ویدیو اول

ویدیو دوم

ویدیو سوم

روز نهم چله زبان(I would prefer)

یک گرامر سطح متوسط در زبان انگلیسی

🔆فرمولش

I would + prefer + full infinite + rather than + bare infinitive

مثالش :

I would prefer to stay at home rather than go out

🔆نکته

به فعل ها دقت کنید کجا همراه با

To

میاد و کجا بدونش

🔆تمرین شما:

من ترجیح میدم کتاب بخونم تا اینکه بخوام تلویزیون نگاه کنم

35 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید