy (راحت) → easiest (راحت تر)
busy (گرفتار) → busiest (گرفتارتر)

نکته سوم: اگر در آخر صفتی حرف e باشد به آخر آن فقط st اضافه میشود (در واقع e حذف میشود و به جایش est جایگزین می شود. )

large بزرگ → the largest بزرگتر
strange عجیب → the strangest عجیب تر
wise عاقل → the wisest عاقل تر
wide عریض → the widest عریض تر

گردآوری شده توسط تیم تحریریه کروژدهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *