من زبان آموز هستم و درحال یادگیری زبان ، کتابهای بسیاری را مطالعه کردم از لغت های رنگین گرفته تا گرامرهای سنگینی که هنوز خیلی هایش را یاد نگرفته ام، از زمانی که در کلاس 5 ام دبستان کتاب استریم لاین با آن جلد مسحور کننده سورمه ای اش را میخواندم عاشق یادگیری زبان شدم، و این عشق به عربی و فرانسه هم کشیده شد، فهمیدن فرهنگ متفاوت و درک آن چنان لذتی دارد که از بیانش قاصرم، منه زبان آموز تا به حال حدود 1800 نفر را به صورت آنلاین و 500 نفر را در طی یک دهه زبان یاد داده ام، هر کدام به نحوی از یادگیری بهره برده ام، در این جا نیز شاهد تجربیات من هستید.