آینده با will| توضیح+ کاربردها + مثال

آینده با will

توضیح گرامر آینده با will

فعل will برای بیان کارها و اموری به کار می‌رود که در زمان آینده به وقوع میپیوندند.البته فعل will کاربردهای دیگری نیز دارد که برای شما زبان آموزان عزیز توضیح خواهم داد. تا پایان مقاله یادگیری زبان با کامران همراه ما باشید.

Before I teach you the grammar, at first I want to tell you a story about myself. Once upon a time, when I  was alone at my room, my father came into and asked what will you do in the future

.I answered: I will learn English someday

?My father wondered and asked how

.I replied: I will attend Mr. Koruzhdehi’s English courses

?My father asked: really? Do you know him

.I answered: Yes, he is a very good English teacher

.My father said: Wow, I will attend too

آینده با will
آینده با will در جملات انگلیسی

کاربرد‌های فعل will در جملات

  • هنگامی که قصد داریم در مورد آینده صحبت کنیم از will استفاده می‌کنیم.
    ساختار و فرمول کلی استفاده از will:

Subject + will + simple verb

مثال:

 من به دوره های آقای کروژدهی ملحق خواهم شد.          .I will attend Mr. Koruzhdehi’s classes

 به مدرسه خواهم رفت.                                                                              .I will go to school

من به راحتی انگلیسی یاد خواهم گرفت.                                            .I will learn English easily

  • ما همچنین برای پیش بینی یک اتفاق غیر قطعی و نامعلوم از will استفاده می کنیم.

مثال:

 فکر کنم امشب باران بیاید.                                                           .I think it will rain tonight

چطور به انجا خواهی رفت؟                                                           ?How will you get there

شاید عمو (یا دایی) من به خانه بیاید.                  .Maybe my uncle will come home tonight

  • همراه با I و we برای نشان دادن تصمیم اتفاقی و بدون فکر قبلی (فی البداهه):

مثال:

 من برای بلیت ها با کارت اعتباری پرداخت خواهم کرد.     .I‘ll pay for the tickets by credit card

 آرام باش, ما در را باز خواهیم کرد.                                       .Be relax, we will open the door

  •  در شکل منفی، برای نشان دادن عدم تمایل و اشتیاق:

مثال:

 بچه سوپش را نخواهد خورد.                                                         .The baby won’t eat his soup

 من تا مدیر شما را ندیده باشم از اینجا نخواهد رفت.    !I won’t leave until I’ve seen the manager

من تکلیف های تو را انجام نخواهم داد.                             .I will not do your homework for you

  • برای قول دادن:

مثال:

 من راز تو را به هیچکس نخواهم گفت.                                         .I won’t tell anyone your secret

من با تو تماس خواهم گرفت موقعی که برسم.                                  .I will call you when I arrive

  • در جملات شرطی نوع اول:

مثال:

 اگر نیاز به کمک داشته باشم, به تو خواهم گفت.                                .If I need help, I will tell you

  • همراه با you برای دستور دادن:

مثال:

تو آنچه را که می گویم انجام خواهی داد.                                           .You will do exactly as I say

  • در جملات سؤالی I همراه با shall برای درخواستِ مشورت، نصیحت یا دستورالعمل:

مثال:

 در باره ی این پول به رئیس چه بگویم؟                   ?What shall I tell the boss about this money

نشانه های زمان آینده در جمله عبارتند از:

I think
probably
perhaps
Sure
guess
suppose

برای ابراز عقیده ,فرض های فرد گوینده در زمان آینده به کار می رود.

  مطمئنم که از مارک خوشت خواهد آمد.                                      .Sure:          I’m sure you’ll like Mark

فکر میکنی که ما می بریم؟                                                         ?Think:        Do you think we’ll win

به گمانم که آنها خانه شان را خواهند خرید.                      .Suppose:   I suppose they’ll sell their house

 من حدس می زنم که هفته دیگه تو را خواهم دید؟                 .Guess:       I guess I’ll see you next week

ما احتمالا او را در هتل پیدا خواهیم کرد.                      .Probably:  We’ll probably find him at the hotel

شاید او کمکمان کند.                                                                         .Perhaps:   Perhaps he’ll help us

گردآوری شده توسط تیم تحریریه کروژدهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *