آموزش لغت | چگونه کلمه حفظ کنیم؟ | چرا یادگیری کلمات اهمیت دارد؟

آموزش لغت

نحوه آموزش لغت در زبان انگلیسی

یادگیری کلمات زبان انگلیسی از ابتدا تا انتهایی که وجود ندارد…
در این پست میخواهم راجعبه آموزش لغت صحبت کنم و از اهمیت یادگیری کلمات زبان انگلیسی (لغات زبان انگلیسی) با شما عزیزان صحبت کنم.

یک ساختمان

اگر یادگیری زبان انگلیسی را به ساختن یک ساختمان، یک خانه تشبیه کنیم، یادگیری کلمات زبان انگلیسی به مثابهی تهیه ی آجرهایی
هستند که ما برای ساخت آن خانه به آنها نیاز داریم. این یعنی چی؟

یعنی اینکه شما قبل از اینکه بخواهید یک خانهای را بسازید اول
خب یک نقشه ای، یک پلانی میخواهی، میخواهی ببینی مکانش کجا باشد
و اینها همه انجام بشود و بگذرد، اولین گام عملیات این است که پای ساختمان آجر بریزید.

ما در آموزش زبان انگلیسی بعد از آن که آن مراحل اولیه که در یک پست دیگر به شما میگویم انجام بشود،
در آن مراحل اولیه باید پای ساختمانی که میخواهیم بسازیم آجر بریزیم.
باید کلمه یاد بگیریم. متاسفانه در خیلی از جاهایی که خیلی از ما ایرانیها از زبان زده میشویم
به خاطر یاد نداشتن کلمات مناسب است. یعنی شما یک عالم چیز در ذهنت هست،
میخواهی بگویی، حتی شمایی که زبان انگلیسی خوب و سطح بالایی هم داری وقتی پای مکالمه میشود و میخواهی صحبت
کنی کم میآوری. میگویی در ذهنم هست ها ولی نمیتوانم به زبانم بیاورم ببینم چه میخواهم بگویم.

روش های مختلف آموزش لغت

علت اینها این است که تاحالا آن کلمهای که میخواهید را استفاده نکردهاید.
در این زمینهها راه حل چیست؟ ما خانه را در نظر گرفتیم، میخواهیم بسازیم، باید از
کجا برویم آجر بیاوریم؟ از کجا آجر بخریم و پای ساختمانمان بریزیم؟ از کجا کلمه بیاوریم و پای زبانی که میخواهیم یاد بگیریم
بریزیم؟ یکسری کتابها هستند که تب یادگیریشان به شدت در ایران بالا است.
از هرکس بپرسی آن را به شما معرفی میکند.

خدمتتان عرض کنم اگر که داخل کتابفروشیها بروید این کتاب ها را به کرار با
ترجمه های متنوع و مختلف میبینید و فروشنده به شما توصیه میکند.
یکی از آن کتابها کتاب 504 واژهی ضروری و دیگری 1100 واژهی ضروری است.
وقتی شما این دو کتاب را یاد بگیرید درواقع دارید برای کنکورهای زبان اینها را یاد میگیرید.
حالا یک نفر کارشناسی، یک نفر کارشناشی ارشد، یک نفر دکترا امتحان میدهد.

یکی میخواهد TOEFL امتحان بدهد، یکی IELTS ،اما شمایی که میخواهی در سطوح ابتدایی
فقط کلمه یاد بگیری و مکالمه داشته باشی یا مثلا کارت در سطح پایین راه بیافتد
یعنی نمیخواهی فعلا یک آسمان خراش داشته باشی، فونداسیوناش را ریخته باشی یا نریخته باشی
برای اینکه آسمان خراش داشته باشی یک چیز استها، بعد راجعبه آن صحبت میکنیم.

اما اینکه بخواهید یک ساختمان ۴ طبقه، این اشارهای که کردم، به مثابهی ساختن یک ساختمان بگیری،
وقتی شما بخواهید مکالمه ساده و ابتدایی داشته باشید، فکر کنید که یک ساختمان ۴ طبقه میخواهید بنا کنید،
یک ساختمان ۴ طبقه خیلی از این چیزهایی که فکر میکنید از این کتابها باید یاد بگیرید دیگر نیازی نیست.

یادگیری لغت به بهترین و آسان ترین روش

آموزش لغت
آموزش لغت انگلیسی به صورت جامع

کتاب 504 یاد میگیرید، اگر از دوستانی که یادگرفتند بپرسید با این مسئله رو به رو شدند.
درس اول و دوماش را خواندند تا دهم خواندند و دیگر ول کردند و هر آنچه را هم که خوانده بودند فراموش کردند
و وقتی از آنها میخواهیم که دوباره یاد بگیرند میترسد که دوباره یاد بگیرد.
کسی که یک دفعه در ساختن خانه ریسک کرده و این ریسکاش به موفقیت منجر نشده ابا و ترس دارد
که بخواهد دوباره استارت بزند، برود جای دیگری زمین ببیند، برایش نقشه بکشد و شروع کند.

میگوید اگر که من توانایی انجام یادگیری زبان انگلیسی، یادگیری لغت را میداشتم
دفعهی اول از پس آن برمیآمدم. پس حالا که نتوانستم پس دفعهی بعد هم به احتمال خیلی زیاد نمیتوانم.
خب، تا به اینجا داشته باشید که باید ادامه کار را به شما بگویم.

قبل از اینکه ادامهی صحبتام راجعبه آموزش زبان انگلیسی را بگویم،
آموزش یادگیری لغت انجام بدهم، به شما این را بگویم که چرا میخواهید زبان یاد بگیرید؟
آیا هدف شما از یادگیری زبان انگلیسی مکالمه است؟
آیا هدف شما از یادگیری زبان انگلیسی و یا یاد گیری لغات زبان انگلیسی شرکت در آزمون سراسری، شرکت در آزمون TOEFL است؟
آیا میخواهید IELTS بدهید؟
آیا میخواهید برای امتحان Speaking IELTS آماده بشوید؟
هدف دقیق شما چیست؟

این باید مشخص باشد دوست من. اگر که ندانی میخواهی مکالمهات قوی بشود یا اینکه میخواهی مجله
هایی مثل review business Harvard را مطالعه کنی، دایره لغتی که باید یاد بگیرید خیلی متفاوت خواهد بود.
اما در بیس کار یکسری چیزهای مشترک داریم دیگر، من نمیخواهم راجعبه آنها بحث کنم.
لذا اول از همه این چند سوالی را که در زیر آوردم از خودتان بپرسید.

بهترین منابع برای یادگیری زبان انگلیسی

سوال شماره ی ١ –من چرا میخواهم زبان انگلیسی یاد بگیرم؟ (مهمترین سوال)
سوال شماره ی ٢ –من در چه مدت زمان میخواهم زبان انگلیسی را یاد بگیرم؟
سوال شماره ی ٣ –آیا یاد گیری زبان انگلیسی من در آینده باید به سطوح حرفهای هم برسد
یا در همین سطح کار من راه میافتد؟ (این بخواهم مثلا بروم PHD خیلی حائز اهمیت است
اگر که من بخواهم الان یکسری لغات یاد بگیرم حالا مکالمه ام خوب بشود ولی بعدا هم شرکت کنم
و Lecture خارجی در University بدهم باید از دایره لغات قوی ای برخوردار باشم پس باید فونداسیون
آن خانها ی که راجع به آن صحبت کردم و داریم میسازیم را قوی بنا کنیم.
نباید فقط مثل کسی که میخواهد مکالمه یاد بگیرد انجامش بدهیم.)

سوال شمارهی ۴ –چند نفر از دوستان نزدیک من همین الان در حال آموزش زبان انگلیسی هستند؟
(این خیلی مهم است، چرا که اگردوست شما در این احوال نباشد،
در این روحیه نباشد که مثل شما دنبال زبان باشد احتمالا شما را هم منصرف میکند.
پس باید دنبال دوستی باشید که با او هدف مشترک دارید)

بعد از اینکه به این سوالها پاسخ دادید، بسته به اینکه به سوال اول چه جوابی دادید نوع یادگیری شما متفاوت خواهد شد.
اول از همه سراغ کسی میروم که میخواهد زبان انگلیسی را برای مکالمه یاد بگیرد
یعنی من میخواهم وقتی که به خارج از کشور عزیزم ایران سفر کردم بتوانم با افرادی که غیر ایرانی هستند انگلیسی صحبت کنم
و یا اگر من کسی هستم که بیزینس و کاری دارم که در آن با افراد International(بین المللی)
بسیار سرو کار دارم باید زبان مکالمهام خوب باشد ولی نیاز نیست که خیلی مثل یک استاد دانشگاه بخواهم یاد داشته باشم.

آموزش لغت به لتدتزبان ساده

اولین قدم برای این افراد که سطح زبانشان هم من بگویم متوسط رو به پایین است
یعنی یک پایهای ازًلا رفتند تحقیق کردند آن خانه که میخواهند بسازند کجا باشد، نیاز دارند که چند طبقه باشد، یک نفر برایشان نقشه
زبان دارند یعنی قب ریخته ولی وسط کار آن بندهی خدا که نقشهاش را ریخته ول کرده
رفته یا خودشان بودجهشان کم شده دیگر ادامه ندادند، این افرادی که سطح پایین و متوسط دارند
باید کتاب ۴٠٠٠ واژهی انگلیسی را بی برو و برگرد مطالعه کنند.
این کتاب ۴٠٠٠ واژهی انگلیسی ۶ جلد است. در هر جلد ٣٠ درس است.

در هر درس ٢٠ کلمه داریم، یک متن و کلی تمرین. اینها را شما باید یاد بگیرید.
کجا میتوانید یاد بگیرید؟ در سایت آموزش زبان کامران ما تک تک این دورهها را برای شما تدارک دیدیم.
چندتا از دورهها رایگان است و بقیهاش را با صرف هزینهی ناچیزی میتوانید تهیه کنید
و دانش زبان انگلیسیتان را که میلیاردی به ارزش شما اضافه میکند را آموزش ببینید.

حالا ما اینها را یاد گرفتم چه کار باید بکنیم؟ قرار نیست همهی مراحل را اینجا برای شما توضیح بدهیم.
آهسته آهسته باهم پیش میرویم و یاد میگیریم.
شما آمدید آجرها را جلوی آن ساختمانی که میخواهید تخلیه کردید دیگر.
تا الان دیوارهایتان را با کاهگل ساخته بودید، درست است؟
حالا آمدید آجرهای مرغوب و با کیفیت را خالی کردید.
تک تک آجرهایش را میشناسید که چی هستند وآماده هستید
که زبان انگلیسیتان را هرچه بهتر و سریعتر شکل بدهید.آموزش لغت

آموزش لغات زبان انگلیسی به بهترین شکل

برای یادگیری کتاب ۴٠٠٠ واژهی انگلیسی که در رابطه با این پست یادگیری لغات زبان انگلیسی من
به شما ارائه کردم نیازی نیست که استاد به خصوصی بگیرید، شما میتوانید کتاباش را تهیه کنید
و خودتان شروع به مطالعه کنید. اگر در جای جای این کتاب، در تلفظهایش،
در هر چیزی که فکر میکنید مشکل داشته باشید من پیشنهاد میکنم
که دورههای آنلایناش را بگیرید که از طریق این لینک میتوانید دانلودش کنید.

اینکه این لغات را شما یاد گرفتید حالا چطور از آنها استفاده کنید مرحلهی بعد است.
ما آجرهایمان را نزدیک ساختمانمان تخلیه کردیم و حالا به یک اوستا بنای ماهر نیاز است
که بیاید این آجرها را روی هم بچیند و وقتی چید یک مهندس ناظر، خیلی زبر دست
و به معنای کلمه مهندس بیاید نظارت کند که این اوستای بنایی که دارد
کلمه ها را میچیند یک وقتی یک جایی اشتباه نکند و بتواند به او کمک کند،
به او راهنمایی کند در ٣۶:١١ با محاسبات ریاضی و دقیق. آنها مراحل بعدی است.

ما فعلا بهعنوان یک کارفرما وظیفه ی این را داشتیم که بیاییم آجرها را سفارش بدهیم
و آجرها خودش بیاید تخلیه بشود، اکی ما این کار را برای یادگیری مکالمه انجام دادیم.
رفتیم درس به درس کتاب ۴٠٠٠ واژه را یاد گرفتیم.

آموزش لغت های انگلیسی بدون فراموشی

یک توضیح مفصل راجعبه کتاب ۴٠٠٠ واژه بدهم. این کتاب در ۶ مرحله است.
اگر سطح شما متوسط رو به بالا است پیشنهاد من این است
که از کتاب چهارم آغاز کنید هرچند یادگیری کلمات قبلاش هم مهم است
چرا که شما خیلی از اینها را میشناسید اما وقتی پایش میرسد که بخواهید مرور کنید میبینید
این چقدر آشنا است ولی در ذهنم نمیآید. نباید این حالت برای شما رخ بدهد.

وقتی که ۶ جلد این کتاب را مطالعه کردید دانش زبانتان به حدی بالا میرود که هر مهندس
و اوستا بنایی بهراحتی میتواند شما را کمک کند و شما اینها را هم فقط با Study Self یاد گرفتید.
اما به مبحثی میرسیم که شما بخواهید اینها را برای TOEFl کلمه یاد بگیرید یا بخواهید برای کنکور زبان انگلیسی یاد بگیرید،
آنها را در یک پست دیگر بهصورت کامل خدمت شما عزیزان شرح میدهم.
مرسی که با سایت آموزش زبان کامران تا اینجا همراه بودید.

گردآوری شده توسط تیم تحریریه کروژدهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *