حروف اضافه انگلیسی | کاربردها و تفاوت ها

بروز رسانی شده در 23 اسفند1401

0 / 5. تعداد رای: 0

حروف اضافه انگلیسی

توضیح حروف اضافه انگلیسی (by, with, over)

همانطور که در مطلب قبل برخی از حروف اضافه همچون (In, on, at, by, with) را به شما زبان آموزان عزیز آموزش دادیم، در این مقاله قصد داریم تا حرف اضافه های (by, with, over) رابه شما آموزش دهیم.با یادگیری زبان با کامران تا پایان این مقاله همراه باشید.حروف اضافه انگلیسی

– حرف اضافه With:

1. برای بودن چیزی با چیز دیگر استفاده می شود:

من یک ساندویچ با یک نوشیدنی سفارش دادم.                                           .I ordered a sandwich with a drink

او با دوستش بود موقعی که من را دید.                                            .He was with his friend when he saw me

او با خواهرش در فروشگاه ناخن کار کرده است.           .She has been working with her sister at the nail shop

مدیر به زودی با شما خواهد بود.                                                         .The manager will be with you shortly

2. همچنین with برای نشان دادن “داشتن” استفاده می شود:

یک پسر را با چشم های سبز دیدم.                                                                          .I met a guy with green eyes

آیا شما همانی بودید که با لهجه صحبت می کردید؟                           .Were you the one talking with an accent

افرادی که پول زیادی دارند، همیشه خوشحال نیستند.           .People with a lot of money are not always happy

3. برای نشان دادن “با استفاده از” استفاده می شود:

من نامه ای را با خودکاری که به من دادید نوشتم.                             .I wrote a letter with the pen you gave me

این سوپی است که من با برنج و جو تهیه کردم.                      .This is the soup that I made with rice and barley

او موهای من را را با قیچی طلایی خود کوتاه کرد.                                     .He cut my hair with his gold scissors

4. برای نشان دادن “احساس” نیز از with استفاده می کنیم.:

من با عذر خواهی صادقانه به شما ایمیل می زنم.                        .I am emailing you with my sincere apology

او با اطمینان به مرحله اول آمد.                                                 .He came to the front stage with confidence

5. مورد استفاده برای نشان دادن “توافق یا فهمیدن” یک موضوع:

 حواست به من هست؟                                                                ?A:  Are you with me

                                      بله, حواسم به شماست.                                           .B: Yes, I am completely with you

او با من موافق است.                                                                 .She agrees with me

حروف اضافه انگلیسی

– حرف اضافه Over:

1. برای نشان دادن “حرکت از یک مکان به مکان دیگر” استفاده می شود:

گاهی برای شام خانه ی ما بیا.                                                   .Come over to my house for dinner sometime

                                                                                    می توانی غلط بزنی (بچرخی)؟        ?Could you roll over

آنها به خاطر ارتقا شغلی اش، هدیه ای برایش فرستادند.                         .They sent over a gift for his promotion

2 برای نشان دادن “حرکت به سمت پایین” استفاده می شود:

درخت بزرگ در جاده افتاد.                                                                            .The big tree fell over on the road

آیا شما می توانید خم شوید و ظرف را به من بدهید؟                     ?Can you bend over and get the dish for me

او آن را بر لبه هل داد.                                                                                        .He pushed it over the edge

3. برای نشان دادن “بیش از تعداد مورد انتظار یا مقدار مورد انتظار” استفاده می شود:

این مقدار بیش از پیش بینی ماست.                                                        .This amount is over our prediction

بچه های دوازده ساله و بیشتر می توانند این فیلم را تماشا کنند.     .Kids twelve and over can watch this movie

                  تلفن بیش از یک دقیقه زنگ خورد.                                            .The phone rang for over a minute

4. برای نشان دادن یک “دوره زمانی” استفاده می شود:

من بیش از یک سال آنجا کار کرده ام.                                                                       .I worked there over a year

او در طی ماه گذشته در آنجا نخوابیده است.                               .She did not sleep there over this past month

– حرف اضافه by:

1. برای نشان دادن نزدیکی (کنار بودن چیزی یا کسی) استفاده می شود:

آیا می توانم کنار شما بنشینم؟                                                                                                 ?Can I sit by you

او کنار من ایستاده بود.                                                                                               .He was standing by me

دفتر پست کنار بانک است.                                                                                .The post office is by the bank

2- نشان دادن “اقدام یک نفر”، در یک جمله مجهول (Passive):

مایکروفر توسط مکانیک تعمیر شد.                                                .The microwave was fixed by the mechanic

گلها توسط پستچی تحویل داده شدند.                                             .The flowers were delivered by a postman

دفتر شعبه توسط دفتر مرکزی بسته شد.                               .The branch office was closed by the head office

3. برای نشان دادن یک “عمل با هدفی خاص” استفاده می شود:

شما می توانید امتحان را با آماده شدن برای آن قبول شوید.               .You can pass the exam by preparing for it

با نوشتن نامه ای احساس خود را نسبت به او ابراز کردم. .I expressed my feeling toward her by writing a letter

او در نهایت با تلاش زیاد رکورد شکست.                                         .She finally broke the record by pure effort

4. برای نشان دادن یک “روش یا ابزار”، استفاده می شود:

لطفا از طریق پست هوایی این بسته را به روسیه ارسال کنید.     .Please send this package to Russia by airmail

من با مترو به اینجا آمدم.                                                                                            .I came here by subway

برنامه آموزش گروهی چله زبان
این یک برنامه عمومی رایگان است که هدف آن آموزش گروهی زبان در ۴۰ روز است .

اگر علاقمند به شرکت در این برنامه رایگان هستید میتوانید با پر کردن فرم زیر در خبرنامه چله زبان شرکت کنید و هرروز ایمیل های درس های این برنامه را دریافت کنید .

آخرین دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید