تفاوت say و tell | کاربرد+مثال

تفاوت say و tell

تفاوت say و tell در چیست؟

خیلی از زبان آموزان در مورد تفاوت say و tell سوال میپرسند، اگر این مسئله سوال شما نیز هست تا پایان این مقاله آموزشی با یادگیری زبان انگلیسی با کامران همراه باشید.

تو این مطلب نکات مهم در تفاوت و کاربرد tell و say در زبان انگلیسی رو بطور کامل بررسی میکنیم. افعال بی قاعده say و tell هر دو به معنای گفتن هستند، ولی نحوه استفاده از اونها از لحاظ گرامری تفاوت زیادی داره.
گذشته فعل say میشه said گذشته فعل tell میشه told.

کاربرد tell و say :

1. تمرکز فعل say بر روی کلماتی هست که کسی گفته، ولی تمرکز فعل tell بر روی محتوا یا پیامی هست که کسی گفته. برای درک بهتر این موضوع به مثال های زیر توجه کنین:

تینا گفت: “سلام”.                                              (صحیح)    . ‘Hello,’ Tina said

 (اشتباه)    . ‘Hello,’ Tina told

تینا به او گفت که آنها به تعطیلات میرن.            (صحیح)  .Tina told him they were going on holiday

(اشتباه)  .Tina said him they were going on holiday

تفاوت say و tell

تفاوت و کاربرد say و tell

2. در نقل قول مستقیم (Reported Speech) از فعل say استفاده می کنیم. مثال:

او گفت: “من 50 پوند برای آن چیز پرداخت نمیکنم”.                  (صحیح)   .He said, ‘I’m not paying £50 for that ’

(اشتباه)  .He told, ‘I’m not paying £50 for that ’

3. فعل tell معمولاً با یک مفعول غیر مستقیم و یک مفعول مستقیم همراه می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

آن پسر به ما گفت که هیچ پولی نمی یخواهد.                           . The boy told us he didn’t want any money

به او گفتم که چرا این اتفاق افتاده بود.                                                        .I told her why it had happened

4. همراه با کلماتی از جمله the truth ، a lie ، a joke ، a story از فعل tell و بدون مفعول غیرمستقیم استفاده میکنیم. مثال:

هرگز نباید دروغ بگی.                                                                         (صحیح)  .You should never tell a lie

(اشتباه) .You should never say a lie

علی خوب جوک میگه (تعریف میکنه).                                              (صحیح)  .Reza is good at telling jokes

 (اشتباه)   .Reza is good at saying jokes

5. بلافاصله بعد از فعل say از مفعول غیر مستقیم استفاده نمی کنیم و به جای آن از حرف اضافه to کمک میگیریم. مثال:

و بعدش به من گفت، “من دختر خاله ات هستم”.              (صحیح)  .And then she said to me, ‘ I’m your cousin’

(اشتباه)       .And then she said me, ‘I’m your cousin’

6. برای نقل قول یه فرمان یا دستورالعمل از فعل tell همراه با یه مفعول غیرمستقیم و اسم مصدر همراه با to استفاده می کنیم. برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید:

آنها به ما گفتند که روز بعد برگردیم.                                                    .They told us to come back the next day

آنها به من گفتند تا وقتی که دکتر می رسد صبر کنم.                         .They told me to wait till the doctor arrived

گردآوری شده توسط تیم تحریریه کروژدهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *