راه های ارتباطی

از طریق فرم زیر میتوانید با ما در ارتباط باشد

من زبان آموز هستم و در حال یادگیری زبان کتاب های بسیاری را مطالعه کردم از لعت های رنگین گرفته تا گرامرزهای سنگینی که هنوز خیلی هایش را یاد نگرفته ام، از زما نی که درکلاس 5ام دبستان کتاب استریم لاین با آن جلد مسحور کننده سورمه ای را میخواندم عاشق یادگیری زبان شدم، و این عشق به عربی و فرانسه هم کشیده شد، فهمیدن فرهنگ متفاوت و درک آن چنان لدتی دارد که از بیانش قاصرم، منه زبان آموز تا به حال حدود 1800 نفر را به صورت آنلاین و 500 نفر را طی یک دهه زبان یاد داده ام، هرکدام به نحوی از یادگیری بهره برده ام، در این جا نیز شاهد تجربیات من هستید