صفات برتر انگلیسی | Comparative adjectives

نفیسه سلیمانی

بروز رسانی شده در : 1401/12/22

صفات برتر انگلیسی

توضیح گرامر صفات برتر انگلیسی

در این مقاله آموزشی قصد داریم از گرامر صفات برتر و برترین، صفات برتر را به شما آموزش دهیم. تا پایان این مقاله کامل آموزشی با یادگیری زبان با کامران همراه باشید.
صفات تفضیلی و صفات برتر برای مقایسه بین دو اسم استفاده می‌شوند.
صفت تفضیلی که در زبان فارسی با اضافه شدن پسوند -تر به صفت ساخته می‌شود برای مقایسه بین دو یا چند چیز یا فرد است.
صفت عالی که در زبان فارسی با اضافه کردن پسوند “ترین” به صفت ساخته می‌شود،
برتر بودن اسمی را در بین اعضای یک گروه اسمی نشان می‌دهد.

وقتی در جمله می‌خواهیم دو یا چند چیز را با هم مقایسه کنیم به صفت er یا more اضافه می‌کنیم.
زمانی که صفت یک سیلاب داشته باشد به انتهای آن er- و اگر دو یا چند سیلاب داشته باشد،
قبل از آن more می‌آوریم. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

ما باغچه بزرگی نیاز داریم.                                            .We need a bigger garden

صفت big تک سیلابی است، بنابراین به انتهای آن پسوند er را اضافه می‌کنیم.

من الان بلندقدتر هستم.                                                                .I’m taller now

صفت tall یک سیلاب دارد، بنابراین به انتهای آن پسوند er- اضافه می‌کنیم.

نکات صفات برتر در زبان انگلیسی

صفات برتر انگلیسی

توجه کنید صفاتی که انتهای آن به y ختم شود بدون توجه به چند سیلابی بودن آن همیشه y به ier تبدیل می‌شود.

من الان خوشحال تر هستم.                               .I’m happier now

وقتی در جمله مشخصا بخواهیم دو چیز را با هم مقایسه کنیم،
بعد از صفت تفضیلی واژه than را می‌آوریم که در فارسی معنای “از” یا “به نسبت” می‌دهد.

او دو سال از من بزرگ‌تر است.                             .She is two years older than me

فرانسه نسبت به انگلستان کشور بزرگ‌تری است.             .France is a bigger country than Britain

وقتی می‌خواهیم تغییر کردن چیزی را (مثلا بزرگ و بزرگ‌تر شدن) نشان دهیم بین دو صفت تفضیلی واژه and را می‌آوریم.

همه چیز دارد گران و گران‌تر می شود.           .Everything is getting more and more expensive

صفات برتر انگلیسی

بادکنک بزرگ و بزرگ‌تر شد.                                   .The balloon got bigger and bigger

ما اغلب برای نشان دادن اینکه چیزی به چیز دیگر وابسته است از صفت تفضیلی استفاده می‌کنیم.

.When you drive faster it is more dangerous. > The faster you drive, the more dangerous it is

وقتی سریعتر رانندگی می‌کنید، خطرناک‌تر است. (هرچه سریعتر رانندگی کنید، خطرناک‌تر است.

  • برای تبدیل صفت‌هایی که به y ختم می‌شوند، y را حذف کنید و ier به صفت اضافه کنید.

comparative adj: adj – y + ier

happy – happier

easy – easier

  • صفات بی قاعده:

good – better

bad – worse

far – farther/ further

اگر خواستیم در یک جمله دو اسم را مقایسه کنیم، باید از than استفاده کنیم.

خانه ی ما بزرگتر از مال شماست.                                                                            .My house is larger than hers

این جعبه کوچکتر از اونی که من گم کردم.                                                .This box is smaller than the one I lost

گردآوری شده توسط تیم تحریریه استاد کامران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *