کاربرد گرامر used to در زبان انگلیسی

بروز رسانی شده در 13 اسفند1401

0 / 5. تعداد رای: 0

گرامر used to

کاربرد گرامر used to در زبان انگلیسی

در این مقاله آموزشی قصد داریم یکی از پرکاربرد ترین گرامر ها را به شما آموزش دهیم. تا پایان این مطلب آموزشی و کاربردی با یادگیری زبان انگلیسی با کامران همراه باشید. همان طور که پیش تر گفتم برای اینکه عادت داشتن را در زبان انگلیسی بگوییم از used to استفاده می کنیم.


اگر used to را به طور خالص استفاده کنیم به معنای ان است که در گذشته به کاری عادت داشته ایم و در گذشته مدتی آن را انجام می دادیم ولی حالا دیگر ان کار را انجام نمی دهیم.

EX(1):I used to play football every day when I was a teenager

من در نوجوانی هر روز فوتبال بازی می کردم

EX(2):My son used to visit us before he got married

پسرم قبل از ازدواج به ما سر می زد.

EX(3):They used to abuse the people before they were killed all

آنها قبل از اینکه همه کشته شوند از مردم سوء استفاده می کردند.

  • ساختار سوالی Used to

اگر دقت کرده باشید به نحوی این ساختار گذشته محسوب می شود و برای سوالی و منفی کردن ان نیاز به یک فعل کمکی هست.
بنابر این فعل کمکی ما Did می باشد.
بنابر این با گرامر used to همانند زمان گذشته ساده بر خورد می کنیم.

EX(1):Did he use to study English?

Yes, he did. He used to study English when he was in Iran.

EX(2):Did you use to play ping-pong during the summer?

No, I didn’t. I used to play football in the streets.

EX(3):Did she use to go on a lot of dates when she was in her 20s?

Yes, she did. She used to have a lot of affairs when she was young.

  • منفی کردن گرامر used to
گرامر used to
ساختار گرامر used to

برای منفی کردن این گرامر مانند گدشته ساده عمل می کنیم و از Didn’t استفاده می کنیم.

EX(1):She didn’t use to strike up a great relationship with anybody

EX(2):Ghazal didn’t use to live alone

EX(3):They didn’t use to watch movies.

  • زمان حال be used to

اگر عادت به کاری داشته باشیم و کاری برایمان عادی باشد و عجیب نباشد از این ساختار استفاده می کنیم.

EX(1):People are used to hearing about authorities’ embezzlement.

EX(2):Iran is used to sanctions.

EX(3):They are used to governing the country by chance.

نکته: برای منفی و سوالی کردن ان نیز از فعل To Be استفاده می کنیم.

EX(1):Are you used to listening to Rock music?

I am not really used to listening to Rock music

نکته: دقت داشته باشید در زمان حال گرامر used to بعد از آن یا اسم استفاده می کنیم یا فعل با ING

Subject + To Be + Used to + Noun/Gerund

  • گذشته be used to

همان طور که در بالا هم گفته شد می توانید به جای am, is, are از افعال گذشته Was/Were نیز استفاده کنیم.

Ex(1):She was used to listening to music before she got depressed

Ex(2):They were used to dancing before people got mad and had a revolution

  • گرامر Be Getting Used To

اگر بخواهیم درباره فعالیتی که در حال عادت کردن به ان هستیم گفتگو کنیم از گرامر Get used to استفاده می کنیم.

EX(1):People are getting used to living under international sanctions.

Ex(2):They are getting used to living under pressure.

Ex(3):I am getting used to living in the US.

برنامه آموزش گروهی چله زبان
این یک برنامه عمومی رایگان است که هدف آن آموزش گروهی زبان در ۴۰ روز است .

اگر علاقمند به شرکت در این برنامه رایگان هستید میتوانید با پر کردن فرم زیر در خبرنامه چله زبان شرکت کنید و هرروز ایمیل های درس های این برنامه را دریافت کنید .

دیدگاهتان را بنویسید