روز هفدهم چله زبان: تکنیک سایه قسمت سوم

shadowing تکنیک یعنی زبان آموز یک تیکه از فایل صوتی انگلیسی را به دقت گوش کند و سپس کلمات آنها را تک به تک تکرار کند. این کار برای تقویت مهارت اسپیکینگ در آیلتس خیلی ضروری می باشد. شایان ذکر است که وقتی شما آهنگ های مورد علاقه تان را با خواننده های آنها همخوانی می کنید در حقیقت عمل شدویینگ انجام داده اید.

 

اگر قسمت های قبل این تکنیک  رو مشاهده نکرده اید میتوانید از دکمه های پایین استفاده کنید