آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

این تست جهت ارزیابی سطح عمومی زبان شما طراحی شده و شامل 25 پرسش در بخش های Vocabulary Grammar ،Listening است. خواهشمندیم پیش از شروع آزمون به نکات زیر توجه کنید: